Studiehandledning Ma4

Studiehandledning för

Teknikprogrammet på Lugnetgymnasiet

Kursbeteckning:

MATMAT04

Eleven matematiska förmågor kommer att tränas och utvecklas i undervisningen med hjälp av:

1) Genomgångar på det övergripande och viktiga i varje moment. Länkade klipp finns som tips för den som vill se mer in i detaljnivå på olika lösningar.

2) Diskussioner med varandra under lektionstid. Extra material kommer delges löpande för att djupare arbeta med aktuellt centralt innehåll.

3) Räknepass. Varje vecka avsätts lektionstid åt att lösa problem ur läroboken och ur det utdelade materialet.

4) Räknestugor erbjuds ett flertal tillfällen varje vecka utöver undervisningen.

5) Examination. Med godkända resultat på delprov visar du minst betyget E. Det nationella provresultatet kommer vägas in i den slutliga betygsbedömningen.

Kontaktinformation till ansvarig lärare: oscar.mattsson@falun.se

Litteraturlista:

Alfredsson, L. m.fl. (2013). Matematik 5000, Kurs 4. Stockholm: Natur & Kultur.

Sjunnesson, Holmström, Smedhamre (2012). M 4. Stockholm: Liber AB.

http://www.danielbarker.se/home

Georgios smedja i matematik och fysik. [Elektronisk källa] http://www.georgiostheodoridis.se/sv/default.asp

Tomas Sverins kanal på youtube.com

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson