Studiehandledning MaSpec

Studiehandledning för

Teknikprogrammet på Lugnetgymnasiet

Kursbeteckning:

MATMAT00S

Eleven matematiska förmågor kommer att tränas och utvecklas i undervisningen med hjälp av:

1) Genomgångar på det övergripande och viktiga i varje moment. Länkade klipp finns som tips för den som vill se mer in i detaljnivå på olika lösningar.

2) Diskussioner med varandra under lektionstid. Extra material kommer delges löpande för att djupare arbeta med aktuellt centralt innehåll.

3) Räknepass. Varje vecka avsätts lektionstid åt att lösa problem ur läroboken och ur det utdelade materialet.

4) Räknestugor erbjuds ett flertal tillfällen varje vecka utöver undervisningen.

5) Examination. Med godkända resultat på delprov visar du minst betyget E och med fördjupande uppgifter högsta betyg.

Kontaktinformation till ansvarig lärare: oscar.mattsson@falun.se

Referenser

Callenberg, L-A. (2013, 2017). Matematik - specialisering, andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Britton, Garmo, (2002). Sannolikhetslära och statistik. Lund: Studentlitteratur.

Magister Grips kanal på youtube.com

Jonas Månssons kanal på youtube.com

http://www.danielbarker.se/home

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson