HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Hösten 2019 Ma1c för TE19A

Vecka Måndag, sal 206 Tisdag, sal 206 Onsdag, sal 208 Torsdag, sal 207 Fredag, sal 208
34 Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

Utdelning av böcker

Lektion 1.

Olika typer av tal, räkneordning (prioriteringregler)

Planeringen för moment 1 finner du här.

Lektion 2.

Primtal, delbarhet, faktorisering.

Negativa tal, rationella tal

En studiehandledning för kursen finner du här

35 Lektion 3.

Bråkräkning, tal i decimalform.

Dugga 1

Lektion 4.

Avrundning, kvadratrötter.

Lektion 5.

Tal i potensform

Lektion 6.

Grundpotensform, Prefix

Lektion Extra.

En studiehandledning för kursen finner du här

36 Lektion 7.

Talsystem med olika baser.

Lektion 8.

Problemlösning

Lektion 9.

Diagnos 1

Lägerskola.. Lektion 10.

Blandade övningar

37 Repetition.

PROV moment 1.

Lektion 1.

Planeringen för moment 2 finner du här.

Tre basproblem, Procentenheter

Lektion 2.

Procent utan räknare, Procentuella förändringar

Dugga 1

Lektion Extra.

38 Lektion 3.

Upprepade procentuella förändringar

Dugga 1

Lektion 4.

Ränta, Amortering

Lektion Extra.

Amortering

Lektion 5.

Avgifter, Index

Lektion 6.

Diagnos 2

39 Lektion 1.

Planeringen för moment 3 finner du här.

Lektion 2.

Lektion 3.

Lektion 4.

Lektion 5.

40 Lektion 6.

Imorgon tisdag (1/10) går årets matematiktävling av stapeln och om man vill vara med så är det bara att dyka upp nere i skrivsalen kl. 08:30 på tisdag morgon. Provet kommer att vara mellan kl. 08:30 - 13:30 och det kommer att finnas varma mackor, frukt mm att äta.

Lektion 7.

Vi utvärderar det vi hittills presterat (v40).

Inställt.

Utvecklingssamtal

Inställt.

Utvecklingssamtal

Lektion Extra.

41 Lektion 8.

Lektion 9.

Lektion 12.

Besök från åk. 9 (tre elever)

Lektion 13.

Gymnasiemässa på Magasinet

Lektion Extra.

42 Lektion 14.

Lektion 15.

Lektion 16.

Lektion 17.

Lektion Extra.

43 Lektion 18.

Lektion 19.

Sammanfattning: Har vi förstått vad alla begrepp betyder och har vi förstått vad de representerar grafiskt och hur vi räknar med funktioner?

Lektion 20.

PROV Moment 1-3.

Lektion 1.

Planeringen för moment 4 finner du här.

44 Lov Lov Lov Lov Lov
45 Lektion 2.

Lektion 3.

Lektion 4.

Lektion 5.

Lektion Extra.

46 Lektion 6.

Studiedag.

Lektion 7.

Lektion 8.

Lektion 9.

47 DECA Challenge.

Vi får besök av åk 9:or idag

Lektion 1 och 2.

Planeringen för moment 5 finner du här.

Lektion 3.

Lektion 4.

Vi får besök av åk 9:or idag

Fysik 1a.

48 Repetition.

Vi får besök av åk 9:or idag

PROV Moment 4 + Sannolikhetslära..

Lektion 5.

Lektion 6.

Vi får besök av åk 9:or idag.

Lektion Extra.

Dead Line Ma1c: Inlämning av kompletterande duggor.

49 Repetition.

Information om de nationella provdelarna.

Repetition.

Kap.1. Aritmetik - Om tal.

Repetition.

Kap.2. Procent

Repetition.

Kap.3. Algebra.

Repetition.

Kap.4. Geometri.

50 Repetition.

Kap.5. Sannolikhetslära och statistik.

Repetition.

Kap.6. Grafer och funktioner.

Reserv

Oscar kan vara upptagen med NP för Ma3c idag.

NATIONELLT PROV.

Inställt.

Prova-På-Dagar för åk.1.

51

Prova-På-Dagar för åk.1.

Brytdag: kl. 13-16.

Reserv

Inställt pga. julavslutning. Lov
52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Lov

Lov

Studiedag

Studiedag

Studiedag

VV
WW
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson