HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Våren 2022 Ma2c för TE21B

Vecka Måndag, sal 207 Tisdag, sal 207 Onsdag, sal 207 Torsdag, sal 207 Fredag, sal 401
2 Studiedag

Studiedag

Läsårsstart

Kalkylark. L1

Utdelning av Ma2c-häfte (kap. 1)

Kalkylark. L2

Kalkylark. L3

3 Fysikpass (forts L1)

Ni får på egen hand fortsätta enligt planeringen för fysik.

Oscar startar upp lektionen på plats men är inte här resten av lektionstiden

Lektion 1

Algebra och delar av ickelinjära modeller moment 1

Linjära ekvationssystem, 1) Grafisk lösning

Lektion 2

Linjära ekvationssystem, 2) Substitutionsmetod (ersättningsmetod)

Ekvationssystem grafiskt och substitution med Gunnar Olsson

Lektion 3

Linjära ekvationssystem, 3) additionsmetod

Additionsmetoden med Gunnar Olsson

PROVTILLFÄLLE 3.

Tid: 13.00 - 17.00

Rum: Skrivsal (källaren)

4 Fysikpass (forts L2). Labb på densitet

Vi fortsätter enligt planeringen för fysik.

Lektion 4

Några speciella ekvationssystem.

Några speciella ekvationssystem och tre obekanta med Gunnar Olsson

Lektion X-tra

Extra lektion 8 ur Moment 1: Linjär anpassning (hur gör man med miniräknaren) visas på tavlan.

"calculator-steps-for-best-fit-line.pdf"

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 6 - teori

Genomgång av Polynom och kvadreringsregler.

Kvadrerings och konjugatreglerna med Gunnar Olsson

Lektion 5

Tillämpningar och problemlösning.

5 Ma2c (L6-igen) och fysikpass (forts L3)

Konjugatregler i Ma2c och vi avslutar kap. 3 i fysiken

Oscar är inte här

Lektion 6 igen

Faktorisera

Faktorisering med reglerna med Gunnar Olsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 7

Enkla andragradsekvationer

Kvadratkomplettering med Gunnar Olsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 7 igen

Enkla andragradsekvationer

Lektion 8

En lösningsformel

PQ-formeln med Gunnar Olsson

Dugga 1, utdelas som hemläxa att kontrollera (rätta) på egen hand.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

6 Fysikpass (forts L1)

Oscar inte här

Lektion X-tra

Oscar inte här

Lektion 8

En lösningsformel

PQ-formeln med Gunnar Olsson

Dugga 1, utdelas som hemläxa att kontrollera (rätta) på egen hand.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 9

Tillämpningar och problemlösning

Lektion X-tra

Idag gör vi ett test på Kunskapsmatrisen

Vi ses på meet. Ni registrerar er för klassen och anger provnyckel för att göra testet. Närvaron är att göra testet.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

7 Lektion 10

Mer om ekvationer. Rotekvationer, falsk rot.

Rotekvationer, substitution med Gunnar Olsson

Mer om andragradsekvationer med reglerna med Gunnar Olsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion Repetition

Andragradsfunktionens graf

Andragradsfunktioner med Gunnar Olsson

Ma2c - PROV: Moment 2.

Kom i tid. Provet är 1h.

Lektion Xtra

Rätta själva era prov från igår. Jobba sedan med nya områden i Kunskapsmatrisen

Lektion Xtra

Arbeta med nya områden i Kunskapsmatrisen

8 Lektion 1

Ickelinjära modeller moment 2

Andragradsfunktionens graf

Andragradsfunktioner med Gunnar Olsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion Xtra

Programmeringsuppgift: Maximal ersättning.

Lektion 2

Utdelning av böcker.

Andragradsfunktionens största och minsta värde

FRILUFTSDAG

Lektion 3

Hemläxa: Tillämpningar på andragradsfunktioner

Tillämpningar med andragradsfunktioner med Gunnar Olsson

9 Sportlov
10 Lektion Xtra

Programmeringsuppgift: Lösningsformel för andragradsekvationer.

På egen hand.

Lektion 4

Exponentialekvationer och logaritmer

Exponentialfunktioner med Gunnar Olsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion Xtra

Vi tar ett extra pass och ser till att bli klara till och med lektion 4, okej?

Oscar ej här.

Lektion 5

Mer om logaritmer

Logaritmer med Gunnar Olsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 6

Logaritmlagarna

11 Lektion 6 igen

Repetition av Logaritmlagarna

Logaritmlagarna med Gunnar Olsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 7

Exponentialekvationer och potensekvationer: Likheter och skillnader

Potenser och potensekvationer med Gunnar Olsson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Utvecklingssamtal em. Räknestuga vid sidan av utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal fm.

Lektion 8

Tillämpningar och problemlösning

Tillämpningar på PQ-formeln med Gunnar Olsson

12 Lektion 8 igen

Räkna färdigt "Tillämpningar och problemlösning"

Tillämpningar på PQ-formeln med Gunnar Olsson

Lektion 10 (OBS)

Testa dig själv. Blandade övningar.

Oscar inte här

Lektion 9

Regressionsanalys och mer om grafer.

Mer om grafer med Gunnar Olsson

Lektion 1

Geometri moment 3

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 2

13 Lektion 3

Implikation och ekvivalens

Lektion 4

Geometri moment 4

Vinklar och vinkelsumma

Yttervinkelsats

Vinklar med Gunnar Olsson

Lektion 5

Randvinklar och medelpunktsvinklar

Randvinklar med Gunnar Olsson

Geogebra: Randvinklar med Olof Andersson

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 6 och 7

Pythagoras sats, Likformighet

Likformighet med Gunnar Olsson

Räknepass: Lektion Xtra

Se till att bli klar med veckans alla uppgifter.

14 Lektion 8

Topptriangelsats och transversalsats

Likformighet med Gunnar Olsson

Oscar ej på plats

Lektion 9

Bevis med likformighet, kordasats och bisektrissats.

Kongruens och bevis med Gunnar Olsson

Bevis med likformighet med Björn Runow

Lektion 10

Geometriska bevis, koordinatgeometri, avståndsformel och mittpunktsformel.

UNDERSÖK: Dymnamisk geometri.

Vi tittar tillsammans på tidigare Nationella provfrågor.

Lektion 11

Programmering: Avståndsformel och mittpunktsformel.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Test: Moment 1-3, det vill säga allt vi hittills gjort.

Jag skickar meddelande via classroom hur ni går tillväga... /Oscar

15 Lektion 12

Problemlösning

Lektion 1

Statistik moment 4

Medelvärde, median och typvärde

Insamling av data med Gunnar Olsson

Lägesmått med Gunnar Olsson

Lektion 2

Kvartiler och percentiler

Felkällor och bortfall med Gunnar Olsson

Lektion 3

Lådagram

Lådagram med Gunnar Olsson

Långfredag
16 Lov Lov Lov Lov Lov
17 Lektion Xtra

Programmering: Lådagram med hjälp av Geogebra. Använd undersökningen vi gjorde på fysiken och skapa en "boxplot" på engelska eller "lådagram" på svenska.

Lektion 4

Standardavvikelse

Standardavvikelse med Gunnar Olsson

Standardavvikelse med Geogebra med Mattias Söderman

Programmering: Öka medelvärdet

Lektion X-tra.

Fortsätt jobba med era programmeringsuppgifter och handhavandet av TI-30-miniräknare för att genomföra statistiska beräkningar

Rapportera en statistisk undersökning med Gunnar Olsson

Lektion X-tra.

Fortsätt jobba med era programmeringsuppgifter och handhavandet av TI-30-miniräknare för att genomföra statistiska beräkningar

Rapportera en statistisk undersökning med Gunnar Olsson

Lektion 6

Korrelation och korrelationskoefficient

18 Lektion 7.

Normalfördelning

Normalfördelning med Gunnar Olsson

Lektion 8.

NP vt 2012 (del 1)

Ni får möjlighet att testa en del av NP (vt2012) idag

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Repetition

Blandande övningar kap. 1-4 med räknare (s. 236-...)

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 11.

Blandade övningar kap. 4 STATISTIK

Shayan repeterar med er inför provet på måndag.

19 Prov kapitel 4 (Statistik)

Tid: 11:45 - ca. 13:25

Plats: 207

Lektion X-tra kap. 1 och 2.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion X-tra kap. 3.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Repetition

Lektionen efter: Kap 1 - Algebra och linjära modeller (s. 238-...)

Anteckningar från lektionen efter hittar du här.

Repetitionsuppgifter

Kap 2 - Algebra och ickelinjära modeller (s. 239-...)

Anteckningar från lektionen efter hittar du här.

20 Repetitionsuppgifter

Kap 3 - Geometri (s. 241-...)

Anteckningar från lektionen efter hittar du här.

Repetition

Kap 4 - Statistik (s. 242-...)

Regression: Digitala verktyget Geogebra.

Anteckningar från lektionen efter hittar du här.

Repetition.

Repetition.

NP Ma2c

Tid: 8:30 - ca. 14:00

Plats: Aulan

21 Kristi himmelsfärds dag Lov
22
23 Måndag avslutningsveckan Tisdag avslutningsveckan Studenten
24 A-dag A-dag A-dag A-dag Lov
VV Midsommarafton
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson