HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Moment 1, Algebra och funktioner (Ma3c)

Tidsenheter 20

 

Begrepp och länkar

Bedömda elevexempel

Fördjupning

7

Dugga 1

s. 50-65

Algebra, polynom och räkneregler, faktorisera, potenser, rotekvationer, kvadrat- och nollproduktmetoden, kvadreringsregler, ekvationer, exakt form, rottecken, geometriska bevis,

 

 

5

Dugga 2

s. 66-78

Rationella uttryck, rationella funktioner, förenkling, förlängning och förkortning, addition och subtraktion, multiplikation och division

 

 

8

Dugga 3

s. 79-99

Funktioner, Räta linjens ekvation, kvadratrötter och absolutbeloppAndragradsfunktioner och nollställen, Grafisks lösningsmetoder, Exponential- och potensfunktion

 

 

 

Prov

Sammanfattning

 

 

Moment i kursen:

Moment 1: Algebra och funktioner, Moment 2: Derivata, Moment 3: Integraler, Moment 4: Trigonometri

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson