HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Hösten 2014 Ma1c för TE14A

Vecka Måndag, sal 310, kl. 11:55 - 13:15 Tisdag, sal 208, kl. 13:20 - 14:25 Onsdag, sal 221, kl. 8:30 - 9:45 Fredag, sal 207, kl. 12:15 - 13:30
34       Moment 1: Aritmetik - Om tal, s. 6-10, 13-17. Implikation och ekvivalens, negativa tal.
35 s. 11-12, s. 18-21. Definition, sats, bevis, primtal. M1 Dugga 1 Övning: Se mönster och beskriva dem med hjälp av algebraiska uttryck s. 22-29. De fyra täknesätten med bråktal
36 s. 30-36. Potenser (bas och exponent) M1 Dugga 2. s. 37-42. Positionssystemet och olika talbaser. s. 43-47. Tiopotenser och prefix. (Mari B.) Räkna på...
37 s. 48-59. Avrundning M2 Dugga 3 Repetition s. 7-59, Fundering Prov moment 1
38 Moment 3: Algebra, grafer och funktioner M3 Dugga 1. s. 61 - 65 s. 66 - 73 "Historien om 1". En folder om programmet hittar du här.
39 s. 74 - 78 M3 Dugga 2 utdelas. s. 79 - 84 s. 85 - 87 s. 88 - 94
40 s. 95 - 98 Iinlämning av M3 Dugga 2. Studiebesök (ingen Ma1c) M3 Dugga 3. s. 99 - 102
41 Prov moment 3. s. 61 - 109 Moment 2: Procent. s. 195 Genomgång av uppgift 4178. Ränta, förändringsfaktor, procent, promille och ppm. RÄKNEPASS s. 174 - 195
42 s. 181 - 183 om procentenheter. 189 - 191 om index. M2 Dugga 1. Genomgång koordinatsystem, funktionsbegreppet, 196 - 215.

M3 Dugga 3. RÄKNEPASS: Definitionsmängd, värdemängd, linjär funktion, proportionell.

Ev. Enskilda samtal om matematiken

s. 216 - 221, Ekvation eller funktion - vad är skillnaden?

(Orienterande om potens- och exponentialfunktioner.)

43 M2 Dugga 2. s. 221 - 230 om grafiska lösningar. Utv. samtalsdag Prov moment 2
44
H
Ö
S
T
45 Moment 4: Geometri, Areor,volymer och geometriska bevis. s. 118 - 127

Räknepass. s. 118 - 127 samt, M4 Dugga 1.

s. 110 - 117. Geometriska satser, vinklar och trianglar.
46 s. 128 - 143. Likformighet och trigonometri. Räknepass s. 128 - 143 samt M4 Dugga 2 s. 144 - 163. Vektorer och trigonometri. Prov moment 4 - Läxa att öva förmågan till "matematisk kommunikation"
47 Moment 5: Sannolikhetslära och statistik, Enkla sannolikheter. Sannolikheter i flera steg, oberoende och beroende händelser. Räknepass,s. 242 - 255: Deadline för inlämning av läxa via epost. Räknepass: s. 256 - 260. M5 Dugga 1

Räknepass: s. 261 - 266.

Genomgång av tidigare nationella prov.

48 Räknepass: s. 267 - 282. Relativ frekvens. Lägesmått och vilseledande statistik. M5 Dugga 2 Repetition Prov moment 5
49 Repetition Repetition Räkna på egen hand och hjälp varandra. (lärarlös lektion). Repetition
50 Repetition Reserv Reserv
51 Reserv Redovisning av muntlig uppgift Reserv Reserv
2     Reserv Reserv
3 Reserv Reserv Reserv Reserv

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson