HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Läsåret 2122 Fy2 för TE19A

En film som kort tar upp ämnet centralrörelse finner ni HÄR

Vecka Måndag Tisdag, Torsdag, sal 207 Onsdag Fredag, sal 206
33

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Seminarium: Vi går tillsammans igenom hela kursen FYSFYS02.

Jämvikt och Kraftmoment, s. 11-15.

Uppgift: 2.1, 2.2, 2.3; 2.4

Förslag till lösningar: skriftliga eller 2.1 (filmat)

34

LABORATION: Två labbar på kraftmoment?

Laborationsrapport avkrävs.

Jämviktsvillkor, s. 16-19:

Uppgift: 2.6 2.7, 2.8

Masscentrum, s. 20:

Uppgift: 2.9, 2.10(exp) (Fördj: 2.11, 2.12, 2.13)

Ett exempel på rapport med beskrivning av hur du analyserar fel finner du via den här länken: och en mer ingående förklaring av grundläggande felanalys ges av "Felanalys: Om mätningar i allmänhet" från Institutionen för Tillämpad fysik på KTH.

Diagnos:

35

L1 kap 3. Rörelse, s. 26-28:

Uppgift: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 (Fördj: 3.8, 3.9, 3.10)

Oscar är inte här. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

36

Oscar är inte här. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

Kaströrelse, s. 29-35:

Uppgift: 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 (Fördj: 3.16, 3.17, 3.18, 3.19)

Förslag till lösningar hittas genom denna: länk

37

LABORATION:

Kaströrelse: "Skjuta prick"

Starthastigheten borde vara kring 6.3 m/s (inte 6.4 m/s)

Youtubeklipp från Derek Owens hittar du här.

Matematisk rörelsebeskrivning, s. 35-40:

Uppgift: 3.30 samt 3.20, 3.21, 3.22, 3.23

"Kaströrelse i elektriska fält, matematisk rörelsebeskrivning" av "Fysik 2"

38

Oscar är inte här. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

L1 - Cirkulär rörelse, s. 54-60:

Uppgift: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

Dagens övningar:Ex1, 2, Ex2, 4 Ex3, 5.

L2 - Cirkulär rörelse, s. 54-60:

Uppgift: 4.6, 4.7, 4.10, 4.11 (Fördj: 4.8, 4.9)

Dagens övningar:Ex4, 7, 8, Ex5, Ex6, 12, 13

39

Studiedag.

Extra lektion (L5,5 på kap 2, 3)

Oscar är inte här på förmiddagen. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

40 .

Oscar är inte här. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp enligt planeringen.

LABORATION

Centralrörelse.

LABORATION forts

Centralrörelse.

Laborationsinlämning i classroom.

41

Centralrörelse (och ev introduktion Harmonisk svängningsrörelse, s. 129-132)

Räkna klart enligt planering 4.2. Dagens övningar:Ex 4, 7, 8, Ex 5, Ex 6, 12, 13

Använd kunskapsmatrisen

DEMO av harmonisk rörelse

Den allmänna gravitationen, s. 60-64:

Går igenom Kontroll 3 och Exempel 4. Utdelning av övningsböcker. Oscar krasslig, så räkna själva på enligt plan.

Newtons gravitationslag.

Keplers lagar: En bra bakgrund till avsnittet ges av Daniel Barker

Repetition tillsammans på tavlan:

I övningsboken: Kap. 2. Ex 1, 2, 3 samt övning 2.3

I övningsboken: Kap. 3. Ex 1, 2, 3 samt övning 3.6

I övningsboken: Kap. 4. Ex 1, 2 samt övning 4.3

42 .

Oscar är inte här. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

.

Oscar är inte här på förmiddagen. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

Repetition:

Kraftmoment, Kaströrelse, Centralrörelse:

Oscar är inte här på förmiddagen. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

43

13.45 - 16.15 för TE19A. PROV: kap2, kap 3, kap 4:

Sal: Skrivsal 1

Harmonisk svängningsrörelse, s. 129-132:

Hastighet, acceleration och kraft på vektorform, s. 40-45:

44 Lov Lov Lov Lov Lov
45

Utvecklingssamtal - förmiddag.

Inställt

Utvecklingssamtal eftermiddag

Kraftresultant vid harmoniska svängningar, s. 132-134:

I övningsboken: Kap. 7. Ex 2, 3, 4 samt övning 7.2, 7.3, 7.5

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

46

Skruvregel och tumregel:

5.1, 5.2, 5.3 Magnetisk flödestäthet (skruvregel), s. 72-75 samt 5.4 Magnetisk kraftverkan (högerhandsregel), s. 75-78

Ni kollar på dessa länkade klipp:

Faraday del 1.

Faraday del 2.

Strömledare i magnetfält .

Jag visar ur lärobok: 5.2, 5.5, 5.6.

Ni gör: 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9 (Fördj: 5.10, 5.11)

Övningsuppgifter på avsnittet (lilla boken): 5.1, 5.2, 5.3, Ex.2, 5.4, 5.5

5.5, 5.6 Magnetfält runt ledare och kraft mellan ledare, s. 79-81:

Innan dagens lektion skall ni ha kollat på dessa länkade klipp:

Experiment på kraft mellan strömförande ledare .

Magnetfält runt ledare .

Kraft mellan ledare .

Jag visar ur lärobok: Exempel 2), 5.13, 5.16,

Ni gör: 5.12, 5.14, 5.17, 5.18 (Fördj: 5.15)

Övningsuppgifter på avsnittet (lilla boken):Ex.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11

47

5.7, 5.8, 5,9 Flödestäthet, magnetisk kraft på laddade partiklar s. 82-85:

Vi arbetar vidare med uppgifterna:

Jag visar ur lärobok: Exempel 3), 5.22, Kontroll 7b, 5.24

Ni gör: 5.19, 5.20, 5.23, 5.26 (Fördj: 5.21, 5.25)

Övningsuppgifter på avsnittet (lilla boken): Ex.4, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, Ex.6, 5.16, 5.17, Ex.7, Ex.8, 5.18, 5.19 (Fördj: 5.38, 5.39, 5.40, 5.42, 5.47)

Förslag till lösningar till uppgifter ur boken hittas genom denna: länk

Räknepass

48

LABORATION på Magnetism:

Bestämning av elektronens massa.

En teoretisk presentation kring laborationen finner ni via den här länken och

Inför laborationen skall ni ha läst igenom s. 86-87.

När ni inte labbar... räkna uppgifter på avsnittet (lilla boken): Ex.9, 5.22 (Fördj: 5.49) + Blandade uppgifter kap.5: 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (Fördj: 36, 41, 43, 46, 48, 50)

Rapport-skrivning:

En överblick på rapport finner ni här.

Ett exempel på rapport finner ni här.

49

Test

Vi gör ett kunskapstest på det vi hittills gjort i kursen (Kunskapsmatrisen)

Visa E-kunskaper genom att göra skriftliga lösningar till uppgifterna i . denna studiehandledning

Inlämning senast torsdag 20 januari (kl. 17) för att du skall kunna använda lösningarna åt att tillgodoräkna dig uppgift på kommande prov på magnetism och induktion.

Rapport-skrivning:

En överblick på rapport finner ni här.

Ett exempel på rapport finner ni här.

Deadline kl. 16: Rapport "Elektronens massa"

50

Induktion/Lenz lag.

Innan dagens lektion skall ni ha gjort uppgift i lärobok: 6:1, 6:2 och kollat på detta klipp:

Inducerad spänning med Daniel Barker.

Vi arbetar med uppgifterna:

Jag visar ur lärobok: Kontroll 1, Exempel 1

Ni gör: 6.3, 6:4, 6:5, 6.6, 6:7, (Fördj: 6:8 )

Förslag till lösningar till uppgifter ur boken hittas genom denna: länk

Extra lektion 1.

Gör klart kunskapstestet...

51

Prova-På-Dagar för åk.1?

Julavslutning. Lov Lov Lov
52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2

Studiedag

Studiedag

Lenz lag igen

Innan dagens lektion skall ni ha gjort uppgift i lärobok: 6:1, 6:2 och kollat på detta klipp:

Inducerad spänning med Daniel Barker.

Vi arbetar med uppgifterna:

Jag visar ur lärobok: Kontroll 1, Exempel 1

Ni gör: 6.3, 6:4, 6:5, 6.6, 6:7, (Fördj: 6:8 )

Förslag till lösningar till uppgifter ur boken hittas genom denna: länk

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Hemuppgifter

Vi fortsätter att arbeta med uppgifter på egen ort:

Visa E-kunskaper genom att göra skriftliga lösningar till uppgifterna i . denna studiehandledning

3

Magnetiskt flöde och Induktionslagen på annan form.

Utdelning av studiehandledning för Magnetism/Induktion. Ni finner den även här.

Vi arbetar med uppgifterna:

Jag visar ur lärobok: Kontroll 3, Kontroll 4

Ni gör: 6:16, 6.17, 6:18, 6:19, 6:20 (Fördj: 6:21 )

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Repetition - Induktion. Virvelströmmar, Självinduktion

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

4

Brytning av induktiv krets. Demonstration.

Vi arbetar med uppgifterna:

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Jag visar ur lärobok: 6:22, Kontroll 5, Kontroll 6

Ni gör: 6:23, 6:25, 6:27, 6.31 (Fördj: 6.24, 6:26, 6.28, 6.29, 6.30)

Repetition - Magnetism.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

5

Fy2 - prov Magnetism & Induktion Lektion 1 - Vågor: problemlösning/räknelektion

LäroboksUppgifter: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.12, 9.13

Kolla gärna in filmen om vågor. Kräver att ni har ett konto på SLI, vilket ni kan begära och få.

Planering för momentet om vågor ges i denna länk

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

6

Lektion 2 & Lektion 3 - Interferens

Tyvärr ingen Demo av vattenvågor (reflektion, diffraktion, refraktion, interferens) och strängar (stående vågor, frekvens, våglängd)

Demon funkar inte så bra pedagogiskt på distans.

Interferens. Via denna länk finner ni hur interferens och nodlinjer funkar.

Uppgifter: 9.14, 9.15, 9.19, 9.20, 9.21

Uppgifter: 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26 (Fördj: 9.9, 9.11, 9.17, 9.18)

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Anteckningar från dagens andra pass hittar du här.

Lektion 4 - Ljud

Akustik (ljudintensitet, ljudnivå, decibelskalan och musikinstrument med noder och bukar i öppna och slutna pipor.

Uppgifter: 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7 (Fördj: 13.4, 13.8, 13.9)

TIPS! Se till att begära ett medlemskap på sli.se. Jag kan då bekräfta att ni är elev så att ni kan använda videomaterial.

Anteckningar från dagens andra pass hittar du här.

7

Lektion 5 - Stråloptik

Kap. 10 Stråloptik. Avsnitt 10.4 Avbildning i speglar, 10.6 Ljusets brytning, 10.7 Totalreflexion, 10.8 Linser

Repetera högstadiefysiken gjort av Andreas Sandqvist.

Uppgifter: 10.2, 10.4, 10.5, 10.8, 10.11, 10.13, 10.14

Läxa: 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21

Här finner du studiehandledningen.

Ett E-alternativt sätt att visa E-kunskaper på området vid provet lämna in egna lösningar uppgifter skriftligt, alltså till de uppgifter som ges i studiehandledningen.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 6, 8 - Ljus

Kap. 11 Ljus. Avsnitt om ljusets böjning i spalter 11.1 - 11.6 (s. 209 - 220)

Uppgifter: 11.1, 11.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.12 (Fördj. 11.11, 11.13)

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

8

Friluftsdag

Lektion 9 - Xtra räknepass
9 Sportlov
10

Lektion 10 - Fotonens partikelegenskaper och elektronens vågegenskaper (partikel/våg dualitet).

Avsnitt 12.1 - 12.8 (s. 229 - 239)

Kolla in Wikiskola om Svartkroppsstrålning

Och kolla in Wikiskola om Fotoelektrisk effekt

Och en film om Fotoelektrisk effekt av Uppsala universitet.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Uppgifter: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7

Lektion 11 - Räknepass på Fotoelektrisk effekt mm.

Uppgifter: 12.8, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21 (Fördj: 12.9)

Anteckningar från förra årets lektion hittar du här.

11

Utvecklingssamtal em. Räknestuga vid sidan av utvecklingssamtal.

Repetition alt. MaSpec-prov.

Utvecklingssamtal fm. Räknestuga vid sidan av utvecklingssamtal.

Repetition Vågor

Kom förberedd till provet! Ett sätt att förbereda sig till provet är att bli klar på E-nivå genom studiehandledningen för "Vågor".

Här finner du studiehandledningen.

12

Fy2 - Prov Vågor Kap 14 - Atomen (Bohr)

Avsnitt 14.1 - 14.4 (s. 267 - 274)

Uppgifter: 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.9 (Fördj: 14.5, 14.6, 14.10).

Vi kollar på en film om "Niels Bohr och hans atommodell" av UR.

Vi kollar på en film om "JOSEPH FRAUNHOFER - Spektrallinjerna" av Kunskapsmedia.

13

Laboration 1/2- klass

Fotoelektrisk effekt

Laboration 1/2- klass

Fotoelektrisk effekt

14

Laboration

Spektroskopi - Vilket är grundämnet?

Laboration

Spektroskopi - Vilket är grundämnet?

15

Laboration

Ljusets hastighet

Långfredag
16
P
Å
S
K
lov
17

Test - Inför kursprovet Fy2.

Meddelande om provkod kommer till classroom.

Oscar inte här

Xtra 1 - Repetition inför kursprovet Fy2.
18

Xtra 2 - Repetition inför kursprovet Fy2. Kursprov Fy2

Rum: Skrivsal 1

Tid: kl. 12.15 - 16.15

19

Reserv B

Kompletteringstillfälle B.

Reserv C

Kompletteringstillfälle C.

20

Oscar är provvakt åt 2orna

DEAD LINE

DEAD LINE för ev. komplettering kl. 15:05!

Därefter utvärdering och ni får tillbaka proven.

Omprovstillfälle Fy2

Rum: Skrivsal 1

Tid: kl. 10 - 16

21

Skolstart

Kristi himmelsfärds dag Lov
22

Studiedag

23 - - - - Studenten
24 A-dag A-dag A-dag Lov Lov
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson