HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Våren 2018 MaSpec för TE15

Vecka Måndag, sal 206 Tisdag, sal 219 Onsdag, sal 207 Torsdag, sal 403 Fredag
2 Studiedag Studiedag Kompletteringssnack Ma5.

Utdelning av böcker. En titt på planeringen.

Titta på egen hand i boken, kolla igenom nästa veckas youtube-klipp, börja arbeta med uppgifter enligt planering. På måndag börjar vi på riktigt.

Jag finns på plats för eventuella frågor

3 Preliminär lektionsplanering finner du här, kapitel 1 och kapitel 2.

Lektion 1, 2.

"Begreppet funktion - och några av dess grundläggande egenskaper" med Ambjörn Naeve

"Funktioner del 1 - funktionsbegreppet och graf till en funktion" med Jonas Månsson

Lektion 1, 2.

Grundläggande begrepp

"Mängdlära 1: Grundläggande begrepp" med MDAGlobalaGy

"Funktioner del 2 - graf till en funktion, exempel" med Jonas Månsson

"Funktioner del 3 - sammansättning av funktioner" med Jonas Månsson

Lektion 3.

Kontinuitet

"Derivata del 1" med Jonas Månsson

"Derivata del 2 - derivataberäkning utifrån definitionen" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Kontinuitet" med Lars Filipsson

"Derivata del 3 - ekvation för en tangent till en funktionskurva" med Jonas Månsson

"Derivata del 4 - ekvation för en normal till en funktionskurva" med Jonas Månsson

Lektion 4.

Deriverbarhet och absolutbelopp

"Derivata del 5 - deriverbarhet medför kontinuitet, bevis" med Jonas Månsson

"Derivata del 6 - deriverbarhet medför kontinuitet, fortsättning" med Jonas Månsson

"Derivata del 7 - räkneregler för derivata" med Jonas Månsson

"Derivata del 8 - bevis av produktregeln" med Jonas Månsson

"Derivata del 9 - introduktion av kedjeregeln" med Jonas Månsson

4 Lektion 5.

Rationella funktioner

"Polynom del 1, polynomdivision" med Jonas Månsson

"Polynom del 2, introduktion till faktorsatsen" med Jonas Månsson

"Polynom del 3, faktorsatsen, formulering och bevis" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Potenser - sammanfattning av potenslagarna" med Jonas Månsson

Lektion 6.

Rationella funktioner

"Asymptot" med Daniel Barker

Lektion 7.

Invers

"Vanlig fråga - varför är arccos x inte lika med 1 delat med cos x?" med Jonas Månsson

"Funktioner del 4 - introduktion till begreppet invers funktion" med Jonas Månsson

"Funktioner del 5 - sammansättning av funktion med dess invers" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Funktioner del 6 - största möjliga definitionsmängd till en funktion, exempel" med Jonas Månsson

Oscar på matematikbiennalen Oscar på matematikpiennalen
5 Temadag Prov Fy2 - Magnetism/Induktion. Temadag Lektion 7 - forts.

Invers

(Oscar vabbar)

6 Lektion 8.

"EXAMPLE: Solving equations involving an inverse trig function" med "Maths Learning Centre UofA"

Invers till icke-injektiva funktioner

"Arcusfunktioner del 1 - introduktion av arccos" med Jonas Månsson

"Arcusfunktioner del 2 - introduktion av arcsin" med Jonas Månsson

"Arcusfunktioner del 3 - introduktion av arctan" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Arcusfunktioner del 4 - sammansättning av trigonometrisk funktion och arcusfunktion" med Jonas Månsson

Lektion 9.

Derivata av invers

"Derivata del 10 - derivata av en invers funktion" med Jonas Månsson

Lektion 9 - forts..

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 1.

Derivata av invers

"Derivata del 10 - derivata av en invers funktion" med Jonas Månsson

Lektion 10.

MacLaurinutveckling

"Maclaurinutveckling del 1 - introduktion, definition av Maclaurinpolynom" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 2 - exempel på Maclaurinpolynom" med Jonas Månsson

7 Lektion 11.

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 2.

MacLaurinutveckling

"Maclaurinutveckling del 3 - introduktion till Maclaurins formel" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 4 - exempel med Maclaurins formel" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 5 - entydighet av Maclaurinutveckling - "variabelbyte"" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 6 - exempel 2 med Maclaurins formel" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Maclaurinutveckling del 7 - Taylorutveckling" med Jonas Månsson

Lektion 12.

Primitiva funktioner

"Summor del 1 - summabeteckning" med Jonas Månsson

"Summor del 2 - aritmetisk summa, formel" med Jonas Månsson

"Summor del 3 - geometrisk summa, formel" med Jonas Månsson

"Summor del 4 - geometrisk summa, exempel" med Jonas Månsson

Lektion 13.

Allmänna egenskaper hos integraler

Lektion 14.

Variabelsubstitution

"Primitiva funktioner del 1 - introduktion till variabelbyte

"Primitiva funktioner del 2 - variabelbyte, minnesregel och exempel" med Jonas Månsson

8 Lektion 15.

Variabelsubstitution

""Primitiva funktioner del 3 - variabelbyte "baklänges" med Jonas Månsson

Lektion 16.

Partiell integration

"Primitiva funktioner del 4 - introduktion till partialintegration" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 5 - upprepad partialintegration" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 6 - upprepad partialintegration "till samma funktion"" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 7 - kombination av variabelbyte och partialintegration" med Jonas Månsson

Repetition.

Oscar hemma för VAB.

Lektion 17-del 1.

Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 8 - introduktion till rationella funktioner" med Jonas Månsson

9 Lov Lov Lov Lov Lov
10 Lektion 17-del 2.

Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 9 - "handpåläggning" vid partialbråksuppdelning" med Jonas Månsson

Jag är hemma idag pga. en rejäl snuva.

Lektion 18-del 1.

Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 10 - rationella funktioner, irreducibla andragradspolynom "till samma funktion"" med Jonas Månsson

Jag är hemma idag också.

Lektion 18 del 2.

Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 11 - variabelbyte till rationell funktion" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 12 - primitiv till logaritm" med Jonas Månsson

Lektion 18 del 2.

Partialbråksuppdelning

"Integraler del 6 - partialintegration och variabelbyte kombinerat med insättningsformeln" med Jonas Månsson

11 Studiedag Lektion 19.

Generaliserade integraler

"Integraler del 7 - generaliserad integral, obegränsat intervall" med Jonas Månsson

"Integraler del 8 - generaliserad integral, obegränsad funktion" med Jonas Månsson

"Integraler del 9 - integraler generaliserade på flera sätt" med Jonas Månsson

Repetition. Utv. samtalsdag
12 Repetition. MaSpec - prov kap 1, Funktioner, och kap 2, Integraler

UF-mässa

Lektion 2.

"Matrismultiplikation" med Magister Grip

Lektion 1.

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 3.

Planeringen finner du här (kap. 3,4)

"Matriser med Geogebra och TI83" med Magister Grip

"Matriser i GeoGebra" med Magister Grip

UF-mässa

13 Lektion 3.

"Elementära radoperationer" med Magister Grip

Lektion 4.

"Inversmatriser och enhetsmatriser" med Magister Grip

"Inverse Matrix with TI84" med DrPhilClark

"Invers matris" med Lars Filipsson

"Markovmatriser" med Magister Grip

Lektion 5.

"Determinanter och avbildningar" med Magister Grip

"Determinanter" med Lars Filipsson

Lektion 6.

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 4.

"Markovmatriser" med Magister Grip

"Vektoranalys (flerdim) del 1 - kurvintegral, introduktion" med Jonas Månsson

Långfredag
14
P
Å
S
K
lov
15 Lektion 7.

"Vektoranalys (flerdim) del 2 - kurvintegral, exempel" med Jonas Månsson

Lektion 7 - kom igång och ikapplektion. Lektion 8.

"Föreläsning 1 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

"Skalärprodukt" med Björn Runow.

Lektion 9.

Lektionen ställs in pga. NP En7.

16 Lektion 10.

"Bestämma kortaste avstånd mellan punkt och linje" med Björn Runow.

"Linjer på Parameterform Up to 4K" med grebsrof matematik

Lektion 11.

"LinjärFunktion" med grebsrof matematik.

Lektion 11 (extra).

"LinjärFunktion" med grebsrof matematik.

"Essence of Linear Algebra" med 3blue1brown.

"Vectors, what even are they?" med 3blue1brown.

Lektion 12.

"Räta linjen i rummet" med Samuel Danielsson.

"LinjärFunktion" med grebsrof matematik

"Linear combinations, span, and basis vectors" med 3blue1brown.

"Linear transformations and matrices" med 3blue1brown.

17 Lektion 13.

"Matrix multiplication as composition" med 3blue1brown.

"Three-dimensional linear transformations" med 3blue1brown.

Lektion 14.

"Linjen som är skärningen mellan två plan" med grebsrof matematik.

"The determinant" med 3blue1brown.

"Inverse matrices, column space and null space" med 3blue1brown.

Lektion 15.

"Skärningen mellan två plan" med grebsrof matematik.

"Bestämma skärningspunkt för linje och plan" med Björn Runow.

"Nonsquare matrices as transformations between dimensions" med 3blue1brown.

"Dot products and duality" med 3blue1brown.

Lektion 16.

"Cross products" med 3blue1brown.

"Cross products in the light of linear transformations" med 3blue1brown.

18 Klämdag. Ledigt Första maj Lektion 17.

"Basbyte och linjär avbildning" med Lars Filipsson.

"Change of basis" med 3blue1brown.

"Eigenvectors and eigenvalues" med 3blue1brown.

15:00 - 17:00. Omprovtillfälle 1

Lektion 18.

"Abstract vector spaces" med 3blue1brown.

19. HEMTENTA.

Här finner du en hemtenta.. Deadline för inlämning är nu på onsdag kl: 11:30

Sv3 del A Repetition inför provet.. Inlämning av HEMTENTA.

"Föreläsning 1 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

"Föreläsning 2 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

"Föreläsning 3 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

15:00 - 17:00. Omprovtillfälle 2

Kristi himmelsfärds dag Lov
20 Repetition inför provet..

Kompletterande hemuppgifter:

Här finner du kompletterande uppgifter.. Deadline för inlämning av dessa är måndag 28 maj, kl. 13:40

Repetition inför provet. Repetition inför provet.

15:00 - 17:00. Omprovtillfälle 3

13:00 - 15:00, sal 403, MaSpec - prov kap 3, Matriser, och kap 4, Vektorer

Oscar provvaktar Ma2c

21 Kursprov Fy2. Del A. Tid: 10:15 - 11:45, i de vanliga lektionssalarna. (MaSpec lektion inställs.) Kursprov Fy2. Del B. Tid: 15:00 - 17:00, återkommer med rum. (MaSpec lektion inställs.) 11:15 - 11:30. Kompletteringstillfälle 1.

15:00 - 17:00. Omprovtillfälle 4 (sista)

Ev inställd pga rättning av NP.
22 13:45 - 15:15, sal 206: Kompletteringstillfälle 2 (sista)

Betygssnack. Lämna tillbaka lärobok "Matematik Specialisering".

Inställt: Oscar på vandring med Ettorna. Lämna tillbaka Fermats gåta. Avslutande samtal om boken. Filmvisning (BBC). reserv
23 Vi ställer in denna lektion. Vill ni mig något så finns jag på skolan. Jag försöker knåpa på en kursutvärdering till på torsdag. Insamling av böcker pågår. Ni kan lämna böcker i låda utanför mitt rum. Nationaldag Kursutvärdering.
24 reserv - - - Studenten
25 A-dag A-dag A-dag Lov Midsommarafton
VV
WW
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson