HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Våren 2019 Ma2c för TE18B

Vecka Måndag, sal 206 Tisdag, sal 207 Onsdag, sal 732 Torsdag, sal 206 Fredag, sal 206
2 A-dag Studiedag Lektion 1

Planering till Moment 1: Algebra moment 1

Algebraiska uttryck, ekvationer och omskrivningar.

Förenkling av uttryck med Gunnar Olsson

Återlämning (Ma1c) och utdelning (Ma2c)

Lektion 3 - Fy1a

s 52 - 60. Lufttryck och en vätskas lyftkraft (Arkimedes princip)

Uppgift: 3.20, 3.22, 3.24, 3.25, 3.28 (3.21, 3.23, 3.26, 3.27)

Lektion 1

Planeringen för kap 5, kap 9 och kap 10 finner du här.

s. 97 - 100. Energiomvandlingar och Arbete.

Uppgift: 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, (5.2)

3 Fy1a - Lektion 2.

s. 101 - 106. Lägesenergi. Jag går igenom tre exempel (Ex 1, Ex 2 och Ex 3 ur lilla häftet)

Uppgift: 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, (5.13, 5.14, 5.15)

Lektion 2

Funktionsbegreppet

Funktioner med Gunnar Olsson

Lektion 3

Linjen y=kx+m

Räta linjens ekvation med Gunnar Olsson

Räta linjens lutning med Gunnar Olsson

Lektion 4

Parallella och vinkelräta linjer

Parallella och vinkelräta linjer med Gunnar Olsson

Lektion 5

k-form och enpunktsform

Parallella linjer med Gunnar Olsson

För er som vill utmanas rekommenderas uppgifterna 11, 12, 17 på s. 64-65 och uppgift 12, 13 på s. 67

Dugga 2

4 Lektion 6

Linjära modeller

Lektion 7

Mer om räta linjer

Lektion 8

Linjär anpassning (hur gör man med miniräknaren) visas på tavlan.

"Linjär anpassning med räknare TI-84 PLUS" med AleholmEHN

Uppg. 1297 eller "120903 - Linjär regression på TI-82:s" med Johan Falk

Repetition

Dugga 3

Repetition

5

Tema-vecka. Värdegrund.

Tema-vecka. Värdegrund.

Tema-vecka. Värdegrund.

Prov Moment 1

Lektion 1

Linjära modeller och algebra moment 2

Linjära ekvationssystem, 1) Grafisk lösning

6 Lektion 2

Linjära ekvationssystem, 2) Substitutionsmetod (ersättningsmetod)

Ekvationssystem grafiskt och substitution med Gunnar Olsson

Lektion 3

Linjära ekvationssystem, 3) additionsmetod

Additionsmetoden med Gunnar Olsson

Lektion 4

Några speciella ekvationssystem.

Några speciella ekvationssystem och tre obekanta med Gunnar Olsson

Lektion 5

Tillämpningar och problemlösning.

Lektion 6

Konjugat- och kvadreringsregler

Kvadrerings och konjugatreglerna med Gunnar Olsson

7 Lektion (extra)

Dugga 1, utdelas som hemläxa att kontrollera (rätta) på egen hand.

Lektion 7

Faktorisera

Faktorisering med reglerna med Gunnar Olsson

Lektion 8

Andragradsekvationer

Kvadratkomplettering med Gunnar Olsson

Lektion 9

En lösningsformel

PQ-formeln med Gunnar Olsson

Lektion 10

Mer om ekvationer

Mer om andragradsekvationer med reglerna med Gunnar Olsson

8 Lektion 11

Komplexa tal

Komplexa tal med Gunnar Olsson

Dugga 2

Lektion Extra

Vi jobbar ikapp lite och får era datorer att fungera med PASCO.

FRILUFTSDAG Lektion 1

Ickelinjära modeller moment 3

Andragradsfunktionens graf

Andragradsfunktioner med Gunnar Olsson

Lektion 2

Största och minsta värde

Dugga 1 delas ut

Tillämpningar med andragradsfunktioner med Gunnar Olsson

9 Sportlov
10 Lektion 3

Tillämpningar

För er som ligger i fas med allt kan jag tipsa om del 2 av programmet om "Världen i växthuset del 2" ur Vetenskapens värld

Oscar är inte på plats. Ni kan också sitta i biblioteket, cafeterian eller i valfri ljusgård. Ni väljer. Kolla igenom klippet ovan och följ lektionsplaneringen.

Lektion 4

Potenser och potensekvationer

Potenser och potensekvationer med Gunnar Olsson

Lektion Extra

Jobba på egen hand. Oscar är bortrest

Lektion 5

Potensfunktioner och exponentialfunktioner

Exponentialfunktioner med Gunnar Olsson

Inställd lektion

Räkna på egen hand. Oscar är på kurs på högskolan.

11 Repetition

Oscar är inte på plats. Ni kan sitta i biblioteket, cafeterian eller i valfri ljusgård. Ni väljer. Se till att vara i fas med planeringen (lektion 5)

Lektion 2 - fysik

s. 209 - 217. Fasomvandlingar och Termodymamikens huvudsats.

Uppgift: 9.6, 9.10, (9.8, 9.9)

Lektion Extra

Lektion 6

Logaritmer

Logaritmer med Gunnar Olsson

Lektion 7

Logaritmlagarna

Logaritmlagarna med Gunnar Olsson

12 Lektion 8

Tillämpningar på exponentialfunktioner

Dugga 2

Utv. samtalsdag

Deadline: Laboration Värmekapacitet kl. 23:59

Lektion Extra

Fortsatta tillämpningar på exponentialfunktioner

Tillämpningar på PQ-formeln med Gunnar Olsson

Lektion 9

Mer om grafer.

Mer om grafer med Gunnar Olsson

Repetition

Tillämpningar med andragradsekvationer med Gunnar Olsson

13 Repetition på egen hand.

Oscar är inte på plats.

PROV: Moment 1, 2, 3. Lektion 1

Geometri moment 4

Vinklar och vinkelsumma

Vinklar med Gunnar Olsson

Dugga 1

Lektion 1 - igen

Yttervinkelsats

Lektion 2

Yttervinkelsats, Randvinklar och medelpunktsvinklar

Randvinklar med Gunnar Olsson

Oscar har en egen tenta idag, så ni får en lektion extra att komma ifatt och beta av lektion 2.

14 Lektion 2 (och 3).

Oscar är inte på plats. Försök att ligga steget före: Blir ni klar med lektion 2 såh jobba med lektion 3.

Lektion 3

Likformiga månghörningar, topptriangelsats och transversalsats

Likformighet med Gunnar Olsson

Lektion 4

Area- och Volymskala.

Area och Volymskala med Gunnar Olsson

Lektion 5

Bevis och kongruens.

Kongruens och bevis med Gunnar Olsson

Lektion 6

Geometriska bevis, koordinatgeometri, avståndsformel och mittpunktsformel.

15 Lektion 7

Repetition

Lektion 8

Ni får tillbaka förra provet. Repetitionspass.

Prov ? Moment 4

Geometri.

Lektion 1

Statistik moment 5

Statistiska metoder: Tabeller och stolpdiagram. Population, stickprov, urvalsmetoder

Insamling av data med Gunnar Olsson

Elisabeth är vikarie

Lektion 2

Fortsätter med Population, stickprov, urvalsmetoder

Felkällor och bortfall med Gunnar Olsson

Elisabeth är vikarie

16 Lektion 3

Läges och spridningsmått

Lägesmått med Gunnar Olsson

Lådagram med Gunnar Olsson

Elisabeth är vikarie

Lektion 4

Standardavvikelae

Standardavvikelse med Gunnar Olsson

Elisabeth är vikarie

Reserv - räknepass

Elisabeth är vikarie

Lektion 5

Normalfördelning

Normalfördelning med Gunnar Olsson

Elisabeth är vikarie

Långfredag
17
P
Å
S
K
lov
18 Lektion 5 - repetition av lektion 4

Normalfördelning

Normalfördelning med Gunnar Olsson

Repetition - Fysik kap. 2 och kap. 3

Vi tittar på och tar hjälp av Andreas Josefssons lösningar till läroboken.

Första maj Lektion 6. (ej NP En5 del C)

Regression: Att anpassa modeller till verkligheten.

Rapportera en statistisk undersökning med Gunnar Olsson

Lektion 7.
19. Repetition Repetition

De globala målen inför paneldebatt - "We change"

Repetition (ej NP En5 del B) "We change" i Borlänge Kunskapstest: Moment 5 - Statistik.

Övrig tid - repetition matematik.

20 Studiedag Repetition - Fysik kap. 5 och kap. 9

Repetition

Omprovstillfälle kl. 15 - 17 i omprovssalen: E-prov på moment 1, 2, 3.

Testa ett NP del B

NP En5 del C,

Testa ett NP del D
21 Repetition Repetition Repetition NP Ma2c Fysik repetition.
22 Fysik repetition. Fy1a 50-poängsprov (Kap. 2, 3, 5, 9) Prov i Ke1. Rättning av NP för Oscar. Kristi himmelsfärds dag Lov
23 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling Nationaldag
24 - - Kompletteringsdag? Studenten
25 A-dag A-dag A-dag Lov Midsommarafton
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson