HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Hösten 2023 Ma5 för NATE21

Vecka Måndag, sal P151 Tisdag Onsdag, sal 406 Torsdag, sal 209 Fredag, sal 209
34 Lov Upprop

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Lektion 1.

"Lådprincipen (postfacksprincipen)" med Jonas Vikström.

En studiehandledning för kursen finner du här.

Planeringen för del 1 av första momentet i kursen finner du här.

35 Lektion 2.

"Multiplikationsprincipen och additionsprincipen" med Jonas Vikström.

"Multiplikationsprincipen" med Tomas Sverin.

"Matematik 5000 Matematik 5 kap 1 Uppgift 1130ab" med Fredrik Lindmark.

"Matematik 5000 Matematik 5 kap 1 Uppgift 1130c" med Fredrik Lindmark eller.

skriftligt förslag av "www.olleh.se".

"Matematik 5000 Matematik 5 kap 1 Uppgift 1132" med Fredrik Lindmark.

Lektion 3.

"Matematik 5. Permutationer" med Jonas Vikström.

"Permutationer" med Tomas Sverin

"Permutationer och kombinationer" med Anders Randler

Lektion 4.

"Matematik 5. Kombinationer" med Jonas Vikström.

"Kombinationer" med Tomas Sverin

Lektion 5.

"Sannolikhet för oberoende händelser i flera steg" med Daniel Barker.

"Sannolikhet vid flera försök" med Tomas Sverin.

"Sannolikhet och mängdlära" med Tomas Sverin.

36 Lektion 7.

"Binomialsatsen" med Tomas Sverin

Extramaterial:

"1 5 Binomialfördelningen" med Mikael Strömberg

"Binomialfördelning" med Tomas Sverin

"Binomialfördelning med TI-84/83/82" med Kristian Strid

Kolla in följande länk (tid: 52:43 och framåt) för att få stöd kring binomialfördelat extramaterial.

"Sannolikhetslära och kombinatorik, del 3 av 3" med Frökenfysik

"TI-82 STATS Statistics 1: Using binomcdf / binompdf (Binomial Distribution)" med Jack Brown

"binomial probabilities on the Ti calculator" med roberto r

Lektion 8.

"Mängdlära 1: Grundläggande begrepp" med MDAGlobalaGy

"10 - Mängdlära" med ADesign Education (Anders Randler)

Lektion 9.

"Venndiagram" med Tomas Sverin

"Union och snitt" med Tomas Sverin

"Komplement och differens" med Tomas Sverin

Lektion 10 och 11 utgår.

Lektion 16.

Extra material från gamla Ma1c-boken tillkommer.

"16 - How To Convert Binary to Hexadecimal" med The Organic Chemistry Tutor

"16 - Talbas och talföljder" med ADesign Education (Anders Randler)

37 Lektion 12.

Diagnos: Ni rättar själva era diagnoser i Kunskapsmatrisen

Repetition.

"Matematik 5 - Kapitel 1 - Blandade uppgifter 35" med Johan Sandell

Repetition.

PROV kap. 1..

Rum: Aula

Tid: 13.35 - ca. 2h

38

Studiedag

Lektion 13.

Planeringen för del 2 av första momentet i kursen finner du här.

"Delbarhet och primtal" med Anders Randler

Delbarhetsregler på Matematikguiden.se

"Primtal: Erathostenes såll" med Matteskolan

Lektion 14.

"Greatest common divisor" med KhanAcademy.

"Least common multiple" med KhanAcademy.org.

"Diofantiska ekvationer" med Anders Randler

Lektion 15.

"Kongruenser och modulo" med Anders Randler

"Beräkningar med kongruens" med Hälsingegymnasiet Bollnäs

Lektion 17 hoppar vi över så länge.

39 Lektion 19.

Genomgång av olika typer av talföljder

"Talbaser och Talföljder" med Anders Randler

Lektion 20.

Uppgift 2232 och räknepass

"Rekursiv talföljd" med Tomas Rönnåback Sverin

"Rekursiva talföljder" med Magister Grip

Lektion 21.

Tillämpning på aritmetisk/geometrisk summ av talföljder och fler rekursivt definerade tillämpningar

"Aritmetisk talföljd" med Tomas Rönnåback Sverin

Lektion 22.

Ytterligare tillämpning på geometrisk summa och något om bevisföring

Räknepass

"Geometriska talföljd" med Tomas Rönnåback Sverin

"Ma1/MaC: Geometrisk talföljd; annuitetslån" med Matteskolan

"Geometrisk spiral" med Magister Grip

"Summanotation" med Tomas Rönnåback Sverin

Lektion 23 hoppar vi över.

40 Lektion 24.

"Induktionsbevis - Inledning" med Tomas Rönnåback Sverin

Diagnos: Ni rättar själva era diagnoser i Kunskapsmatrisen

Oscar är ej på plats

Lektion 25.

Utdelning av häfte om direkta, indirekta och motsägelsebevis

Arbete med häfte om bevis

"Direkta bevis" med Gunnar Olsson

"Indirekta bevis och motsägelsebevis" med Gunnar Olsson

Lektion 26.

"Induktionsbevis - Exempel" med Tomas Sverin

"Induktionsbevis" med Hälsingegymnasiet Bollnäs

Lektion 27.

"Mer om induktionsbevis" med Hälsingegymnasiet Bollnäs

41 Repetition.

Repetition.

Repetition.

PROV kap. 1-2..

Rum: Aula

Tid: 13.35 - ...

42 Lektion 31.

Planeringen för moment 2 finner du här.

Fortsättningsvis: Kolla igenom text- och videomaterial nedan. "Differentialekvationer" med Mattecentrum..

1) Differentialekvationer

2) Primitiv funktion som lösning.

"Differentialekvationer del 1 - några inledande exempel på differentialekvationer" med Jonas Månsson

Lektion 32, 33.

Fortsättningsvis: Kolla igenom text- och videomaterial nedan. "Differentialekvationer" med Mattecentrum..

3) Homogena differentialekvationer

Lektion 34.

4) Inhomogena differentialekvationer.

TE: Fy2-prov: kap 9:

Plats: 677 m.fl.

Tid: kl. 13.35 - 16.10

NA-elever khar andra studier denna fredag.

43 .

Teknikvetarna är på forskarskola. Övriga jobbar med andra skolämnen.

Teknikvetarna är på forskarskola

.

Teknikvetarna är på forskarskola. Övriga jobbar med andra skolämnen.

Lektion 35.

"Differentialekvationer prov del 1" med Magister Grip.

Lektion 36.

"Matematik 5. Blandningsproblem" med Johan Knubbe.

"Matematik 5. Differentialekvationer: Blandningsproblem" med Jonas Wikström.

"Modeller med differentialekvationer och GeoGebra" med Magister Grip.

44 H Ö S T Lov
45 Lektion 37.

Räkna på i boken enligt planeringen. Utdelning av Häfte om Differentialekvationer?

Utvecklingssamtal eftermiddag

12.30 - 16.00

.

Utvecklingssamtal förmiddag

8.30 - 12.30

Lektion 39.

"Stegmetoden med GeoGebra" med Andreas Borg

"Differentialekvationer med GeoGebra" med Björn Nordqvist

"Newton Raphsons metod" med Matteboken

46 Lektion 40.

"Matematik 5 - (del 30) - Differentialekvationer - Lösning med digitala hjälpmedel" med Börje Sundvall

"Matematik 5 - (del 31) - Differentialekvationer - Modellering" med Börje Sundvall

Lektion 41.

Ex1: Hitta partikulärlösning till y''-2y'-3y=-3x^2-4x-4

Ex2: Hitta homogen lösning till y''-2y'-3y=-3x^2-4x-4. Båda hämtade från nedanstående länk.

"Differentialekvationer av andra ordningen" med VIDMA.se (Jonas Wikström vid Grillska gymnasiet i Västerås.)

Lektion 42.

Ex3:

Ex4:

"Differentialekvationer av andra ordningen" med VIDMA.se (Jonas Wikström vid Grillska gymnasiet i Västerås.)

Lektion 43.

Ex5:

Ex6:

Ex7:

"Differentialekvationer av andra ordningen" med VIDMA.se (Jonas Wikström vid Grillska gymnasiet i Västerås.)

47 Lektion 46.

Repetition.

Repetition.

PROV kap. 4..

Rum: Aulan

Tid: 13.30 - 14.55

48 Annan skolverksamhet.

Kompledighet mot tidigare provtid.

Studiedag

Lektion 44.

"Differentialekvationer del 6 - separabla ekvationer, introduktion" med Jonas Månsson

"Differentialekvationer del 6 - separabel ekvation, exempel" med Jonas Månsson

Lektion 45.

Favorit i repris. Jag tar upp integrerande faktor på samma sätt som jag inledde momentet med differentialekvationer. Se gärna nedan:

"Differentialekvationer del 1 - några inledande exempel på differentialekvationer" med Jonas Månsson

Repetition.

49 Repetition.

Repetition.

KURSPROV.

Rum: sal 677-679

Tid: 08.30 - 11.15

Lektion 46.

Kursutvärdering

Omfångsrika problem

50 Lektion 47.

Omfångsrika problem

Lektion 48.

Omfångsrika problem

Här finner du en sammanfattning på hela Fy2-kursen av Balder OJON.

Lektion 49.

Omfångsrika problem. Redovisning

TE: Fy2-prov: kap 10:

Plats: återkommer

Tid: kl. 13.35 - 16.10

NA-elever har andra studier denna fredag.

51 Lektion 50.

Omfångsrika problem. Redovisning

Lektion Sista.

Återlämna böcker.

Cabaré.

Julavslutning.

52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Lov

Studiedag

3

4

5

6

7

Studiedag

Alla hjärtans dag

8

Reserv

Eventuell friluftsdag

9 S P O R T
10

11

Utvecklingssamtal fm

Utvecklingssamtal em

12

Studiedag

13

Långfredag
14
P
Å
S
K
lov
15

16

17

18

Första maj

19

Kristi himmelsfärds dag Lov
20

21

22

23

Sveriges nationaldag Lov
24 - - - - Studenten
25 A-dag A-dag A-dag Lov Lov
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson