HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Våren 2017 Ma4 för TE15B

Vecka Måndag, sal 206/1146 Tisdag, sal 207/1148 Onsdag, sal 206/1146 Torsdag, sal 206/1146 Fredag, sal 207/1148
2 A-dag Studiedag Fysik - Lektion 4. (extra tillfälle)

Räkneseminarium om Energi och effekt, s. 163-165

7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 7.23 (7.21, 7.24)

OBS: Lösningar till kapitel 7 finner du här!

Fysik - Lektion 5. Dugga kap. 7

Utdelning av böcker för de av er som inte redan fått.

Oscar kan behöva gå tidigare från denna lektion. Ni får använda er av anteckningar och läroböcker för duggan. Det är ju typ samma uppgifter vi redan har gjort. Det är genom er lösning som ni kan få poäng.

Elektronkanon, s. 166-169

Uppgifter på egen hand (några är redan där...): 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29

Trigonometri. Lektionsplaneringen för Trigonometri och formler hittar du här.

Lektion 1.

Enhetscirkeln och trianglar

Enhetscirkeln och trigonometriska ettan med Gunnar Olsson

Elisabeth vikarerar.

3 Lektion 2

Enhetscirkeln och formler

Enhetscirkeln och trigonometriska ettan med Gunnar Olsson

Lektion 3.

Trigonometriska identiteter

Trigonometriska grundekvationer med Gunnar Olsson

Lektion 4.

Trigonometriska ekvationer

Trigonometriska grundekvationer med Gunnar Olsson

OBS: Torsdagen den 17 januari 2017 är alla elever i Falu Kommun åk 9 välkomna att besöka våra skolor.

Lektion 5.

Additions och subtraktionssatsen

Trigonometriska summa formlerna med Gunnar Olsson

4 Lektion 6.

Formler för dubbla vinkeln

Dubbla vinkeln med Gunnar Olsson

Lektion 7.

Direkta bevis

Lektion 8.

Indirekta bevis

Lektion 9.

Ekvationer och formler

Ekvationer och formler med Gunnar Olsson

5

Tema-vecka. Värdegrund.

Tema-vecka. Värdegrund.

Lektion 10.

Ekvationer som omformas med formler

Lektion 11.

Tillämpningar och problemlösning

Denna lektion får ske på egen hand. Jag finns tillgänglig mellan kl. 16-17 för frågor.

Tema-vecka. Värdegrund.

6 Dugga 1(Trigonometri utan radianer)

Lektion 1.

Sinuskurvor och cosinuskurvor. Lektionsplaneringen för Trigonometri och grafer hittar du här.

Trigonometriska kurvor med Gunnar Olsson

Lektion 2 och Lektion 3.

Grafritande räknare och förskjutna kurvor

Förskjutning av trigonometriska kurvor med Gunnar Olsson.

Lektion 4.

Ekvationen för en sinusformad kurva

Ekvationer och intervall med Magnus Rönnholm

Lektion 5.

y = tan(x)

Lektion 6.

Funktioner y=asinx + bcosx

sinx + cosx = m sin(x+v) med Gunnar Olsson

7 Lektion 7.

Radianer

radianer med Gunnar Olsson

Lektion 8.

Cirkelsektorn och radianer

Cirkelsektor med radianer med Gunnar Olsson

Lektion 9.

Derivatan av y=sinx och y=cosx

Derivatan av sin x och cos x med Gunnar Olsson

Lektion 10.

Sammansatta funktioner

Sammansatta funktioner Kedjeregeln med Gunnar Olsson

8 Lektion 11.

Tillämpningar och problemlösning

Lektion 12.

Aktivitet: Rätt eller fel? Para ihop uttryck

Vi tittar tillsammans på ett nationellt prov.

FRILUFTSDAG Ma4 - prov Trigonometri Moment 1-2 Lektion 1.

Kort om derivator.

Lektionsplaneringen för Derivator och integraler hittar du här.

9 Lov Lov Lov Lov Lov
10 Lektion Klimat - Extra 1 Repetition kap 9, 10

Ni har i uppdrag att kolla på programmet "Världen i växthuset del 1" ur Vetenskapens värld

Oscar är inte på plats. Ni får i uppgift att genomföra dagens uppdrag.

Lektion 2.

Derivatan av en produkt

Derivatan av en produkt med Gunnar Olsson

Stockholmsresa:

1) Besök på Ångströmlaboratoriet (Uppsala universitet)

2) Yrkeshögskolemässa

3) Dramaten.

Lektion 3.

Derivatan av kvot

Derivatan av en kvot tid 03:50 och framåt) med Gunnar Olsson

Fysikdagen på lugnetgymnasiet.
11 Lektion 4.

Derivatan av logaritmfunktioner

Derivatan av logaritmfunktioner med Gunnar Olsson

Oscar är inte på plats. Ni får i uppgift att genomföra dagens lektion tillsammans.

Lektion 5.

Förändringshastigheter

Kolla på egen hand in denna länk: Förändringshastighet med Gunnar Olsson

Lektion 6.

Grafer och derivator

Lektion 7.

Olika typer av grafer: Absolutbeloppet som funktion

absolutbelopp (tid 00:01-06:59) med Gunnar Olsson

12 Lektion 8.

Kurvor och Asymptoter

asymptot (tid 07:00-15:00)med Gunnar Olsson

Utv. samtalsdag Lektion 9.

Differentialekvationer

Lektion 10.

Integraler

13 Lektion 11

Areor mellan kurvor

Oscar är inte på plats. Ni får i uppgift att genomföra dagens lektion tillsammans.

Lektion 12.

Integraler och areor

Fysik lektion 4 - igen Fortsatt laboration och repetition. Lektion 12 - forts.

Integraler och areor

Oscar har tenta på högskolan. Elisabeth vikarerar. OBS: Lektion mellan 10:15 - 11:35 idag.

14 Lektion Klimat - Extra 2 Repetition kap 9, 10

Ni har i uppdrag att kolla på fortsättningen, programmet "Världen i växthuset del 2" ur Vetenskapens värld

Oscar är inte på plats. Er uppgift är att genomföra dagens uppdrag.

Lektion 13.

Sannolikheter med integraler: normalfördelning, exponentialfördelning

En beskrivning hur du knappar in normalfördelningsproblem i din miniräknare ges här och

hjälp med exponentialfördelning ges via denna länk.

Lektion 14.

Volymberäkning med integral: Rotation kring x-axeln och något om rotation kring y-axel

Ma4 - Dugga/prov Derivata och integraler Moment 3. JA, kanske något litet test... SANT/FALSKT... och en hemläxa på integraler.

Lektion 1.

Lektionsplaneringen för Komplexa tal hittar du här.

Komplexa tal z=a+bi: Inledning med gruppuppgifter (Historik om komplexa tal, konjugat, absolutbelopp och de fyra räknesätten)

15 Lektion 2.

Komplexa tal - fortsättning med de fyra räknesätten.

Lektion 3.

Komplexa tal som vektorer

Lektion 4.

Polär form

Elisabeth vikarerar. Oscar är ej här.

Lektion 5.

Multiplikation och division i polär form

Elisabeth vikarerar. Oscar är ej här.

16 Lektion 6.

Avläsa och rita i det komplexa tal

Räkning med komplexa tal med Gunnar Olsson

Elisabeth vikarerar. Oscar är ej här.

Lektion 7.

de Moivres formel. Ekvationen av typen z^n=W

Elisabeth vikarerar. Oscar är ej här.

Lektion 8.

Eulers formel och funktionen y=e^z och

Andragradsekvationer

Elisabeth vikarerar. Oscar är ej här.

Lektion 9. Om det inte är så att vi slutar vid lunch idag?

Polynomdivision

Elisabeth vikarerar. Oscar är ej här.

Långfredag
17 Lov Lov Lov Lov Lov
18 Lektion 9.

Polynomdivision

Lektion 10

Faktorsatsen med Gunnar Olsson

Faktorsatsen

Första maj Lektion 11.

Polynomekvationer av högre grad

NP En6 - del C
19 Lektion 12.

Blandade övningar på komplexa tal

Lektion 13.

Repetition

Ma4 - prov Komplexa tal Moment 4

NP En6 - del B
20 Studiedag Ma4 - Repetition.

Kapitel 1. Repetition 1.

Ma4 - Repetition

Kapitel 2. Repetition 2.

13:50 - 17:00 Matte-eftermiddag! . Blandade övningar i Ma4-kursen samt repetition

Kapitel 3. Repetition

Ma4 - Repetition.

Kapitel 4. Repetition 4.

21 Repetition.

Kapitel 1-4. Frågor?

NP Ma4 Repetition inför kursprov..

Repetition inför kursprov..

Repetition inför kursprov..

22 Repetition inför kursprov..

Repetition inför kursprov..

Repetition inför kursprov..

Kristi himmelsfärds dag Lov
23 NP Fy1a: Skrivsalen 10:20 - Inställd lektion. Rättning av NP. Ingen fysik. Istället har ni "Blixtlåset". Nationaldag Lov
24 Måndag avslutningsveckan Tisdag avslutningsveckan Onsdag avslutningsveckan Kompletteringsdag? Studenten
25 A-dag A-dag A-dag Lov Midsommarafton
VV
WW
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson