Moment 5, Sannolikhetslära och statistik (Ma1c)

Tidsenheter 10

 

Begrepp och länkar

Bedömda elevexempel

Fördjupning

6

Dugga 1

Sannolikhet, P (vinst), slumpförsök, slumpförsök med två föremål, möjliga utfall, händelse, relativ frekvens, träddiagram. Sannolikhet för beroende händelser och oberoende händelser i flera steg,komplementhändelser,

 

 

4

Dugga 2

Statistik, tabell, stapeldiagram, histogram, cirkeldiagram, linjediagram, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, kalkylblad, cell, formel

 

 

 

Prov

Sammanfattning

 

 

Moment i kursen:

Moment 1: Aritmetik - Om tal, Moment 2: Procent, Moment 3: Algebra, grafer och funktioner, Moment 4: Geometri, Moment 5: Sannolikhetslära och statistik, Eventuell komplettering.

__________________________________________________________________________upp

 

Oscar Mattsson (2013)