Studiehandledning Ma2c

Studiehandledning för

Teknikprogrammet på Lugnetgymnasiet

Kursbeteckning:

MATMAT02c

Eleven matematiska förmågor kommer att tränas och utvecklas i undervisningen med hjälp av:

1) Genomgångar på det övergripande och viktiga i varje moment. Länkade klipp finns som tips för den som vill se mer in i detaljnivå på olika lösningar.

2) Diskussioner med varandra under lektionstid. Extra material kommer delges löpande för att djupare arbeta med aktuellt centralt innehåll.

3) Räknepass. Varje vecka avsätts lektionstid åt att lösa problem ur läroboken och ur det utdelade materialet.

4) Delprov på varje moment (dock ej vid distansundervisning). Det du visar på delprov kan användas för att bedöma mot den högsta matematiska kvalitén.

5) Räknestugor erbjuds ett flertal tillfällen varje vecka utöver undervisningen.

6) Examination. Med godkända resultat på delprov visar du minst betyget E. Det nationella provresultatet kommer vägas in i den slutliga betygsbedömningen.

Kontaktinformation till ansvarig lärare: oscar.mattsson@falun.se

Litteraturlista:

Alfredsson, L. m.fl. (2013). Matematik 5000, Kurs 2c. Stockholm: Natur & Kultur.

Sjunnesson, Holmström, Smedhamre (2012). M 2c. Stockholm: Liber AB.

http://www.danielbarker.se/home

Georgios smedja i matematik och fysik. [Elektronisk källa] http://www.georgiostheodoridis.se/sv/default.asp

Tomas Sverins kanal på youtube.com

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson