HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Våren 2023 Ma4 för TE21AB

Vecka Tisdag, sal 202 Onsdag, sal P151 Torsdag, sal P154 Fredag, sal 221
2 Lovdag Lovdag Ma3c-avslutning

Skriftlig komplettering Ma3c

Ma3c-avslutning

Ma3c-avslutning

Muntlig uppföljning Ma3c

3

Lektion - Introduktion till Ma4.

Repetition av trigonometri.

Lektionsplaneringen för Trigonometri och formler hittar du här.

Lektion 1. Kapitel 1. Trigonometri och enhetscirkeln.

Enhetscirkeln

Enhetscirkeln och trigonometriska ettan med Gunnar Olsson

Skriftlig komplettering Ma3c

Lektion 2.

Trigonometriska ekvationer

Trigonometriska grundekvationer med Gunnar Olsson

Lektion 3.

Enhetscirkeln - Symmetrier och exakta värden

4

Lektion 4.

Trigonometriska ettan

Lektion 5.

Additions och subtraktionssatsen

Trigonometriska summa formlerna med Gunnar Olsson

Lektion 6.

Formler för dubbla vinkeln

Dubbla vinkeln med Gunnar Olsson

Lektion 7.

Ekvationer och formler

Ekvationer och formler med Gunnar Olsson

5

Lektion 7 (igen).

Lektion 8.

Sinus- och cosinusfunktioner

Ekvationer och intervall med Magnus Rönnholm

Lektion 9.

Trigonometriska ekvationer och Digitala verktyg

Lektion 10.

Förskjutna kurvor

Förskjutning av trigonometriska kurvor med Gunnar Olsson.

6

Lektion 11.

Funktioner y=asinx + bcosx

sinx + cosx = m sin(x+v) med Gunnar Olsson

Lektion 1 - Introduktion till Derivator.

Radianer

Lektionsplaneringen för Derivata hittar du här.

radianer med Gunnar Olsson

Lektion 12.

Tangensfunktioner, y = tan(x)

Lektion 13 utgår.

FRILUFTSDAG

7

Prov - Trigonometri (utom Radianer)

Rum: 202

Tid: 9:10 - 10:20.

Lektion 1 (igen).

Radianer och trigonometriska ekvationer

Lektionsplaneringen för Derivata hittar du här.

Cirkelsektor med radianer med Gunnar Olsson

Lektion 2 och 3.

Trigonometriska modeller, Programmering

Lektion 4.

Derivatan av y=sinx och y=cosx

Derivatan av sin x och cos x med Gunnar Olsson

8

Lektion 5.

Kedjeregeln

Sammansatta funktioner Kedjeregeln med Gunnar Olsson

Lektion 7.

Derivatan av en produkt och kvot

Derivatan av en produkt med Gunnar Olsson

Derivatan av en kvot tid 03:50 och framåt) med Gunnar Olsson

Lektion 8.

Derivatan av exponentialekvationer och logaritmfunktioner

Derivatan av logaritmfunktioner med Gunnar Olsson

Lektion 9 (och lektion 6).

Tillämpningar och grafer

Programmering

9 Lov Lov Lov Lov Lov
10

Lektion 10.

Derivator och tillämpningar

Lektion 11.

Tillämpningar på kedjeregeln

Kolla på egen hand in denna länk: Förändringshastighet med Gunnar Olsson

Lektion 11 igen.

Tillämpningar på kedjeregeln

OMPROV: Trigonometri (inkl. radianer) samt Lektion 15.

Testa dig själv

Rum: sal 221

Tid: 12.05 - 13.20

11

Utvecklingssamtal mellan kl. 13 - 17.

Lektion 12-13.

Skissa grafer. Dominerande term

Lektion inställd.

Teknikmässan Borlänge

Lektion inställd.

Utvecklingssamtal mellan kl. 8 - 12.

Lektion 14.

Asymptoter

asymptot (tid 07:00-15:00)med Gunnar Olsson

Skissa grafer med hjälp av derivata och asymptoter

12

Lektion 1.

Lektionsplaneringen för Integraler hittar du här.

Primitiva funktioner

Kolla gärna på Integraler och primitiva funktioner med Tomas Rönnåbakk Sverin

Lektion 2.

Integralberäkningar

Lektion 3.

Arean under grafen samt Arean mellan två kurvor

Lektion 4.

Integraler och storheter

Integraler och storheter med Gunnar Olsson

13

Lektion 5.

Sannolikhetsfördelning

Sannolikheter med integraler: normalfördelning, exponentialfördelning

En beskrivning hur du knappar in normalfördelningsproblem i din miniräknare ges här och

hjälp med exponentialfördelning ges via denna länk.

Lektion 8.

Rotationsvolymer

Lektion 10.

Testa dig själv

Lektion 13

Repetition

14

Halvkurs-Prov: Trigonometri, Derivator & Integraler.

Rum: återkommer

Tid: återkommer

Lektion .

I Ma5 behandlas bl.a. : Binomial distributions | Probabilities of probabilities, part 1 av "3Blue1Brown".

Lektion .

Långfredag
15 Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov
16

Lektion 1.

Lektionsplaneringen för Komplexa tal hittar du här.

Komplexa tal (z=a+bi)och imaginära enheten, i

Komplexa tal som vektorer

Lektion 2.

Beräkningar, konjugat, absolutbelopp

Lektion 3.

Multiplikation och division med komplexa tal

HISTORIK: "De komplexa talens historia"

Lektion 4.

Avstånd i det komplexa talplanet

Räkning med komplexa tal med Gunnar Olsson

17

Lektion 5.

Polär form

Lektion 6.

Multiplikation och division i polär form

Lektion 7.

de Moivres formel.

Lektion 8.

Ekvationen z^n=a

Programmering

18 Första maj

STUDIEDAG

Lektion 9.

Eulers formel och funktionen y=e^z

Lektion 10.

Polynomekvationer

Andragradsekvationer

Lektion 11.

Polynomdivision

19

Lektion 12

Faktorsatsen

Faktorsatsen med Gunnar Olsson

Lektion 13.

Polynomekvationer av högre grad

Lektion 14.

Blandade övningar på komplexa tal

Lektion 15.

Blandade övningar på komplexa tal

20

Testa NP vt 2013 (del B).

Repetition: Ni kan göra ett delprov digitalt och sedan själva rätta.

Dugga/Prov Komplexa tal.

Repetition: Ni kan göra en dugga eller diagnos på Komplexa tal.

Kristi himmelsfärds dag Lov
21

NP Ma4 (obligatoriskt)

Tid: 8:30 - 14:00

Plats:

Oscar är provvakt

Öva Fy1a på egen hand Öva Fy1a på egen hand Öva Fy1a på egen hand
22

Obligatoriskt Kurs E-prov Fy1a

Oscar är provvakt

Öva Fy1a på egen hand Kursprov (C-A) Fy1a

Oscar är provvakt

Inställd lektion

23 Lov Nationaldag

Betyg meddelas via Unikum

STUDENTEN

24 A-dag A-dag A-dag Lov Midsommarafton
VV
WW
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson