Studiehandledning Ma5

Studiehandledning för

Teknikprogrammet på Lugnetgymnasiet

Kursbeteckning:

MATMAT05

Eleven matematiska förmågor kommer att tränas och utvecklas i undervisningen med hjälp av:

1) Genomgångar på det övergripande och viktiga i varje moment. Länkade klipp finns som tips för den som vill se mer in i detaljnivå på olika lösningar.

2) Diskussioner med varandra under lektionstid. Extra material kommer delges löpande för att djupare arbeta med aktuellt centralt innehåll.

3) Räknepass. Varje vecka avsätts lektionstid åt att lösa problem ur läroboken och ur det utdelade materialet.

4) Räknestugor erbjuds ett flertal tillfällen varje vecka utöver undervisningen.

5) Examination. Med godkända resultat på delprov visar du minst betyget E. Kursen avslutas med ett kursprov.

Kontaktinformation till ansvarig lärare: oscar.mattsson@falun.se

Referenser

Alfredsson, L. m.fl. (2013). Matematik 5000, Kurs 5. Stockholm: Natur & Kultur.

Sjunnesson, Holmström, Smedhamre (2013). M 5. Stockholm: Liber AB.

Tomas Sverins kanal på youtube.com

Jonas Månssons kanal på youtube.com

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson