Studiehandledning Ma1a

Studiehandledning för

Elprogrammet på Lugnetgymnasiet

Kursbeteckning:

MATMAT01a

Eleven matematiska förmågor kommer att tränas och utvecklas i undervisningen med hjälp av:

1) Genomgångar på det övergripande och viktiga i varje moment. Länkade klipp finns som tips för den som vill se mer in i detaljnivå på olika lösningar.

2) Diskussioner med varandra under lektionstid. Extra material kommer delges löpande för att djupare arbeta med aktuellt centralt innehåll.

3) Räknepass. Varje vecka avsätts lektionstid åt att lösa problem ur läroboken och ur det utdelade materialet.

4) Duggor varannan vecka och Delprov på varje moment. Duggorna hjälper dig att checka av dina förmågor på E-nivå. Det du visar på delprov kan användas för att bedöma mot den högsta matematiska kvalitén.

5) Räknestugor erbjuds ett flertal tillfällen varje vecka utöver undervisningen.

6) Examination. Med godkända resultat på duggor och delprov visar du minst betyget E. Det nationella provresultatet kommer vägas in i den slutliga betygsbedömningen.

Kontaktinformation till ansvarig lärare: Oscar Mattsson, oscar.mattsson@falun.se

Litteraturlista:

Alfredsson, L. m.fl. (2021). Matematik 5000+ revision 2021, Kurs 1a. Stockholm: Natur & Kultur.

Sjunnesson, Holmström, Smedhamre (2012). M 1c. Stockholm: Liber AB.

Gunnar Olssons kanal på youtube.com

http://www.danielbarker.se/home

Georgios smedja i matematik och fysik. [Elektronisk källa] http://www.georgiostheodoridis.se/sv/default.asp

Tomas Sverins kanal på youtube.com

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson