Studiehandledning Ma1c

Studiehandledning för

Teknikprogrammet på Lugnetgymnasiet

Kursbeteckning:

MATMAT01c

Eleven matematiska förmågor kommer att tränas och utvecklas i undervisningen med hjälp av:

1) Genomgångar på det övergripande och viktiga i varje moment. Länkade klipp finns som tips för den som vill se mer in i detaljnivå på olika lösningar.

2) Diskussioner med varandra under lektionstid. Extra material kommer delges löpande för att djupare arbeta med aktuellt centralt innehåll.

3) Räknepass. Varje vecka avsätts lektionstid åt att lösa problem ur läroboken och ur det utdelade materialet.

4) Duggor varje vecka och Delprov på varje moment (dock ej vid distansundervisning). Duggorna hjälper dig att checka av dina förmågor på E-nivå. Det du visar på delprov kan användas för att bedöma mot den högsta matematiska kvalitén.

5) Räknestugor erbjuds ett flertal tillfällen varje vecka utöver undervisningen.

6) Examination. Med godkända resultat på duggor och delprov visar du minst betyget E. Det nationella provresultatet kommer vägas in i den slutliga betygsbedömningen.

Kontaktinformation till ansvarig lärare: Oscar Mattsson, oscar.mattsson@falun.se

Litteraturlista:

Alfredsson, L. m.fl. (2021). Matematik 5000+, Kurs 1c. Stockholm: Natur & Kultur.

Sjunnesson, Holmström, Smedhamre (2012). M 1c. Stockholm: Liber AB.

Gunnar Olssons kanal på youtube.com

Daniel Barkers youtubekanal

Georgios smedja i matematik och fysik

Tomas Sverins kanal på youtube.com

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson