HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Läsåret 23/24 Fy2 för TE21

Vecka Måndag Tisdag, Onsdag Torsdag, sal 206 Fredag, sal 209
34 Introduktionsdag

Introduktionsdag

Lektion 1 - Laboration 1 och laboration 2.

Introduktion och föreläsning Vridmoment

Planering för området Vridmoment ges i denna länk

Introduktionsdag

Lektion 2 - Laboration 3

forts föreläsning och laboration på vridmoment

35

Lektion 3 - Räknepass

Räknepass Vridmoment

Lektion 4 - Kaströrelse:

Föreläsning

En läsanvisning för kapitel 9

36

Lektion 5 - forts. Kaströrelse, Laddnings rörelse i homogent elektriskt fält:

Föreläsning

Planering för kapitel 9

Lektion 6 - Simulering av tvådimensionell rörelse:

Räknepass

37

Lektion 7 - Laboration 4 främst de som läser Ma5:

Kaströrelse: Beräkning för att "Skjuta prick"

Starthastigheten borde vara kring 6.3 m/s (inte 6.4 m/s)

Lektion 7 - främst för de som inte läser Ma5:

Kaströrelse: "Skjuta prick"

Youtubeklipp från Derek Owens hittar du här.

38

Studiedag

Lektion 7 - forts. Laboration 4 samt räknepass.:

Lektion 8 - Centralrörelse:

Föreläsning

"Kaströrelse i elektriska fält, matematisk rörelsebeskrivning" av "Fysik 2"

En film som kort tar upp ämnet centralrörelse finner ni HÄR

39

Lektion 9 - Harmonisk rörelse:

Föreläsning

Lektion 10 och Lektion 11. Kraftresultant samt periodtid:

Orienterande om svängningsenergi samt Räknepass

40

Lektion 12 - LABORATION 5

Centralrörelse.

Lektion Xtra (nr. 9 igen) - LABORATION 6

Fjäderkraft.

DEMO: Harmonisk svängning

41 .

Lektion 13 - Räknepass:

Kaströrelse, Vridmoment

Laborationsrapport i classroom.

Lektion 14 - Räknepass:

Centralrörelse, Harmonisk svängning, Periodtid.

42

Repetition - Lektion 15:

Kap. 9:

PROV: kap 9:

Plats: 677 m.fl.

Tid: kl. 13.35 - 16.10

43 .

Vassbo för TETEK

.

Vassbo för TETEK

.

Vassbo för TETEK

Lektion 1 - Vågor

Kolla gärna in filmen om vågor. Kräver att ni har ett konto på SLI, vilket ni kan begära och få.

Planering för momentet om vågor ges i denna länk

Lektion 2 - Räknepass

44 H Ö S T Lov
45 .

.

Utvecklingssamtal eftermiddag

12.30 - 16.00

Lektion 3 - Interferens

Demo av vattenvågor (reflektion, diffraktion, refraktion, interferens) och strängar (stående vågor, frekvens, våglängd)

Interferens. Via denna länk finner ni hur interferens och nodlinjer funkar.

Utvecklingssamtal förmiddag

Lektion 2 - Räknepass och något om linser

DEMO - Stående vågor och resonans.

Repetera högstadiefysiken gjort av Andreas Sandqvist.

46

Lektion 5 - Laboration nr 6

Svar inlämnas på papper

Lektion 6 - Stående vågor och Resonans

Räknepass.

47

Lektion 7 - Räknepass samt något om ljudnivå och dopplereffekt

Akustik (ljudintensitet, ljudnivå, decibelskalan och musikinstrument med noder och bukar i öppna och slutna pipor.

Lektion 9 - Xtra räknepass

Ma5-gänget har prov strax innan...

48

Studiedag

Lektion 8 - Ev. lab nr 7

Vågor med hjälp av långa slanka fjädrar

Lektion 10 - Räknepass

49

Lektion 11 - Repetition

Vi tar fram DEMO-vagnen igen och återknyter till begrepp i kursen.

Visa lite brytning och böjning. Lite om diffraktion och refraktion? Och om stående vågor i strängar...

Lektion 12 - Räknepass

50

Lektion Xtra - Räknepass

Här finner du en sammanfattning på hela Fy2-kursen av Balder OJON.

Fy2 - Prov Vågor

Rum: 677

Tid: kl. 13.00 - 16.00

51

52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Lov

Studiedag

Lektion 1 - Magnetism:

Planering för momentet om vågor ges i denna länk

Magnetiska fält och magnetiska fält kring en strömförande ledare

Faraday del 1.

Faraday del 2.

Lektion 2 - DEMO:

Magnetfält i spole och något om jordens magnetfält

Ni kollar på dessa länkade klipp:

Strömledare i magnetfält .

Magnetfält runt ledare .

3

Lektion 3 - Magnetisk kraft på strömförande ledare och enstaka laddning:

Innan dagens lektion kan ni ha kollat på dessa länkade klipp:

Experiment på kraft mellan strömförande ledare .

Kraft mellan ledare .

Lektion 4 - Räknepass:

Vi arbetar vidare med uppgifterna

4

Lektion 5 - LABORATION 7/Rapportskrivning:

Bestämning av elektronens massa.

En överblick på rapport finner ni här.

Lektion 6 - Rapportskrivning/Laboration 7:

Ett exempel på rapport finner ni här.

En teoretisk presentation kring laborationen finner ni via den här länken och

5

Lektion 7 - Test och fortsatt laboration (extra tillfälle)

Uppmätning av den magnetiska flödestätheten - "Hallsond"

Vi kanske kan uytföra ett oförberett kunskapstest på det vi hittills gjort i hela Fy2-kursen - via Kunskapsmatrisen.

Lektion 8 - Induktion.

Innan dagens lektion kan ni ha kollat på detta klipp:

Inducerad spänning med Daniel Barker.

Vi arbetar med uppgifter.

6

Friluftsdag TE

Lektion 9 - Extra lektion.

Vi arbetar med uppgifter

Gör klart kunskapstestet...

7

Studiedag

Alla hjärtans dag

Lektion 10 och 11 - Självinduktion och växelpänning

Demonstration av induktion och nyttjande av transformator.

Något om generator och transformator samt motstånd mot växelström.

Lektion X-tra

8

Lektion Repetition

Vi repeterar och övar inför testet.

Fy2 - testa ditt kunnande på Magnetism & Induktion

Tid: 13.35 - 16.10

Plats: Valfri plats

Oscar är inte här

9 S P O R T
10

11

Utvecklingssamtal fm

Utvecklingssamtal em

12

Studiedag

13

Långfredag
14
P
Å
S
K
lov
15

16

17

18

Första maj Test - Inför kursprovet Fy2.

Meddelande om provkod kommer till classroom.

Kursprov Fy2

Rum: Skrivsal 1

Tid: kl. 13.30 - 17.00

19

Kristi himmelsfärds dag Lov
20

21 Eventuellt PROV - Kvantfysik

Rum: Skrivsal 1

Tid: kl. 14.55 - 16.10

22

23

Sveriges nationaldag Lov
24 - - - - Studenten
25 A-dag A-dag A-dag Lov Lov
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson