HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Läsår 22/23 Ma1a för EE22A och EE22B

Vecka Måndag, sal 520 Tisdag, sal 221 Onsdag, sal 202 Torsdag Fredag
33 Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

34 STÖD.

Frivilligt

Lektion 1.

Lektionsplanering för (Moment 1)

Avrundning

Repetition .

I vilken ordning ska vi räkna

35 STÖD.

Veckan som kommer

Tips för miniräknaren

Personlig hjälp med repetition.

Lektion 2.

Överslagsräkning och uppskattningar

Lektion 3.

Enhetsbyten

36 STÖD.

Veckan som kommer

Tips för miniräknaren

Personlig hjälp med repetition av tiopotenser.

Repetition.

10-potenser

Lektion 4.

Prefix

Skolval idag

37 Repetition .

Tal i bråkform

Repetition + L5.

Beräkningar med tal i bråkform. TEMA: Mätverktyg.

Test + Räknepass.

Idag får vi kl. 12 besök av skolkurator

38 Lektion 6.

Beräkning av andelen i procent

Lektion 7.

Beräkningar när vi vet procentsatsen

Vikarie idag.

Lektion 8.

Proportionalitet

39 Lektion 9.

Vinst, förlust och vinstmarginal

Lektion 10.

Repetition av kapitel 1.

Lektion 11.

Övningar: Två och Två samt Testa dig själv 1.

40 Repetition.

Inför provet på kapitel 1. Vi tar oss även ner till skrivsalen inför provet imorgon.

Prov Kapitel 1.

Rum: Skrivsal 1

Lektion 1.

Lektionsplanering för (Moment 2)

41 Lektion 2.

Lektion Engelska-Matematik.

Utomhus?

Lektion 3.

STUDIEDAG

42 Lektion 4.

Lektion 5.

Lektion 5 (igen).

43 Lektion 6.

Lektion 7.

Lektion Xtra.

44 Lov Lov Lov Lov Lov
45 Lektion 8.

Lektion 9.

Lektion 10.

Utvecklingssamtal 8.30 - 12.00

46 Lektion 10 (igen).

(Dugga 5)

Utvecklingssamtal 12.30 - 17.00

Lektion 11.

47 Lektion 12.

Lektion 13.

(Dugga 6)

Lektion 13 (igen).

48 Lektion 14.

Lektion 15.

Repetition.

Inför provet på kapitel 2

49 Repetition.

Inför provet på kapitel 2

Prov kapitel 2.

Tid: 14.50 - 16.10

Rum: Aula

Lektion 1.

Lektionsplanering för (Moment 3)

50 Lektion inställd?.

Nationellt Prov Ma3c. Oscar provvaktar.

Lektion 2.

Lektion inställd.

Skolgemensam aktivitet

Lov Lov
51 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Studiedag

Studiedag

Lektion 3.

3 Lektion 3 igen.

Lektion 4.

Lektion 5.

4 Lektion 6.

Lektion 7.

Lektion Xtra.

5 Lektion (Dugga 7).

Lektion Repetition Digitala verktyg (Dugga 8).

Lektion 8.

6 Lektion 9.

Lektion 10.

samt fortsättning på "Historien om 1"

Lektion 10 (igen).

samt fortsättning på "Historien om 1"

7 Lektion 11.

Lektion 12.

Lektion 13.

... samt det sista på "Historien om 1"

8 Lektion 14.

Lektion 15.

Lektion 16.

9 Sportlov Sportlov Sportlov Sportlov Sportlov
10 Lektion 17.

Repetition.

Inför provet på kapitel 3

Repetition.

Inför provet på kapitel 3

11

Utvecklingssamtal

Prov kapitel 3.

Lektion 0.

Förmågor, Betyg och Centralt innehåll

NP ht1016, del B

Repetition av sannolikhet.

12 Lektion 1.

Lektionsplanering för (Moment 4)

Enskilda samtal.

Lektion 2.

Enskilda samtal.

Lektion 3.

Enskilda samtal.

13 Lektion 4.

Lektion 5.

Lektion 6.

14 Lektion 7.

Lektion 8.

Lektion 9.

Långfredag
15 Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov
16 Lektion 10.

Lektion 11.

Repetition.

Inför provet på kapitel 4.

17 Repetition.

Prov Kapitel 4.

Fördjupningslektion 1.

18 Första maj

STUDIEDAG

Fördjupningslektion 2.

19 Fördjupningslektion 3.

Fördjupningslektion 4.

Repetition.

20 Repetition.

Repetition.

Nationellt Prov.

Hela dagen

Kristi Himmelsfärd Lov
21 Extra lektion.

Extra lektion på egen hand.

Oscar provvaktar.

Extra lektion.

22 Extra lektion.

Kompletteringsprov Kapitel 5.

Betygssamtal.

23 Lov Nationaldag

Betyg meddelas via Unikum

STUDENTEN

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson