Moment 2, Ickelinjära modeller (Ma2c)

Tidsenheter 15

 

Begrepp och länkar

Bedömda elevexempel

Fördjupning

7

Dugga 1

Andragradsfunktioner, minimipunkt, maximipunkt, parabel, symmetrilinje, nollställen, största- och minsta värde, potens, bas, exponent, grundpotensform, rationell exponent, logaritm, logaritmlagar,.

Ex_Logaritm_E, Ex_Logaritm_C, Ex_AndragradsF_E, Ex_AndragradsF_C

 

8

Dugga 2

exponentialfunktion, exponentialekvation, potensfunktion, potensekvation, problemlösning

Ex_ExpF_A, Ex_ExpF_C, Ex_Pot_E

 

 

Prov

Sammanfattning

 

 

Moment i kursen:

Moment 1: Algebra och linjära modeller, Moment 2: Ekvationssystem, polynom och andragradsekvationer, Moment 3: Ickelinjära modeller, Moment 4: Geometri, Moment 5: Statistik

__________________________________________________________________________upp

 

Oscar Mattsson (2013)