Moment 4, Geometri (Ma1c)

Tidsenheter 19

 

Begrepp och länkar

Bedömda elevexempel

Fördjupning

10

Dugga 1

Geometri. Omkrets, area, rektangel, triangel, cirkel, radie och diameter, talet π, polygon, parallellogram, parallelltrapets, rätblock och kub, pyramid och prisma, cylinder och kon, klot, basyta, mantelyta, begränsningngsarea, mätetal, längd- area- och volymsenheter,

 

 

4

Dugga 2

Implikation, ekvivalens och Pythagoras sats,kvadratrot, hypotenusa och katet, likformig avbildning, skala, symmetri, spegling, vinkelsumma, sido- vertikal- och alternatvinklar, trigonometri, sinus, cosinus och tangens, beräkning av vinklar.

 

 

5

 

Dugga 3

vektorer, komposanter, koordinater, vektorlängd,problemlösning mha geometri

 

 

 

Prov

Sammanfattning

 

 

Moment i kursen:

Moment 1: Aritmetik - Om tal, Moment 2: Procent, Moment 3: Algebra, grafer och funktioner, Moment 4: Geometri, Moment 5: Sannolikhetslära och statistik, Eventuell komplettering.

__________________________________________________________________________upp

 

Oscar Mattsson (2013)