HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Hösten 2021 Ma1c för TE21B

Vecka Måndag, sal 207 Tisdag, sal 207 Onsdag, sal 207 Torsdag, sal 207 Fredag, sal 401
33

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Diagnos. Utdelning av böcker.

34 Lektion 1.

Planeringen för moment 1 finner du här.

Förenklingar med Gunnar Olsson

Lektion 2.

Förenkling av uttryck med Gunnar Olsson

Lektion 3.

Förenkla, ekvationer med Gunnar Olsson

Lektion Extra.

Räkna i kapp uppgifter och förbered för nästa lektion.

Lektion 4.

35 Lektion 5.

Lektion 6.

Förändringsfaktorn med Gunnar Olsson

Mer om förändringsfaktorn med Gunnar Olsson

Lektion 7.

Lektion 8.

Lektion Extra.

Oscar är inte här. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

36 Lektion 9.

PROV moment 1.

Lektion 1.

Planeringen för moment 2 finner du här.

Lektion Extra.

Oscar är inte här. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

Lektion 2.

37 Lektion 3 och Lektion 4.

Potensekvationer med Gunnar Olsson

Lektion 5.

Lektion 6.

Lektion Extra.

Lektion 7.

38 Lektion Extra + L8.

Oscar är inte här. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

Lektion 9.

Lös ut variabel ur formler med Gunnar Olsson

Lektion 10.

Formler och mönster med Gunnar Olsson

Lektion 11.

Lektion 12.

Problemlösning med formler med Gunnar Olsson

39 Lektion 13.

Lektion 14.

Lektion 1 och Lektion 2.

Planeringen för moment 3 finner du här.

Proportionallitet med Gunnar Olsson

Funktioner med Gunnar Olsson

Studiedag.

Lektion Extra.

40 Lektion - på egen hand.

Oscar är inte här. Ni arbetar med Kemi på fysiklektionen och att förbereda er för kommande mattelektioner på matematiklektionen.

Lektion 3.

Räta linjens ekvation med Gunnar Olsson

Lektion 4.

Räta linjens lutning med Gunnar Olsson

Lektion 5.

Parallella och vinkelräta linjer med Gunnar Olsson

Lektion 6.

Parallella linjer med Gunnar Olsson

41 Lektion 7 och 8.

Olikheter med Gunnar Olsson

Definitionsmängd, värdemängd med Gunnar Olsson

Lektion 9.

Lektion 10.

Exponentialfunktioner med Gunnar Olsson

Potensfunktioner med Gunnar Olsson

Lektion 11.

Lektion Extra.

42 Lektion Extra.

Kemilektion på både fysiken och matten idag. Oscar är inte här.

Lektion 12.

Problemlösning med ekvationer med Gunnar Olsson

Lektion Extra.

Oscar är inte här. Ni räknar på egen hand så att ni kommer ikapp.

Lektion 13.

Lektion Extra.

Osäkert om jag hinner hit. Vi börjar repetera inför provet nästa vecka.

43 Lektion 14 och 15.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 16.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Lektion 17 + Extra lektion mellan 13.00 - 14.25.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Anteckningar från dagens lektion hittar du här.

Oscar inte här tyvärr

PROV: kap2, kap 3:

Sal: sal 207

Tid: 08.30 - 11.00. (till 11.30 för de med behov av utökad tid)

Lektion 1.

Planeringen för moment 4 finner du här.

Trigonometri med Gunnar Olsson

44 Lov Lov Lov Lov Lov
45 Lektion 2.

Utvecklingssamtal - förmiddag.

Lektion 3.

Omprov 1: kap. 2 och kap. 3 för er som missade provet. Tid 15-17 i sal 677.

Lektion 4.

Utvecklingssamtal - eftermiddag

Lektion Extra.

46 Lektion 5.

Vektorer med Gunnar Olsson

Lektion Extra.

DECA Challenge med Emil.

Lektion 6.

Lektion 7.

Problemlösning Geometri med Gunnar Olsson

Lektion Extra.

DECA Challenge med Oscar.

47 Lektion 8.

Lektion 9.

Lektion 10.

Lektion Extra.

Dugga kap.4 (med papper och penna).

Ni tar med er "duggan" och bedömer er egen prestation (en digital vecka) genom att själva gå in på kunskapsmatrisen och rätta duggan.

Lektion 1.

Planeringen för moment 5 finner du här.

Sannolikhet klassiska modellen med Gunnar Olsson

Oberoende händelser med Gunnar Olsson

48 Lektion 1-2.

Tärningsdiagram, träddiagram med Gunnar Olsson

Lektion 2-3.

Beroende händelser med Gunnar Olsson

Lektion 3-4.

Omprov 2: kap. 2 och kap. 3. Tid 15-17 i sal 677.

Lektion 6.

Avgifter och index med Gunnar Olsson

Lektion 7.

Ränta och amortering med Gunnar Olsson

49 Lektion X-tra.

Lektion 8.

Sammanfattning av kap. 5. Vad betyder korrelation och kausalitet?

Repetition.

Kap.1. Aritmetik och algebra, Kap.2. Potenser och formler

Test för moment 1 och 2 finner du här.

Repetition.

Kap.5. Sannolikhet och statistik.

Test för moment 5 finner du här.

Repetition.

Kap.3. Funktioner.

Test för moment 3 finner du här.

50 Repetition - Frågor inför NP.

Repetition.

Kap.4. Trigonometri och vektorer

Test för moment 4 finner du här.

NATIONELLT PROV.

Prova-På-Dagar för åk.1?

Prova-På-Dagar för åk.1?

51

Prova-På-Dagar för åk.1?

PROVTILLFÄLLE 2.

Tid: 13.00 - 17.00

Rum: Sal 209

Lov Lov Lov
52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Studiedag

Studiedag

Läsårsstart

Kalkylark. L1

Utdelning av Ma2c-häfte (kap. 1)

Kalkylark. L2

Kalkylark. L3

3 Fysikpass

Ni får på egen hand fortsätta enligt planeringen för fysik.

Oscar är inte här på lektionstiden

Lektion 1

Linjära modeller och algebra moment 2

Linjära ekvationssystem, 1) Grafisk lösning

Lektion 2

Linjära ekvationssystem, 2) Substitutionsmetod (ersättningsmetod)

Ekvationssystem grafiskt och substitution med Gunnar Olsson

Lektion 3

Linjära ekvationssystem, 3) additionsmetod

Additionsmetoden med Gunnar Olsson

PROVTILLFÄLLE 3.

Tid: 13.00 - 17.00

Rum: Skrivsal (källaren)

VV
WW
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson