Moment 1, Aritmetik - Om tal (Ma1c)

Tidsenheter 18

 

Begrepp och länkar

Bedömda elevexempel

Fördjupning

6

Dugga 1

s. 7-21

Positiva tal, naturliga tal, tal i decimalform, implikation och ekvivalens, negativa tal och prioriteringsregler. Definition, sats och bevis, primtal

 

 

5

Dugga 2

s. 22-34

Tal i bråkform, andel, bråkräkning, förlängning och förkortning, tal i potensform,

 

 

7

Dugga 3

s. 35-59

Positionssystemet, Baser, binära tal, grundpotensform, enhetsbyten, prefix och överslagsräkning, avrundning. problemlösning,

 

 

 

Prov

Repetition

 

 

Moment i kursen:

Moment 1: Aritmetik - Om tal, Moment 2: Procent, Moment 3: Algebra, grafer och funktioner, Moment 4: Geometri, Moment 5: Sannolikhetslära och statistik, Eventuell komplettering.

__________________________________________________________________________upp

 

Oscar Mattsson (2013)