Moment 2, Procent (Ma1c)

Tidsenheter 8

 

Begrepp och länkar

Bedömda elevexempel

Fördjupning

2

Dugga 1

Andelen, delen och det hela , procenttalet, procentform, promille, ppm

 

 

3

Dugga 2

Procentuella förändringar och jämförelser, förändringsfaktor, procentenheter

 

 

3

Prov

Lån, ränta och amortering, avgifter, index, basår, indextal

 

 

Moment i kursen:

Moment 1: Aritmetik - Om tal, Moment 2: Procent, Moment 3: Algebra, grafer och funktioner, Moment 4: Geometri, Moment 5: Sannolikhetslära och statistik, Eventuell komplettering.

__________________________________________________________________________upp

 

Oscar Mattsson (2013)