HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Läsår 22/23 Ma3c för TE21B

Vecka Måndag Tisdag, sal 202 Onsdag, sal P151 Torsdag, sal P154 Fredag, sal 221
33 Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Utdelning av böcker (intro).

Planeringen för moment 1 finner du här.

En studiehandledning för kursen finner du här

34

Repetition.

Lektion 1.

Polynom

Lektion 2.

Pascals trangel och polynomekvationer

Lektion 3.

Polynomekvationer

Repetition ekvationer med Gunnar Olsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

35

Lektion 4.

Faktorisera polynom

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 5.

Programmeringsuppgift

Lektion 6.

Absolutbelopp och Vad menas med rationellt uttryck?

Kvadratrötter och absolutbelopp med Daniel Barker

Rationella uttryck med Gunnar Olsson

Lektion 7.

Förlängning och förkortning

Rationella uttryck med Gunnar Olsson

36

Lektion 8.

Ekvationer och rationella uttryck.

Addition och subtraktion av rationella uttryck med Gunnar Olsson

Lektion 9.

Multiplicera och dividera rationella tal

Multiplikation och division av rationella uttryck med Gunnar Olsson

Skolval idag

Lektion 10.

Funktionsbegreppet

"Begreppet funktion - och några av dess grundläggande egenskaper" med Ambjörn Naeve

Funktioner med Gunnar Olsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 11.

Polynomfunktioner

Oscar är inte här. Ni får räkna på egen hand.

37

Lektion 12.

Tangent och sekant.

Lektion Xtra.

Forts. Kontinuerliga funktioner.

Lektion 13.

Gränsvärde.

Gränsvärde med Gunnar Olsson

Lektion 14.

Testa dig själv och Blandade övningar (utan digitalt verktyg).

38

Lektion 15.

Blandade övningar (med digitalt verktyg)

Lektion Xtra.

PROV (kap. 1).

Tid: 09.55 - 11.10

Rum: Skrivsal 1

Lektion 1.

Ändringskvoter.

Planeringen för moment 2 finner du här.

Ändringskvot med Gunnar Olsson

39

Lektion 1 (igen).

Begreppet derivata och dess definition (exempel).

Lektion 2.

Derivatans definition.

Derivatans def. med Gunnar Olsson

Lektion Programmering.

Numerisk derivering och derivering med digitalt verktyg. Programmering

Matematik 3: ATT ANVÄNDA GEOGEBRA FÖR DERIVERING MM. GRAFLÄGET OCH CAS-LÄGET med Jonas Vikström

en kurvas lutning med Frökenfysik

en kurvas lutning med Tomas Sverin

Lektion 3.

Deriveringsregler. Derivatan av polynomfunktioner.

40

Lektion 3 (igen).

Mer om derivatan av polynomfunktioner.

Derivering med Gunnar Olsson

Lektion Xtra.

TEMA: Hastighet, läge och tid

Lektion 4.

Derivatan av potensfunktioner.

Derivering av Potensfunktioner med Gunnar Olsson

Lektion 5.

Tangenter och derivata. Derivatan av exponentialfunktioner.

Talet e och derivatan av f(x) = e^^(kx)

e-funktionen med Gunnar Olsson

41

Lektion 6.

Naturliga logaritmer.

Derivatan av f´(x) = a^^x

naturliga logaritmen med Gunnar Olsson

Lektion 7.

Tillämpningar och problemlösning.

Tillämpningar e-funktionen med Gunnar Olsson

STUDIEDAG

Lektion 8.

Eventuell utdelning av Extra E-uppgifter på derivata.

42

Lektion 9.

PAUS-lektion.

Hur går det för oss?

Planeringen för moment 3 finner du här.

Läs avsnittat om "Växande och avtagande" och påbörja lösning av uppgifter.

Växande och avtagande med Gunnar Olsson

Lektion 1.

Extrempunkter och terrasspunketer.

Teckenstudium med Gunnar Olsson

Lektion 2.

Andraderivatan och funktionens graf

Andraderivatan med Gunnar Olsson

43

Lektion 3.

Funktionens graf och derivators grafer.

Lektion 4.

Största och minsta värde

Största och minsta värde med Gunnar Olsson

Lektion 5.

Problemlösning, Extremvärdesproblem

Max och Min problem med Gunnar Olsson

Lektion Xtra.

Aktivitet - Begrepp: Funktioner och derivator

Aktivitet - Modellering: Vem tillverkar största lådan?

44 Lov Lov Lov Lov Lov
45

Lektion 6.

Fler extremvärdesproblem

Lektion 7.

Tillämpningar och problemlösning, Deriverbarhet

Lektion Xtra.

Lektion Xtra.

OBS! Utvecklingssamtal 8.30 - 12.00

46

PROV (kap. 1 - 3.2).

Tid: kl. 9.10 - 12.00

Rum: Skrivsal 1 (i källaren)

Utvecklingssamtal 12.30 - 17.00

Lektion 8.

Från derivata till funktion, Primitiva funktioner (med villkor)

Lektion 9.

Integral och area

Lektion Xtra.

Programmering: Integraler med programmering (frivilligt)

47

Räknestuga: 15.30 - 17.30. Använd Kunskapsmatrisen: Fysik samt Absolutbelopp och Gränsvärde

Lektion 10.

Integraler med primitiv funktion

Lektion 11.

Tillämpningar och problemlösning

Lektion 1.

Planeringen för moment 4 finner du här.

Trigonometri, exakta värden med Gunnar Olsson

Räknestuga: 16.00 - 17.30. Använd Kunskapsmatrisen: Fysik samt självtest på Polynom och Rationella uttryck

Lektion 2.

Enhetscirkeln och areasatsen med Gunnar Olsson

48

Räknestuga: 15.30 - 17.30. Använd Kunskapsmatrisen: Fysik samt självtest på Derivata

Lektion 3.

Sinussatsen med Gunnar Olsson

Lektion 3 forts.

När ger sinussatsen två fall?

Lektion 5.Cosinussatsen med Daniel Barker

Räknestuga: 16.00 - 17.30. Använd Kunskapsmatrisen: Fysik samt självtest på Integraler

Lektion 5.

Tillämpningar av trigonometri

49

Räknestuga: 15.30 - 17.30. Använd Kunskapsmatrisen: Fysik samt självtest på Trigonometri

Repetition (kap. 4).

Speciella trianglar, enhetscirkeln och Triangelsatserna.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Repetition (kap. 3), Lektion 13.

Integraler, Asymptoter, Tolka derivata, Max- och minproblem

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Repetition (kap. 2).

Gränsvärden, Deriveringsregler, Digitala verktyg.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Räknestuga: 16.00 - 17.30. Använd Kunskapsmatrisen: Fysik samt självtest på Digitala verktyg

Repetition (kap. 1).

Algebra, Exponentiella modeller och Matematisk notation.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

50 Nationella provet för MATMAT03c.

Tid: 08.30 - ca. kl. 15

Plats: Skrivsal 1 (i källaren)

LUCIA

Fysik?

Fysik?

Betygssnack

51

forts. betygssnack samt JULCABARÈT

Har ni frågor om ert betyg så finns jag här mellan 09:10 - 09:45. Sen startar julcabarét

RESERV

Lov Lov
52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Studiedag

Studiedag

Lektion .

3

Lektion .

Lektion .

4

Lektion .

Lektion .

5

Lektion .

Lektion .

6

Lektion .

Lektion .

7

Lektion .

Lektion .

8

Lektion .

Lektion .

9 Sportlov Sportlov Sportlov Sportlov Sportlov
10

Lektion .

Lektion .

11

Lektion .

Lektion .

12

Lektion .

Lektion .

13

Lektion .

Lektion .

14

Lektion .

Lektion .

Långfredag
15 Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov
16

Lektion .

Lektion .

17

Lektion .

Lektion .

18 Första maj

STUDIEDAG

Lektion .

19

Lektion .

Lektion .

20

Lektion .

Kristi Himmelsfärd Lov
21

Lektion .

Nationellt Prov Ma4. Oscar provvaktar.

Lektion .

22

Lektion .

Lektion .

23 Lov Nationaldag

STUDENTEN

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson