HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Läsår 23/24 Fy1a för TE22A

Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag, sal 209 Fredag, sal 207
34 Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Lektion 0 - Seminarium

Påståenden att ta ställning till om kursen hittills.

Grupper presenterar hela kursen för klassen. Framme vid tavlan.

35

Lektion 1. Problemlösning med Rörelsemängd och Impuls

Kolla in Wikipedias beskrivning av "stöt".

Länk till: Tomas Sverins youtubekanal , Daniel Barkers youtubekanal och Börje Sundvalls youtubekanal.

Lektion 2 - Laboration. Impuls el. Rörelsemängd

Labinstruktion i classroom.

36

Reserv

Räknepass och laboration för de som inte hann senast.

Lektion 1

Planeringen för kap 5 finner du här.

s. 97 - 100. Energiomvandlingar och Arbete samt

s. 101 - 106. Lägesenergi.

Hinner vi så tar vi tillsammans tre exempel på tavlan. (Ex 1, Ex 2 lilla häftet)

37

Skoljoggen

kl. 08.30 - 9.30

Lektion 2.

Rörelseenergi

Exempel på tavlan. (Ex 3, Ex 4 ur lilla häftet)

E-test i Fysik 1a (kap. 1, 2, 3, 4 och delar av kap. 5)

38

Studiedag

Lektion 3 och 4.

Energiprincipen (= mekaniska energin är konstant). Jag går igenom tre exempel (Ex 5 och Ex 6 ur lilla häftet)

Räknepass

Lektion 5.

Effekt och verkningsgrad.

39

Lektion 1 Kap. 9-10

Planeringen för kap 9 och 10 finner du här.

Värme och Temperatur (Kelvinskalan)

Lektion 2

Specifik värmekapacitet

40

Laboration 1/2-klass, Lektion 3 - Räknepass 1/2-klass

Lab på specifik värmekapacitet och räkna på faser och fasomvandlingar

Instruktion till ev. laboration finner du här.

Laboration 1/2-klass, Lektion 3 - Räknepass 1/2-klass

Lab på specifik värmekapacitet och räkna på faser och fasomvandlingar

41 .

Lektion 4 Kap. 9-10

Termodynamikens huvudsatser

En länk till presentation om termodynamikens huvudsatser: "First Law of Thermodynamics introduction" av Khan Academy.

En annan länk till presentation om termodynamikens huvudsatser: "First law of thermodynamics / internal energy | Thermodynamics | Physics | Khan Academy" av Khan Academy.

Lektion 5,6 - Orientering kring ideala gaslagen och Klimat..

Workshop om klimatmodeller

42

Repetition.

Räknepass inför provet imorgon

PROV: Kap.5 och Kap.9

43 .

.

.

Lektion 1. Laddningar och fält

Planeringen för kap 6 finner du här.

Under lektionen gör vi Laddningar, Repulsion och attraktion, Isolatorer och ledare, Halvledare.

Avslutar eventuellt med : FILM (Elektrisk laddning och ström)

Lektion 2.

Kap 6.8 Coulombs lag och kap. 6.5-6.7

Vi lär oss om hur man kan påvisa elektrisk laddning med hjälp av elektroskop, se s. 133.

44 H Ö S T Lov
45

Utvecklingssamtal eftermiddag

.

Utvecklingssamtal förmiddag

Lektion 3 räknepass.

46

Lektion 4. Elektriska fält s. 141 - 149.

Läs och gör anteckningar till kap. 6.10 s. 145 - 146 och titta på filmen nedan.

Idag börjar vi lektionen med att reda ut era frågor om testladdningar och deras kopplingen till elektriska fält samt homogena fält.

Elektrisk fältstyrka med Daniel Barker

Elektriska fält (fram till 2.57) och Dipolfält (från 6.02-1034) med Daniel Barker

Lektion 5. Elektrisk fältstyrka s. 141 - 149.

47

Lektion 1. Elektrisk energi och elektrisk spänning

Planeringen för kap 7 finner du här.

Läs s.156-157 och titta på Daniel Barkers klipp Elektrisk energi och Elektrisk spänning.

Lektion 2. Elementarladdningen e s.158 och Elektrisk ström s.159-163

Läs s.158-163 och titta på Daniel Barkers klipp Elektrisk ström.

Kolla in detta. Fredrik Lindmark räknar uppgifter ur er bok, kap 7.

48

Studiedag

Lektion 3.

Räkneseminarium om Energi och effekt, s. 163-165

Kap 7. Genomgång av formler, ström, energi och effekt.

Lektion 4.

Blandade övningar två och två.

Film : Den nya rena energin

Avslutar eventuellt med : MILSTOLPAR: Ohm och den elektriska resistansen

49

Lektion 5.

Elektronkanon, s. 166-169

Räkneseminarium: Blandade övningar.

PROV: Kap.6 och Kap.7

50

Lektion 1 (Kapitel 8)

Planeringen för kap 8 finner du här.

Ohms lag, Sluten krets, Kirchhoffs lag

Serie- och parallellkoppling, Ersättningsresistanser

Lektion 2-3.

Elektrisk effekt, Kirchhoffs lag

51

Reserv

Reserv

52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Lov

Studiedag

Lektion 4.

Serie- och parallellkoppling av motstånd

Hur farlig är elektriciteten?

Laboration 1/2-klass: Koppla (serie- och parallellkoppling)

Instruktioner finner du här.

3

Laboration 1/2-klass: Koppla (serie- och parallellkoppling)

Instruktioner finner du här.

Lektion 5. .

Inre resistans, EMS.

4

Laboration: Batteri (Del 1 och Del 2. Uppstart med SPARKvue)

Instruktioner finner du här.

Fortsättning Laboration: Batteri (Inre resistans och ems samt. labrapport)

5

6

Friluftsdag TE

7

Studiedag

Alla hjärtans dag

8

Reserv

Eventuell friluftsdag

9 S P O R T
10

11

Utvecklingssamtal fm

Utvecklingssamtal em

12

Studiedag

13

Långfredag
14
P
Å
S
K
lov
15

16

17

18

Första maj

19

Kristi himmelsfärds dag Lov
20

21

22

KURSPROV

23

Sveriges nationaldag Lov
24 - - - - Studenten

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson