Moment 1, Linjära ekvationssystem, polynom och andragradsekvationer (Ma2c)

Tidsenheter 20

 

Begrepp och länkar

Bedömda elevexempel

Fördjupning

8

Dugga 1

Linjära ekvationssystem, Grafisk lösning, substitutions-metoden, additionsmetoden. Tillämpningar och problemlösning.

Ex_ProblEkvSyst_C, Ex_EkvSyst_E

 

5

Dugga 2

Potenser, potensfunktioner och rationella exponenter.Polynom, gradtal, konjugat-regeln, kvadreringsregler, faktorisera, bryta ut.

 

 

7

Dugga 3

Andragradsekvationer, nollproduktmetoden, enkla andragradsekvationer, "pq-formeln" (lösningsformeln), rötter, koefficienter, reella och imaginära tal.

 

 

 

Prov

Sammanfattning

 

 

Moment i kursen:

Moment 1: Algebra och linjära modeller, Moment 2: Ekvationssystem, polynom och andragradsekvationer, Moment 3: Ickelinjära modeller, Moment 4: Geometri, Moment 5: Statistik

__________________________________________________________________________upp

 

Oscar Mattsson (2013)