HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Våren 2021 MaSpec för TE18

Jag finns på plats för eventuella frågor

Vecka Måndag, sal 207 Tisdag Onsdag, sal 212 Torsdag, sal 212 Fredag, sal 212
1 Lov Lov Lov Studiedag Studiedag
2 Hämta bok - MaSpec.

Utdelning av böcker.

Lektion 1.

Preliminär lektionsplanering finner du här, kapitel 1 och kapitel 2.

En titt på planeringen och börja arbeta med uppgifter enligt planering.

"Mängdlära 1: Grundläggande begrepp" med MDAGlobalaGy

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 2.

Grundläggande begrepp

"Begreppet funktion - och några av dess grundläggande egenskaper" med Ambjörn Naeve

"Funktioner del 1 - funktionsbegreppet och graf till en funktion" med Jonas Månsson

"Funktioner del 2 - graf till en funktion, exempel" med Jonas Månsson

"Funktioner del 3 - sammansättning av funktioner" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 3.

Kontinuitet

"Kontinuitet" med Lars Filipsson

EXTRA:

"Derivata del 1" med Jonas Månsson

"Derivata del 2 - derivataberäkning utifrån definitionen" med Jonas Månsson

"Derivata del 3 - ekvation för en tangent till en funktionskurva" med Jonas Månsson

"Derivata del 4 - ekvation för en normal till en funktionskurva" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

3 Lektion 4.

Deriverbarhet och absolutbelopp

"Derivata del 5 - deriverbarhet medför kontinuitet, bevis" med Jonas Månsson

"Derivata del 6 - deriverbarhet medför kontinuitet, fortsättning" med Jonas Månsson

"Derivata del 7 - räkneregler för derivata" med Jonas Månsson

"Derivata del 8 - bevis av produktregeln" med Jonas Månsson

"Derivata del 9 - introduktion av kedjeregeln" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion X-tra.

"Komma i kapp" - lektion

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 5.

Rationella funktioner

"Polynom del 1, polynomdivision" med Jonas Månsson

"Polynom del 2, introduktion till faktorsatsen" med Jonas Månsson

"Polynom del 3, faktorsatsen, formulering och bevis" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Potenser - sammanfattning av potenslagarna" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 6.

Rationella funktioner

"Asymptot" med Daniel Barker

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

4 Lektion 7.

Invers

"Vanlig fråga - varför är arccos x inte lika med 1 delat med cos x?" med Jonas Månsson

"Funktioner del 4 - introduktion till begreppet invers funktion" med Jonas Månsson

"Funktioner del 5 - sammansättning av funktion med dess invers" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Funktioner del 6 - största möjliga definitionsmängd till en funktion, exempel" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 8.

"EXAMPLE: Solving equations involving an inverse trig function" med "Maths Learning Centre UofA"

Invers till icke-injektiva funktioner

"Arcusfunktioner del 1 - introduktion av arccos" med Jonas Månsson

"Arcusfunktioner del 2 - introduktion av arcsin" med Jonas Månsson

"Arcusfunktioner del 3 - introduktion av arctan" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Arcusfunktioner del 4 - sammansättning av trigonometrisk funktion och arcusfunktion" med Jonas Månsson

Oscar är inte på plats, så denna lektion är ni ålagda att arbeta med uppgifter enligt planeringen. Tag hjälp av studiegruppen.

Lektion 9.

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 1.

Derivata av invers

"Derivata del 10 - derivata av en invers funktion" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 9 forts..

Derivata av invers

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

5 Lektion 10.

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 2.

MacLaurinutveckling

"Maclaurinutveckling del 1 - introduktion, definition av Maclaurinpolynom" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 2 - exempel på Maclaurinpolynom" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Idag får ni i uppgift att kolla på Jonas Månssons inledande klipp om Maclaurinutveckling ovan. Vissa har idag kompletterande prov i Ma5, och jag kommer att vara provvakt eller på räknestuga om vartannat.

Lektion 11.

MacLaurinutveckling

"Maclaurinutveckling del 3 - introduktion till Maclaurins formel" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 4 - exempel med Maclaurins formel" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 5 - entydighet av Maclaurinutveckling - "variabelbyte"" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 6 - exempel 2 med Maclaurins formel" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Maclaurinutveckling del 7 - Taylorutveckling" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 11X.

MacLaurinutveckling

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 12.

Primitiva funktioner

"Summor del 1 - summabeteckning" med Jonas Månsson

"Summor del 2 - aritmetisk summa, formel" med Jonas Månsson

"Summor del 3 - geometrisk summa, formel" med Jonas Månsson

"Summor del 4 - geometrisk summa, exempel" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

6 Lektion 13.

Allmänna egenskaper hos integraler

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 14.

Variabelsubstitution

"Primitiva funktioner del 1 - introduktion till variabelbyte

"Primitiva funktioner del 2 - variabelbyte, minnesregel och exempel" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 15.

Variabelsubstitution

""Primitiva funktioner del 3 - variabelbyte "baklänges" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 16.

Partiell integration

"Primitiva funktioner del 4 - introduktion till partialintegration" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 5 - upprepad partialintegration" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 6 - upprepad partialintegration "till samma funktion"" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 7 - kombination av variabelbyte och partialintegration" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

7 Lektion X-tra.

Inledande beskrivning av partialbråksuppdelning

Lektion 17-del 1.

Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 8 - introduktion till rationella funktioner" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 17-del 2.

Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 9 - "handpåläggning" vid partialbråksuppdelning" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 10 - rationella funktioner, irreducibla andragradspolynom "till samma funktion"" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 18.

Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 11 - variabelbyte till rationell funktion" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 12 - primitiv till logaritm" med Jonas Månsson

"Integraler del 6 - partialintegration och variabelbyte kombinerat med insättningsformeln" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

8 Lektion 18 - Xtra.

Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 11 - variabelbyte till rationell funktion" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 12 - primitiv till logaritm" med Jonas Månsson

"Integraler del 6 - partialintegration och variabelbyte kombinerat med insättningsformeln" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 19.

Generaliserade integraler

"Integraler del 7 - generaliserad integral, obegränsat intervall" med Jonas Månsson

"Integraler del 8 - generaliserad integral, obegränsad funktion" med Jonas Månsson

"Integraler del 9 - integraler generaliserade på flera sätt" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 19X.

Generaliserade integraler

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Repetition.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

9 Lov Lov Lov Lov Lov
10 Repetition.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Fy2-prov.

Inställd MaSpec-lektion

Repetition.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Anteckningar från morgondagens lektion hittar du imorgon här.

MaSpec - prov kap 1, Funktioner, och kap 2, Integraler

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Rum: sal 212

Tid: 14:00 - 17.00

11 Lektion 1-2.

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 3.

Planeringen finner du här (kap. 3,4)

"Matriser med Geogebra och TI83" med Magister Grip

"Matriser i GeoGebra" med Magister Grip

"Matrismultiplikation" med Magister Grip

Ni får titta igenom klippen ovan och räkna uppgifter enligt planeringen.

Räkna färdigt uppgifter ur Lektion 2 på egen hand.

Utvecklingssamtal mellan kl. 13 - 17

Lektion 1-2.

"Elementära radoperationer" med Magister Grip

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 3.

"Elementära radoperationer" med Magister Grip

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Utvecklingssamtal mellan kl. 13 - 17.

12 Lektion 4.

"Inversmatriser och enhetsmatriser" med Magister Grip

"Inverse Matrix with TI84" med DrPhilClark

"Invers matris" med Lars Filipsson

"Markovmatriser" med Magister Grip

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 5.

"Determinanter och avbildningar" med Magister Grip

"Determinanter" med Lars Filipsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 5-6 räknepass.

"Markovmatriser" med Magister Grip

"Vektoranalys (flerdim) del 1 - kurvintegral, introduktion" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 6 (intro L7).

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 4.

"Vektoranalys (flerdim) del 2 - kurvintegral, exempel" med Jonas Månsson

"The determinant | Essence of linear algebra, chapter 6" med 3Blue1Brown

"Vectors, what even are they?" med 3Blue1Brown

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

13 Lektion 7 forts. på egen hand - Studiedag.

Lektion 7-8.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 9.

"Föreläsning 1 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

"Skalärprodukt" med Björn Runow.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Långfredag

14
P
Å
S
K
lov
15 Lektion 9 Xtra.

"Föreläsning 1 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

"Skalärprodukt" med Björn Runow.

Enskilda samtal: Resultat på provet kap. 1 och kap. 2 finner ni i era bedömningsdokument.

Lektion 10.

"Bestämma kortaste avstånd mellan punkt och linje" med Björn Runow.

"Linjer på Parameterform Up to 4K" med grebsrof matematik

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 11.

"LinjärFunktion" med grebsrof matematik.

"Essence of Linear Algebra" med 3blue1brown.

"Vectors, what even are they?" med 3blue1brown.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 12.

"Räta linjen i rummet" med Samuel Danielsson.

"LinjärFunktion" med grebsrof matematik

"Linear combinations, span, and basis vectors" med 3blue1brown.

"Linear transformations and matrices" med 3blue1brown.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

16 Lektion 12 (xtra).

"Räta linjen i rummet" med Samuel Danielsson.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 13.

"Matrix multiplication as composition" med 3blue1brown.

"Three-dimensional linear transformations" med 3blue1brown.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 14.

"Linjen som är skärningen mellan två plan" med grebsrof matematik.

"The determinant" med 3blue1brown.

"Inverse matrices, column space and null space" med 3blue1brown.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 15.

"Skärningen mellan två plan" med grebsrof matematik.

"Bestämma skärningspunkt för linje och plan" med Björn Runow.

"Nonsquare matrices as transformations between dimensions" med 3blue1brown.

"Dot products and duality" med 3blue1brown.

17. Lektion 15Xtra.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 16.

"Cross products" med 3blue1brown.

"Cross products in the light of linear transformations" med 3blue1brown.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 17.

"Basbyte och linjär avbildning" med Lars Filipsson.

"Change of basis" med 3blue1brown.

"Eigenvectors and eigenvalues" med 3blue1brown.

"Abstract vector spaces" med 3blue1brown.

Repetition inför provet.

Här finner du en hemtenta.. Deadline för inlämning är idag onsdag kl: 13:30

"Föreläsning 1 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

"Föreläsning 2 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

18 Repetition inför provet..

"Föreläsning 3 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

Repetition inför provet.

Repetition inför provet.

10.30 - 11.45 sal 212. MaSpec - prov kap 3, Matriser, och kap 4, Vektorer

19 Xtra 1 - Fy 2

Kompletteringstillfälle (1 av 2)

Komplettering 1) Lektionstid ges åt att göra färdigt provet. Vi hann inte riktigt i fredags...)

DEAD LINE: Inlämning av HEMTENTA

Kristi himmelsfärds dag

Lov

20 Xtra 2 - Fy 2

Kompletteringstillfälle (2 av 2)

Komplettering 2) Hemuppgifter?

Här finner du kompletterande hemuppgifter.. Deadline för inlämning av dessa är fredag 28 maj, kl. 11:40

Betygssnack. Lämna tillbaka lärobok "Matematik Specialisering".

Xtra 3 - Fy 2 reserv

Idag är jag upptagen med att vakta Ma4-gänget som har prov. Ni får på egen hand arbeta med skolarbete som behöver göras.

21 Xtra 4 - Fy 2

Studiedag

Kursutvärdering. Insamling av böcker pågår. Ni kan lämna böcker i låda utanför mitt rum.

Deadline för inlämning av kompletterande hemuppgifter är idag 28 maj, kl. 11:40

22 reserv

reserv

reserv

reserv

23 Måndag avslutningsveckan Tisdag avslutningsveckan Studenten
25 A-dag A-dag A-dag Lov Lov
VV
WW
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson