HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

våren 2015 Ma4 (preliminär planering för TE13A)

Vecka Måndag, sal 207 Tisdag, sal 206 Onsdag, sal 207 Torsdag, sal 207
2    

Avslutning av Ma3c.

Utdelning av böcker. Börja på egen hand med uppgift 1101 - 1107.

Avslutning av Ma3c.

Start av kapitel 1. Trigonometri Enhetscirkeln och några samband, s 8-13

3 Sinuskurvor, s 14-21

Räknepass. Räkna klart till och med s. 21

Cosinuskurvor, s 23-25

Trigonometriska ekvationer, s 26-32.

4 Räknepass. Räkna klart till och med s. 35.

Ekvationer och intervall, tangenskurvor, s 33-39. Lektion med Mari Back.

Räknepass. Räkna på egen hand klart till och med s. 39.

Inställd lektion pga. föreläsning.

Additions- och subtraktionssatsen, s 45-48. Formler för ”dubbla vinkeln”, s 48-50. Lektion med Mari Back.

sin 2x=sin x och cos 2x=cos x, s. 40-42 och ekvationen sin 3x=cos 2x, s 43-44. utgår

5 Räknepass. Räkna klart till och med s. 50.

Ekvationer och formler, s 50-52.

Vi tittar en del tillsammans på ett nationellt prov.

 

Inställd lektion pga. "Framtidsresan".

Funktionen: y=asin x + bcos x, s 53-55.

OBS. Fel i facit. Här finns rätta svar.

6

Räknepass. Räkna klart till och med s. 55.

Tillämpningar, s 64-67.

Trigonometriska bevis, s 69-71.

Repetition:

Dessa avsnitt kommer ej på provet.Vinkelmåttet radianer, s 56-60. Exakta värden och radianer, s 61-64.

7

Repetition

Friluftsdag

Inställd lektion.

Prov på kap. 1. Ni finner uppgifterna här. Träna på dessa inför omprovet. Tag hjälp av facit.

Lugnet gungar. Besöksdag på Lugnetgymnasiet.

Inställd lektion

8 VM-lov      
9 Sportlov      
10 Studiedag

Vinkelmåttet radianer, s 56-60. Exakta värden och radianer, s 61-64.

Start av kapitel 2. Derivator. Repetition av derivata, s 82-91

Derivatan av y=sin x och y=cos x, s 92-95

Räknepass. Räkna klart t o m s 95
11 Sammansatta funktioner, s 96-99 Räknepass. Räkna klart t o m s. 99 Derivatan av logaritmfunktioner, s 100-103 Derivatan av en produkt, s 105-107
12 Derivatan av en kvot, s 108-109, Vi fortsätter titta på ett nationellt prov. Räknepass. Räkna klart t o m s. 109 Absolutbeloppet som funktion, s 111-114

Utvecklingssamtalsdag.

13 Egenskaper hos logaritmfunktioner, s 115-117 Asymptoter och kurvanalys, s 118-122 Räknepass. Räkna klart t o m s 122 Problemlösning med derivator, s 122-126
14 Förändringshastigheter, s 127-129 Räknepass. Blandade uppgifter s 137-139, Test 2, s 135-136 Räknepass. Blandade uppgifter s 137-139, Test 2, s 135-136 Prov på kap. 2
15
P
Å
S
K
16 Start av kapitel 3. Integraler. Primitiva funktioner, s 142-145 Primitiva funktioner med villkor, s 146-147 Räknepass.

Differentialekvationer, s 148-151

Omprov för E

17 Integral och area, s 152-157 samt Integralens värde och tillämpningar, s 159-163 Numerisk lösning av integraler, s 164-167 Rotation kring x-axeln, s 174-177 Rotation kring y-axeln, s 178-180. Vi tittar vidare på ett nationellt prov.
18 Räknepass.Blandade uppgifter, s 187-189

Test 3, s 184-186

Räknepass.Blandade uppgifter, s 187-189

Test 3, s 184-186

Prov på kap. 3

Start av kapitel 4. Komplexa tal. Inledning, s 192-195.

Räkning med komplexa tal, s 196-199

19

Räkna klart t o m s. 199.

Vi tittar på ett nationellt prov.

Ekvationer, s 201-202. Mer om komplexa talplanet, s 203-205 Faktorsatsen, s. 206-208, Polynomdivision, s. 209-210
20 Ekvationer m en känd reell rot, s. 211-213 Polär form, s. 215-218. Multiplikation och division i polär form, s. 220-224

Räkna klart t o m s. 218.

Vi tittar på ett nationellt prov.

Kristi Himmelfärdsdag
21 de Moivres formel, s. 225 Ekvationer av typen z^n = w, s. 226

Inställd lektion pga nationellt prov i Ma2c

Eget arbete.

Funktionen y = e^z, s. 230-232.

Lupp-undersökning i aulan på lektionstid.

Nationellt prov

fredag 22 maj

22

Inställd lektion pga rättning av nationella prov

Eget arbete.

Inställd lektion pga rättning av nationella prov

Eget arbete samt mässa/gymnasiearbeten

Inställd lektion pga rättning av nationella prov

Eget arbete.

Repetition inför prov 4:

23

Repetition inför prov 4:

Vandring

Inställd lektion

Vandring

Inställd lektion

Prov på kap. 4
24 Kursprov för komplettering till E (frivilligt för C-A)

Ev: Klassens dag

Inställd lektion

 

Avslutningsdag

Inställd lektion

Sommarlov

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson