Moment 3, Geometri (Ma2c)

Tidsenheter 13

 

Begrepp och länkar

Bedömda elevexempel

Fördjupning

5

Dugga 1

Geometri. Rät linje, sträcka, stråle, bisektris, polygon, triangel, sido- vertikal- och alternatvinklar, yttervinkelsatsen, medelpunktsvinkel, randvinkelsatsen, cirkelbåge, korda, diameter. Satser och bevis. Repetition av Pythagoras sats

 

 

6

Dugga 2

Likformighet, transversal, parallelltransversal, transversalsatsen, längdskala, areaskala, volymskala, kordasatsen, bisektrissatsen, kongruens

 

 

2

Dugga 3

Koordinatgeometri, analytisk geometri, avståndsformeln, mittpunktsformeln,

Ex_AnalytiskGeometri_A

 

 

Prov

Sammanfattning

 

 

Moment i kursen:

Moment 1: Algebra och linjära modeller, Moment 2: Ekvationssystem, polynom och andragradsekvationer, Moment 3: Ickelinjära modeller, Moment 4: Geometri, Moment 5: Statistik

__________________________________________________________________________upp

 

Oscar Mattsson (2013)