HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Läsår 23/24 Fy1a för TE22A

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag, sal 209 Fredag, sal 207
34 Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Lektion 0 - Seminarium

Påståenden att ta ställning till om kursen hittills.

Grupper presenterar hela kursen för klassen. Framme vid tavlan.

35

Lektion 1. Problemlösning med Rörelsemängd och Impuls

Kolla in Wikipedias beskrivning av "stöt".

Länk till: Tomas Sverins youtubekanal , Daniel Barkers youtubekanal och Börje Sundvalls youtubekanal.

Laboration 1: Lektion 2. Impuls el. Rörelsemängd

Labinstruktion i classroom.

36

Reserv

Räknepass och laboration för de som inte hann senast.

Lektion 1

Planeringen för kap 5 finner du här.

s. 97 - 100. Energiomvandlingar och Arbete samt

s. 101 - 106. Lägesenergi.

Hinner vi så tar vi tillsammans tre exempel på tavlan. (Ex 1, Ex 2 lilla häftet)

37

Skoljoggen

kl. 08.30 - 9.30

Lektion 2.

Rörelseenergi

Exempel på tavlan. (Ex 3, Ex 4 ur lilla häftet)

E-test i Fysik 1a (kap. 1, 2, 3, 4 och delar av kap. 5)

38

Studiedag

Lektion 3 och 4.

Energiprincipen (= mekaniska energin är konstant). Jag går igenom tre exempel (Ex 5 och Ex 6 ur lilla häftet)

Räknepass

Lektion 5.

Effekt och verkningsgrad.

39

Lektion 1 Kap. 9-10

Planeringen för kap 9 och 10 finner du här.

Värme och Temperatur (Kelvinskalan)

Lektion 2

Specifik värmekapacitet

40

Lektion 3

Räkna på faser och fasomvandlingar

Instruktion till ev. laboration finner du här.

Laboration 2

Lab på specifik värmekapacitet

41 .

Lektion 4 Kap. 9-10

Tid åt att jobba med laborationsrapporten.

Repetition kap. 9..

En länk till en film om energi: "Energi" producerad av MAD Films.

Även något om termodynamikens huvudsatser

En länk till presentation om termodynamikens huvudsatser: "First Law of Thermodynamics introduction" av Khan Academy.

Räknepass inför provet nästa vecka

42

Repetition kap. 5..

Räknepass inför provet imorgon

PROV: Kap.5 och Kap.9

Plats: Skrivsal 1

Tid: 09.40 - 11.25

43 .

.

.

Laboration 3 - Lektion 5,6 - Orientering kring Klimat..

Workshop om klimatmodeller

TedTalk om klimatmodeller (12 min) med Gavin Schmidt.

TedTalk om permafrost (9 min) med Sue Natali.

Arbetsmaterial till workshop om klimatmodeller.

Workshop 1: Här hittar ni uppgifter till materialet.

Lektion 1. Laddningar och fält

Vi lär oss om hur man kan påvisa elektrisk laddning med hjälp av elektroskop, se s. 133.

Planeringen för kap. 6 och kap. 7 finner du här.

Avslutar eventuellt med : FILM (Elektrisk laddning och ström)

44 H Ö S T Lov
45

Utvecklingssamtal eftermiddag

12.30 - 16.00

Lektion inställd.

Utvecklingssamtal förmiddag

8.30 - 12.30

Ni får på egen hand ta er lektionstid (hemma) att kolla på uppgifter till lektion 1, 2 och 3.

Lektion 2-3 "dubbelpass".

Kap 6.8 Coulombs lag och kap. 6.5-6.7

Teori och räknepass.

46

Lektion 4. .

Läs och gör anteckningar till kap. 6.10 s. 145 - 146 och titta på filmen nedan.

Idag börjar vi lektionen med att reda ut era frågor om testladdningar och deras kopplingen till elektriska fält samt homogena fält.

Elektriska fält (fram till 2.57) och Dipolfält (från 6.02-1034) med Daniel Barker

Lektion 5. .

Elektrisk fältstyrka

Elektrisk fältstyrka med Daniel Barker

47

Lektion 6. .

Lektion 7.

Planeringen för kap 7 finner du här.

Läs s.156-157 och titta på Daniel Barkers klipp Elektrisk energi och Elektrisk spänning..

48

Studiedag

Lektion 8.

Läs s.158-163 och titta på Daniel Barkers klipp Elektrisk ström..

Kolla in detta. Fredrik Lindmark räknar uppgifter ur er bok, kap 7..

Lektion 9.

49

Räkna Ma3c

Lektion 10.

Film : Den nya rena energin

Avslutar eventuellt med : MILSTOLPAR: Ohm och den elektriska resistansen

50

Lektion Xtra. Repetition

Räkneseminarium: Blandade övningar. kap. 6 och 7

Lektion 1 (Kapitel 8)

Planeringen för kap 8 finner du här.

Ohms lag, Sluten krets, Kirchhoffs lag

Serie- och parallellkoppling, Ersättningsresistanser

51

PROV: Kap.6 och Kap.7

Plats: sal 677-679

Tid: 08.30 - 11.15

Julavslutning

52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Lov

Studiedag

Lektion 1.

Genomgång av provet i ellära (kap 6 och kap 7)

Räkna inledande uppgifter på kapitel 8. Ohms lag.

Lektion 2. Laboration 4: Mätning av serie- och parallellkoppling

Instruktioner finner du här.

Egen undersökning om spänningsfördelning i serie- och parallellkopplade kretsar. Ohms lag, Sluten krets.

3

Lektion 3. Laboration 4: Mätning av serie- och parallellkoppling

Instruktioner finner du här.

Resistans i metalltråd. Elektrisk effekt i resistorer (komponenter).

Lektion 4.

Resistans i metalltråd. Elektrisk effekt i resistorer (komponenter). Ersättningsresistans av serie- och parallellkopplade motstånd. Räkning på det.

3

Omprov: Ellära

Lektion 5. Laboration 5 - Batteri. Inre resistans, EMS. .

Ems o inre resistans, inkl. kort laborationsrapport.

Instruktioner finner du här.

Räknepass för de som har omprov i Arbete, Energi och Värme

Lektion 5. Laboration 5 - Inre resistans, EMS. .

Laboration för kvarvarande

Räknepass kap. 8 för övriga

4

Lektion 8. .

Inre resistans, EMS. Laboration

Lektion 8 (igen). .

Extra tillfälle för labrapportskrivning

5

Omprov: Arbete, Energi och Värme

Lektion Repetition 1: Kapitel 6, 7, 8

Vi går igenom Potential.

Repetition av hela elläran i kursen.

Introduktion till repetition av rörelse och krafter.

Lektion Repetition 2: Kapitel 4

Repetition av likformigt accelererad rörelse

Övningar i övningsbok kap. 4.

Vi ordar något om relativitet, det vill säga vad som händer vid höga hastigheter

Filmvisning.

Kapitel 12. Vi börjar med att kolla på filmen "Albert Einstein & relativitetsteorin - Milstolpar" av Filmo AB..

6

Friluftsdag TE

Lektion Repetition 3: Kapitel 11, 12

Repetition av Kraft och rörelse. Mer om relativitet.

En planering för kap 12 finner du här.

Övningar i övningsbok kap. 11

7

Studiedag

Omprov: Kraft och Rörelse

Övningar i övningsbok kap. 2, 3

Lektion Repetition 4: Kapitel 1, 2 och 3

Repetition av Densitet och Tryck

Övningar i övningsbok kap. 2, 3

8

Omprov: Densitet och Tryck

Lektion Repetition 5: Kapitel 1, 2 och 3

Övningar i övningsbok kap. 2, 3

Omprov: Densitet och Tryck

9 S P O R T
10

Lektion 1: Kapitel 13

En planering för kap 12, 13 finner du här.

Kapitel 13. "Radioaktivitet och strålning" av Filmo AB.. Den riktar sig till högstadieelever men jag tror den kan vara väl värd att se ändå.

Lektion 2.

Uppgifter för "Steget före" hittar ni här.

Blixtlås och räknepass samt. Filmvisning 3.

3)Vi kollar på "Positronen upptäcks" av Utbildningsradion.

En genomgång som ni bör kolla igenom är den som Börje Sundvall gjort (del 1).

och för den som är intresserad av 1900-talets två kanske största fysiker rekommenderas BBC:s serie om Albert Einstein och Stephen Hawking (numer ej tillgänglig).

11

Utvecklingssamtal fm

Utvecklingssamtal em

Lektion 3.

Vi arbetar med uppgifter på kapitel 13

Räknepass.

Lektion 1.: Kapitel 14

Planeringen för kap 14 finner du här.

Alfa- beta- och gammasönderfall.

På lektionen kommer vi att titta på och försöka förstå innehållet i denna länk

12

Studiedag

Lektion 2.: Kapitel 14

Demo av alfastrålning

Innan lektionen skall ni vara förberedda på så sätt att ni skall ha med er frågor på innehållet i denna genomgång (OBS! fram t.o.m. 33:30) som Börje Sundvall gjort (del 2). Han beskriver utförligt hur vi kan behandla olika typer av sönderfall.

Lektion 3.

Räknepass

13

Lektion 4

Laboration: Halvvärdestjocklek

Räkna uppgifter enligt planeringen

Långfredag
14
P
Å
S
K
lov
15

Lektion 5.

Uppgifter för "Steget före" hittar ni här.

Laboration: Halvvärdestjocklek

Räkna uppgifter enligt planeringen

Till vår hjälp idag nyttjar vi ett utdrag ur "Impuls Fysik 1" från Gleerupa Utbildning AB..

Vi går tillsammans igenom "Sönderfall och joniserande strålning". Den finner ni här.

Lektion 6

Laboration: Halvvärdestjocklek

Räkna uppgifter enligt planeringen

Fortsätt jobba med stencilen "Sönderfall och joniserad strålning".

16

Lektion 7.

Räkna uppgifter enligt planeringen

Fortsätt jobba med stencilen "Sönderfall och joniserad strålning".

Oscar inte här

Lektion 8

Vi avslutar området kärnfysik. Räknar det sista och sammanfattar vad vi lärt oss.

17

18

Första maj

19

Kristi himmelsfärds dag Lov
20

21

22

E-KURSPROV

Plats: sal 677-679

Tid: 08.30 - 11.15

23

D-A-KURSPROV

Plats: Aulan

Tid: 12.10 - 16.00

Sveriges nationaldag Lov
24 - - - - Studenten

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson