Moment 3, Algebra, grafer och funktioner (Ma1c)

Tidsenheter 27

 

Begrepp och länkar

Bedömda elevexempel

Fördjupning

9

Dugga 1

Algebra, variabel, uttryck, förenkla, ekvation och olikhet, VL och HL, lösning, rot, kvadratrötter, olikhetstecken, intervall, prövning, allmän metod, problemlösning,

 

 

9

Dugga 2

Ställa upp och tolka uttryck, ekvationer, formler, räkna med parenteser, multiplicera in, faktorisering, beskriva, bevisa,

 

 

9+ 6

Dugga 3

Funktion, definitionsmängd, värdemängd, f(x), linjära modeller, graf, värdetabell, koordinatsystem, origo, proportionell. Exponentiella modeller, potensekvationer, mönster

Ex Funktioner_E

 

 

Prov

Sammanfattning

 

 

Moment i kursen:

Moment 1: Aritmetik - Om tal, Moment 2: Procent, Moment 3: Algebra, grafer och funktioner, Moment 4: Geometri, Moment 5: Sannolikhetslära och statistik, Eventuell komplettering.

__________________________________________________________________________upp

 

Oscar Mattsson (2013)