HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Läsår 22/23 Ma1a för EE22A och EE22B

Vecka Måndag, sal 520 Tisdag, sal 221 Onsdag, sal 202 Torsdag Fredag
33 Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

34 STÖD.

Frivilligt

Lektion 1.

Lektionsplanering för (Moment 1)

Avrundning

Repetition .

I vilken ordning ska vi räkna

35 STÖD.

Veckan som kommer

Tips för miniräknaren

Personlig hjälp med repetition.

Lektion 2.

Överslagsräkning och uppskattningar

Lektion 3.

Enhetsbyten

36 STÖD.

Veckan som kommer

Tips för miniräknaren

Personlig hjälp med repetition av tiopotenser.

Repetition.

10-potenser

Lektion 4.

Prefix

Skolval idag

37 Repetition .

Tal i bråkform

Repetition + L5.

Beräkningar med tal i bråkform. TEMA: Mätverktyg.

Test + Räknepass.

Idag får vi kl. 12 besök av skolkurator

38 Lektion 6.

Beräkning av andelen i procent

Lektion 7.

Beräkningar när vi vet procentsatsen

Vikarie idag.

Lektion 8.

Proportionalitet

39 Lektion 9.

Vinst, förlust och vinstmarginal

Lektion 10.

Repetition av kapitel 1.

Lektion 11.

Övningar: Två och Två samt Testa dig själv 1.

40 Repetition.

Inför provet på kapitel 1. Vi tar oss även ner till skrivsalen inför provet imorgon.

Prov Kapitel 1.

Rum: Skrivsal 1

Lektion 1.

Lektionsplanering för (Moment 2)

41 Lektion 2.

Lektion Engelska-Matematik.

Utomhus?

Lektion 3.

STUDIEDAG

42 Lektion 4.

Lektion 5.

Lektion 5 (igen).

43 Lektion 6.

Lektion 7.

Lektion Xtra.

44 Lov Lov Lov Lov Lov
45 Lektion 8.

Lektion 9.

Lektion 10.

Utvecklingssamtal 8.30 - 12.00

46 Lektion 10 (igen).

(Dugga 5)

Utvecklingssamtal 12.30 - 17.00

Lektion 11.

47 Lektion 12.

Lektion 13.

(Dugga 6)

Lektion 13 (igen).

48 Lektion 14.

Lektion 15.

Repetition.

Inför provet på kapitel 2

49 Repetition.

Inför provet på kapitel 2

Prov kapitel 2.

Tid: 14.50 - 16.10

Rum: Aula

Lektion 1.

Lektionsplanering för (Moment 3)

50 Lektion inställd?.

Nationellt Prov Ma3c. Oscar provvaktar.

Lektion 2.

Lektion inställd.

Skolgemensam aktivitet

Lov Lov
51 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Studiedag

Studiedag

Lektion 3.

3 Lektion 3 igen.

Lektion 4.

Lektion 5.

4 Lektion 6.

Lektion 7.

Lektion Xtra.

5 Lektion (Dugga 7).

Lektion Repetition Digitala verktyg (Dugga 8).

Lektion 8.

6 Lektion 9.

Lektion 10.

samt fortsättning på "Historien om 1"

Lektion 10 (igen).

samt fortsättning på "Historien om 1"

7 Lektion 11.

Lektion 12.

Lektion 13.

... samt det sista på "Historien om 1"

8 Lektion 14.

Lektion 15.

Lektion 16.

9 Sportlov Sportlov Sportlov Sportlov Sportlov
10 Lektion 17.

Repetition.

Inför provet på kapitel 3

Repetition.

Inför provet på kapitel 3

11

Utvecklingssamtal

Prov kapitel 3.

Lektion 0.

Förmågor, Betyg och Centralt innehåll

NP ht1016, del B

Repetition av sannolikhet.

12 Lektion 1.

Lektionsplanering för (Moment 4)

Enskilda samtal.

Lektion 2.

Enskilda samtal.

Lektion 3.

Enskilda samtal.

13 Lektion 4.

Aktivitet: Lika eller olika färg

Enskilda samtal.

Lektion 5.

Enskilda samtal.

Lektion 6.

Enskilda samtal.

Dugga 9 - Sannolikhet

14 Lektion 6 igen.

Lektion 7.

Oscar inte här

Lektion 8.

Oscar inte här

Långfredag
15 Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov
16 Lektion 9.

Statistiska begrepp

Lektion 10.

Beräkninger

Lektion Dugga och L7 och L8 (återkoppling).

Dugga och Kalkylprogram (återkoppling lektion 7 och 8)

17 Introduktion till Kalkylprogram L1.

Inför provet på kapitel 4.

Introduktion till Kalkylark med Fredrik Lektion 1

Prov Kapitel 4.

Sannolikhet och Statistik

Fortsättning på Kalkylark med Fredrik L1. Ni fortsätter och gör uppgifter enligt instruktion.

Kalkylprogram L1 (forts) och L2.

Kalkylark med Fredrik. Ni gör uppgifterna enligt instruktion på flik 1 och flik 2.

18 Första maj

STUDIEDAG

Återkoppling.

Återkoppling på era prestationer hittills samt ev. enskilda betygssamtal.

19 Fördjupningslektion 1.

Fördjupningslektion för miniräknare här.

Miniräknare. Ev. enskilda betygssamtal.

Fördjupningslektion 2.

Miniräknare. Ev. enskilda betygssamtal.

Fördjupningslektion 3.

Miniräknare. Ev. enskilda betygssamtal.

20 Repetition 1.

Vi räknar gamla nationella prov.

Repetition 2.

Frågor inför nationella provet.

Nationellt Prov.

Hela dagen

Kristi Himmelsfärd Lov
21 Kalkylprogram L2 (forts).

Kalkylark med Fredrik

Oscar kanske provvaktar. Ni gör uppgifterna enligt instruktion.

Kalkylprogram L3.

Kalkylark med Fredrik

Oscar provvaktar. Ni gör uppgifterna enligt instruktion.

Extra uppgifter om vektorer.

Här finner ni uppgifter där ni tränas i vektorer. här.

22 Avslutningslektion (1).

Kursutvärdering. Kvarvarande uppgifter på Kalkylark slutförs och lämnas in via classroom

Avslutningslektion (2).

Återlämning av miniräknare och Ma1a-böcker i sal 221

Avslutningslektion (3).

23 Lov Nationaldag

Betyg meddelas via Unikum

STUDENTEN

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson