HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Hösten 2017 Ma5 för TE15

Blandade uppgifter

Vecka Måndag, sal 206 Tisdag, sal 219 Onsdag, sal 207 Torsdag, sal 403 Fredag
35 Lektion 1.

Planeringen för kapitel 1 finner du här.

Lektion 2, 3.

"Venndiagram" med Tomas Sverin

"Union och snitt" med Tomas Sverin

"Komplement och differens" med Tomas Sverin

Lektion 4.

"Sannolikhet och mängdlära" med Tomas Sverin

Lektion 5.

"Sannolikhet för oberoende händelser i flera steg" med Daniel Barker

"Sannolikhet vid flera försök" med Tomas Sverin

36 Lektion 6.

"Multiplikationsprincipen" med Tomas Sverin

Lektion 7, 8.

"Permutationer" med Tomas Sverin

"Permutationer och kombinationer" med Anders Randler

Lektion 9.

"Kombinationer" med Tomas Sverin

VAB. Oscar är hemma. Arbeta på egen hand med uppgifter enligt planeringen.

Lektion 9, 10.
37 Lektion 11, 12.

"Binomialsatsen" med Tomas Sverin

Lektion 13.

"1 5 Binomialfördelningen" med Mikael Strömberg

"Binomialfördelning" med Tomas Sverin

"Binomialfördelning med TI-84/83/82" med Kristian Strid

"TI-82 STATS Statistics 1: Using binomcdf / binompdf (Binomial Distribution)" med Jack Brown

Lektion 14.

Repetition

"Grafteori - Begrepp" med Tomas Sverin

Lektion 15.

Repetera på egen hand

38 Repetition.

Repetition

Repetition.

Repetition

Kolla in följande länk (tid: 52:43 och framåt) för att få stöd i svårare uppgifter.

"Sannolikhetslära och kombinatorik, del 3 av 3" med Frökenfysik

PROV kap.1. Lektion 1.

Planeringen för kapitel 2 finner du här.

"Delbarhet och primtal" med Anders Randler

"Primtal: Erathostenes såll" med Matteskolan

39 Lektion 2.

Uppgift inför denna lektion är att kolla på klippen till lektion 1. Det vill säga:

"Delbarhet och primtal" med Anders Randler

"Primtal: Erathostenes såll" med Matteskolan

Imorgon tisdag (26/9) går årets matematiktävling av stapeln och om man vill vara med så är det bara att dyka upp nere i skrivsalen kl. 08:30 på tisdag morgon. Provet kommer att vara mellan kl. 08:30 - 13:30 och det kommer att finnas varma mackor, frukt mm att äta

Lektion 3.

"Greatest common divisor" med KhanAcademy.

"Least common multiple" med KhanAcademy.org

"Diofantiska ekvationer" med Anders Randler

Provgenomgång.

OBS! Jag behöver er hjälp med att förstå provet vi hade. Viktigt att ni är här alltså, så går vi igenom uppgift för uppgift. /Oscar

"Matematik 5000 Matematik 5 kap 1 Uppgift 1130ab" med Fredrik Lindmark

"Matematik 5000 Matematik 5 kap 1 Uppgift 1130c" med Fredrik Lindmark eller

skriftligt förslag av "www.olleh.se"

"Matematik 5000 Matematik 5 kap 1 Uppgift 1132" med Fredrik Lindmark

Lektion 4 - på egen hand.

"Kongruenser och modulo" med Anders Randler

40 Lektion 5-6.

"Beräkningar med kongruens" med Hälsingegymnasiet Bollnäs

Lektion 6.

fortsätt på egen hand och förbered lektion 7.

Rättelser och lösningar till läroboken finner du på Libers hemsida.

Lektion 7.

"Aritmetisk talföljd" med Tomas Sverin

Lektion 8.

"Geometriska talföljd" med Tomas Sverin

"Geometrisk spiral" med Magister Grip

41 Lektion 9. (På egen hand. Oscar krasslig. Kolla in länkar och räkna på enligt plan.)

"Rekursiva talföljder" med Magister Grip

Lektion 10-11.

"Summanotation" med Tomas Sverin

"Induktionsbevis - Inledning" med Tomas Sverin

"Induktionsbevis" med Hälsingegymnasiet Bollnäs

Utvecklingssamtalsdag Lektion 11 forts..

"Induktionsbevis - Exempel" med Tomas Sverin

"Mer om induktionsbevis" med Hälsingegymnasiet Bollnäs

42 Lektion 12.

"Prov Kap2 Ma5 Del1" med Magister Grip

"Prov Kap2 Ma5 Del2" med Magister Grip

"Prov Kap2 Ma5 Del3" med Magister Grip

PROV kap.2.

Plats: Skrivsal 807

Tid: 15:00 - 16:30

Inställd lektion. Lektion 1.

Inledningsvis: Kolla igenom text- och videomaterial nedan. "Differentialekvationer" med Mattecentrum.

1) Differentialekvationer

2) Primitiv funktion som lösning.

43 Lektion 1 (forts).

Fortsättningsvis: Kolla igenom text- och videomaterial nedan. "Differentialekvationer" med Mattecentrum.

3) Homogena differentialekvationer

4) Inhomogena differentialekvationer.

Inställd pga Fy2 prov. Lektion 2.

Räkna på i boken enligt planeringen. Utdelning av Häfte om Differentialekvationer.

Lektion 3.

Vi arbetar framöver i häftet om Differentialekvationer. Boken kan vi lägga åt sidan.

44 Lov Lov Lov Lov Lov
45 Lektion 4. Lektion 5. Lektion 6. Lektion 7.
46 Lektion 8. Lektion 9. Lektion 10. Lektion 11.
47 Lektion 12. PROV kap.3. Lektion 13.

Lösa diff.ekvationer med digitala hjälpmedel. OBS! Ta med datorn till lektionen.

Kolla igenom följande länkar."Modeller med differentialekvationer och GeoGebra" med Magister Grip.

"Differentialekvationer prov del 3" med Magister Grip.

Häftets uppg. 7201, 7202, 4230, 4231, 7204, 7205, 7206

Lektion 14.

Numeriska lösningsmetoder (riktningsfält och Eulers stegmetod)

Häftets uppg. 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243

48 Återkoppling på provet

Oscar hemma för VAB.

Lektion 15.

Räknepass

Häftet och boken

Bokens uppg. 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611

valfria uppg. 3707-3711

Lektion 16.

Räknepass

Resten av häftet

Lektion 17.

Räknepass

Oscar hemma för VAB. Arbeta på egen hand enligt planeringen.

49 Lektion 1.

Start kap 4. Förändringshastighet och derivering, s. 158-161

Lektion 2.

Räknepass

Lektion 3.

Implicit derivering, s. 162-166

Lektion 4.

Räknepass

50 Lektion 5.

Generaliserade integraler, s. 167-168

Generaliserade integraler och volymer, s. 170-171

Generaliserade integraler i naturvetenskapen, s. 172-173

Lektion 6.

Räknepass på egen hand. Oscar vaktar NP.

Lektion 7.

Grafteori.

Lektion X.

Repetition

51 Lektion Y.

Repetition/Frågor om morgondagens prov.

KURSPROV.

Plats: Skrivsalen i källaren

Tid: 8:30 - 12:30

Avslutningsdag. Ledigt.
52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Studiedag Studiedag Sista dag för inlämning av rest. Utvärdering
VV
WW
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson