HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Läsåret 23/24 MaSpec för NATE21

Vecka Måndag, sal 208 Tisdag, Onsdag, sal 201 Torsdag, sal 209 Fredag, sal 209
2 Lov

Studiedag

Komplettering Ma5.

Sista tillfälle för frågor om Ma5.

Lektion 1.

Preliminär lektionsplanering finner du här, kapitel 1 och kapitel 2.

En titt på planeringen och börja arbeta med uppgifter enligt planering.

"Mängdlära 1: Grundläggande begrepp" med MDAGlobalaGy

"Funktioner del 1 - funktionsbegreppet och graf till en funktion" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 1-2.

Grundläggande begrepp, Funktioner

"Begreppet funktion - och några av dess grundläggande egenskaper" med Ambjörn Naeve

"Funktioner del 2 - graf till en funktion, exempel" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

3 Lektion 2.

Funktioner, Polynomfunktioner

"Funktioner del 3 - sammansättning av funktioner" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 3.

Kontinuitet

"Kontinuitet" med Lars Filipsson

EXTRA:

"Derivata del 1" med Jonas Månsson

"Derivata del 2 - derivataberäkning utifrån definitionen" med Jonas Månsson

"Derivata del 3 - ekvation för en tangent till en funktionskurva" med Jonas Månsson

"Derivata del 4 - ekvation för en normal till en funktionskurva" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 4.

Deriverbarhet och absolutbelopp

"Derivata del 5 - deriverbarhet medför kontinuitet, bevis" med Jonas Månsson

"Derivata del 6 - deriverbarhet medför kontinuitet, fortsättning" med Jonas Månsson

"Derivata del 7 - räkneregler för derivata" med Jonas Månsson

"Derivata del 8 - bevis av produktregeln" med Jonas Månsson

"Derivata del 9 - introduktion av kedjeregeln" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 5.

Rationella funktioner

"Polynom del 1, polynomdivision" med Jonas Månsson

"Polynom del 2, introduktion till faktorsatsen" med Jonas Månsson

"Polynom del 3, faktorsatsen, formulering och bevis" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Potenser - sammanfattning av potenslagarna" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

4 Lektion 6.

Rationella funktioner

"Asymptot" med Daniel Barker

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 7.

Invers

"Vanlig fråga - varför är arccos x inte lika med 1 delat med cos x?" med Jonas Månsson

"Funktioner del 4 - introduktion till begreppet invers funktion" med Jonas Månsson

"Funktioner del 5 - sammansättning av funktion med dess invers" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Funktioner del 6 - största möjliga definitionsmängd till en funktion, exempel" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion Xtra.

Lektion 8.

"EXAMPLE: Solving equations involving an inverse trig function" med "Maths Learning Centre UofA"

Invers till icke-injektiva funktioner

"Arcusfunktioner del 1 - introduktion av arccos" med Jonas Månsson

"Arcusfunktioner del 2 - introduktion av arcsin" med Jonas Månsson

"Arcusfunktioner del 3 - introduktion av arctan" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Arcusfunktioner del 4 - sammansättning av trigonometrisk funktion och arcusfunktion" med Jonas Månsson

5 Lektion 9.

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 1.

Derivata av invers

"Derivata del 10 - derivata av en invers funktion" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 10.

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 2.

MacLaurinutveckling

"Maclaurinutveckling del 1 - introduktion, definition av Maclaurinpolynom" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 2 - exempel på Maclaurinpolynom" med Jonas Månsson

Lektion 11.

MacLaurinutveckling

"Maclaurinutveckling del 3 - introduktion till Maclaurins formel" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 4 - exempel med Maclaurins formel" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 5 - entydighet av Maclaurinutveckling - "variabelbyte"" med Jonas Månsson

"Maclaurinutveckling del 6 - exempel 2 med Maclaurins formel" med Jonas Månsson

EXTRA:

"Maclaurinutveckling del 7 - Taylorutveckling" med Jonas Månsson

Lektion 11X.

MacLaurinutveckling

6 Lektion 12.

Primitiva funktioner

"Summor del 1 - summabeteckning" med Jonas Månsson

"Summor del 2 - aritmetisk summa, formel" med Jonas Månsson

"Summor del 3 - geometrisk summa, formel" med Jonas Månsson

"Summor del 4 - geometrisk summa, exempel" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 13.

Allmänna egenskaper hos integraler

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Torsdag

Friluftsdag TE

Lektion 14.

Variabelsubstitution

"Primitiva funktioner del 1 - introduktion till variabelbyte

"Primitiva funktioner del 2 - variabelbyte, minnesregel och exempel" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

7 Lektion 15.

Variabelsubstitution

""Primitiva funktioner del 3 - variabelbyte "baklänges" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Tisdag

Studiedag

Lektion X-tra.

Inledande beskrivning av partialbråksuppdelning

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 16.

Partiell integration

"Primitiva funktioner del 4 - introduktion till partialintegration" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 5 - upprepad partialintegration" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 6 - upprepad partialintegration "till samma funktion"" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 7 - kombination av variabelbyte och partialintegration" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion X-tra.

forts. Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 8 - introduktion till rationella funktioner" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 9 - "handpåläggning" vid partialbråksuppdelning" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 10 - rationella funktioner, irreducibla andragradspolynom "till samma funktion"" med Jonas Månsson

8 Lektion 17.

Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 11 - variabelbyte till rationell funktion" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 12 - primitiv till logaritm" med Jonas Månsson

"Integraler del 6 - partialintegration och variabelbyte kombinerat med insättningsformeln" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 18.

Partialbråksuppdelning

"Primitiva funktioner del 11 - variabelbyte till rationell funktion" med Jonas Månsson

"Primitiva funktioner del 12 - primitiv till logaritm" med Jonas Månsson

"Integraler del 6 - partialintegration och variabelbyte kombinerat med insättningsformeln" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 19.

Generaliserade integraler

"Integraler del 7 - generaliserad integral, obegränsat intervall" med Jonas Månsson

"Integraler del 8 - generaliserad integral, obegränsad funktion" med Jonas Månsson

"Integraler del 9 - integraler generaliserade på flera sätt" med Jonas Månsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

På egen hand för NA21.

Fysikprov hela eftermiddagen för TE21

Oscar är inte här. Ni får på egen hand fortsätta med repetition

9 S P O R T
10 Repetition.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Repetition.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Repetition.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

MaSpec - prov kap 1, Funktioner, och kap 2, Integraler

Tid: 13.35 - 16.10

Plats: sal 209

11 Lektion 1.

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 3.

Planeringen finner du här (kap. 3,4)

"Matriser med Geogebra och TI83" med Magister Grip

"Matriser i GeoGebra" med Magister Grip

"Matrismultiplikation" med Magister Grip

Ni får titta igenom klippen ovan och räkna uppgifter enligt planeringen.

Vi startar kl. 12.30. Utvecklingssamtal mellan kl. 8.00 - 12.30

Utvecklingssamtal mellan kl. 12.30 - 17

forts Lektion 1 på egen hand och på egenvald plats..

Oscar är på Teknikmässa i Borlänge.

Lektion 1-2.

NA har prov i Fy2

Lektion 2-3.

"Elementära radoperationer" med Magister Grip

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

12 Lektion 3.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Studiedag

Lektion 4.

"Inversmatriser och enhetsmatriser" med Magister Grip

"Inverse Matrix with TI84" med DrPhilClark

"Invers matris" med Lars Filipsson

"Markovmatriser" med Magister Grip

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 5.

"Determinanter och avbildningar" med Magister Grip

"Determinanter" med Lars Filipsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

13 Lektion 6 räknepass på egen hand på egenvald plats.

"Markovmatriser" med Magister Grip

"Vektoranalys (flerdim) del 1 - kurvintegral, introduktion" med Jonas Månsson

Anteckningar från lektion tidigare år hittar du här.

Oscar är inte här, utan på utbildning.

Lektion 7.

Här finner du Oscars lösningar till kapitel 4.

"Vektoranalys (flerdim) del 2 - kurvintegral, exempel" med Jonas Månsson

"The determinant | Essence of linear algebra, chapter 6" med 3Blue1Brown

"Vectors, what even are they?" med 3Blue1Brown

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 8.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Långfredag
14
P
Å
S
K
lov
15 Lektion 9.

"Föreläsning 1 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

"Skalärprodukt" med Björn Runow.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 9 Xtra.

"Dot products and duality Chapter 9, Essence of linear algebra - med 3blue1brown.

"Föreläsning 1 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

"Skalärprodukt" med Björn Runow.

Lektion 10.

"Linjer på parameterform" med Jonas Månsson

"Geometri del 5 - linjer i planet på normalform" med Jonas Månsson

"Bestämma kortaste avstånd mellan punkt och linje" med Björn Runow.

"Linear transformations and matrices Chapter 3, Essence of linear algebra - med 3blue1brown.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 11.

"Linjer på Parameterform Up to 4K" med grebsrof matematik

"LinjärFunktion" med grebsrof matematik.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

16 Lektion 12.

"Räta linjen i rummet" med Samuel Danielsson.

"LinjärFunktion" med grebsrof matematik

"Linear combinations, span, and basis vectors" med 3blue1brown.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 13.

"Cross products" med 3blue1brown.

"Cross products in the light of linear transformations" med 3blue1brown.

"Matrix multiplication as composition" med 3blue1brown.

"Three-dimensional linear transformations" med 3blue1brown.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 13-Xtra.

Lektion 14.

"Linjen som är skärningen mellan två plan" med grebsrof matematik.

"The determinant" med 3blue1brown.

"Inverse matrices, column space and null space" med 3blue1brown.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

17. Lektion 15.

"Skärningen mellan två plan" med grebsrof matematik.

"Bestämma skärningspunkt för linje och plan" med Björn Runow.

"Nonsquare matrices as transformations between dimensions" med 3blue1brown.

"Dot products and duality" med 3blue1brown.

Lektion 15 X-tra.

Omprov: Kapitel 1 och kapitel 2 kl. 12.10 - 14.40.

Lektion 16.

"Basbyte och linjär avbildning" med Lars Filipsson.

"Change of basis" med 3blue1brown.

"Eigenvectors and eigenvalues" med 3blue1brown.

"Abstract vector spaces" med 3blue1brown.

Xtra 0 - Fy 2

Repetition

18 Xtra 1 - Fy 2

NA har prov i Fy2

Första maj Xtra 2 - Fy 2 Kursprov: Fy2 för TE

NA komplediga

19 Lektion 17.

Repetition 1 inför provet.

Här finner du en hemtenta.. Deadline för inlämning är på måndag kl: 12:30

"Föreläsning 1 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

Kristi himmelsfärds dag Lov
20 Repetition 2 inför provet.

"Föreläsning 2 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

Repetition 3 inför provet..

"Föreläsning 3 - Kvällskurs Linjär algebra" med Noll Rum.

Repetition 4 inför provet..

MaSpec - prov kap 3, Matriser, och kap 4, Vektorer

13.35 - 16.35 sal 209.

21 Kursprov: Fy2 för NA

TE komplediga

Betygssamtal.

Omprovstid: 14.30 i skrivsal 1

Oscar eventuellt provvakt NP, Ma1a åk.1

22

23

Sveriges nationaldag Lov
24 - - - - Studenten
25 A-dag A-dag A-dag Lov Lov
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson