HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Hösten 2017 Fy2 för TE15B

Planering för momentet om vågor ges i denna länk.

TIPS! Se till att begära ett medlemskap på sli.se. Jag kan då bekräfta att ni är elev så att ni kan använda videomaterial.

Planering för momentet om vågor ges i denna länk.

Vecka Måndag, sal 209 Ti On To Fredag, sal 209
34 Terminsstart, Introduktionsdag
35 Seminarium: Vi går tillsammans igenom hela kursen FYSFYS02.

Jämvikt och Kraftmoment, s. 11-15.

Uppgift: 2.1, 2.2, 2.3; 2.4

Förslag till lösningar: skriftliga eller 2.1 (filmat)

LABORATION: Hur mycket väger stenen? (Motsvarar uppgift 2.8 och 2.10)

Laborationsrapport avkrävs.

Jämviktsvillkor, s. 16-19:

Uppgift: 2.6 2.7, 2.8

Masscentrum, s. 20:

Uppgift: 2.9, 2.10(exp) (Fördj: 2.11, 2.12, 2.13)

Ett exempel på rapport med beskrivning av hur du analyserar fel finner du via den här länken: och en mer ingående förklaring av grundläggande felanalys ges av "Felanalys: Om mätningar i allmänhet" från Institutionen för Tillämpad fysik på KTH.

36 Rörelse, s. 26-28:

Uppgift: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 (Fördj: 3.8, 3.9, 3.10)

Kaströrelse, s. 29-35:

Uppgift: 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 (Fördj: 3.16, 3.17, 3.18, 3.19)

Förslag till lösningar hittas genom denna: länk

37 LABORATION:

Kaströrelse: "Skjuta prick"

Starthastigheten borde vara kring 6.3 m/s (inte 6.4 m/s)

Youtubeklipp från Derek Owens hittar du här.

Matematisk rörelsebeskrivning, s. 35-40:

Uppgift: 3.30 samt 3.20, 3.21, 3.22, 3.23

"Kaströrelse i elektriska fält, matematisk rörelsebeskrivning" av "Fysik 2"

38 Hastighet, acceleration och kraft på vektorform, s. 40-45:

Uppgift: 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29

DEAD LINE: Inlämning av rapport på laborationen "Hur mycket väger stenen?"

Cirkulär rörelse, s. 54-60:

Uppgift: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5

En film som kort tar upp ämnet centralrörelse finner ni HÄR

39 Cirkulär rörelse, s. 54-60:

Uppgift: 4.6, 4.7, 4.10, 4.11 (Fördj: 4.8, 4.9)

Inför LABORATION:

Vi installerar programvara och förbereder datorer för PASCO-laborationer

Fortsätt med uppgift: 4.6, 4.7, 4.10, 4.11 (Fördj: 4.8, 4.9)

40 LABORATION

Centralrörelse.

LABORATION forts

Centralrörelse.

Laborationsrapport avkrävs.

41 Den allmänna gravitationen, s. 60-64:

Går igenom Kontroll 3 och Exempel 4. Utdelning av övningsböcker. Oscar krasslig, så räkna själva på enligt plan.

Newtons gravitationslag.

Keplers lagar: En bra bakgrund till avsnittet ges av Daniel Barker

Uppgift: 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18

Utvecklingssamtalsdag Repetition tillsammans på tavlan (och ev introduktion Harmonisk svängningsrörelse, s. 129-132):

I övningsboken: Kap. 2. Ex 1, 2, 3 samt övning 2.3

I övningsboken: Kap. 3. Ex 1, 2, 3 samt övning 3.6

I övningsboken: Kap. 4. Ex 1, 2 samt övning 4.3

I övningsboken: Kap. 7. Ex 1 samt övning 7.1

42 Harmonisk svängningsrörelse, s. 129-132 samt Kraftresultant vid harmoniska svängningar, s. 132-134:

I övningsboken: Kap. 2. Ex 4 samt övning 2.7

I övningsboken: Kap. 3. Ex 5, 6, 7 samt övning 3.10, 3.14

I övningsboken: Kap. 4. Ex 4, 5 samt övning 4.7, 4.10

I övningsboken: Kap. 7. Ex 2, 3, 4 samt övning 7.2, 7.3, 7.5

REPETITION (kap2, kap 3, kap 4 och kap.7 (t.o.m. s. 134).

I boken: 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 (Fördj: 7.11, 7.13) samt 7.8, 7.9, 7.10 (Fördj: 7.14, 7.15)

I övningsboken: 7:6, 7:8, 7:8, 7:9

DEAD LINE kl. 16:30: Inlämning av rapport om Centralrörelse.

43 Samhällskunskap på Fysiktiden, med Christer Fäldt

Inför provet bör ni repetera uppgifterna (i boken):

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.1 samt 3.30 samt 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.54.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18

7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10

Samt uppgifter i övningsboken.

12:30 - 15:55. PROV: kap2, kap 3, kap 4 och kap.7 (t.o.m. s. 134): Återkoppling på provet.:
44 Lov Lov Lov Lov Lov
45 Skruvregel och tumregel:

5.1, 5.2, 5.3 Magnetisk flödestäthet (skruvregel), s. 72-75 samt 5.4 Magnetisk kraftverkan (högerhandsregel), s. 75-78

Ni kollar på dessa länkade klipp:

Faraday del 1.

Faraday del 2.

Strömledare i magnetfält .

Jag visar ur lärobok: 5.2, 5.5, 5.6.

Ni gör: 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9 (Fördj: 5.10, 5.11)

Övningsuppgifter på avsnittet (lilla boken): 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (Fördj: 5.5)

5.5, 5.6 Magnetfält runt ledare och kraft mellan ledare, s. 79-81:

Innan dagens lektion skall ni ha kollat på dessa länkade klipp:

Experiment på kraft mellan strömförande ledare .

Magnetfält runt ledare .

Kraft mellan ledare .

Jag visar ur lärobok: Exempel 2), 5.13, 5.16,

Ni gör: 5.12, 5.14, 5.17, 5.18 (Fördj: 5.15)

Övningsuppgifter på avsnittet (lilla boken):5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13, 5.14 (Fördj: 5.10, 5.11, 5.15)

46 5.7, 5.8, 5,9 Flödestäthet, magnetisk kraft på laddade partiklar och Hall-effekt s. 82-85:

Vi arbetar vidare med uppgifterna:

Jag visar ur lärobok: Exempel 3), 5.22, Kontroll 7b, 5.24

Ni gör: 5.19, 5.20, 5.23, 5.26 (Fördj: 5.21, 5.25)

Övningsuppgifter på avsnittet (lilla boken): 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.23, 5.24 (Fördj: , 5.22)

Förslag till lösningar till uppgifter ur boken hittas genom denna: länk

E-Omprov: kap 2,3,4:

Plats: sal 807

Tid: 15:00 - 17:00

Reserv

Lämna in skriftliga lösningar till uppgifterna i . denna studiehandledning OBS! Inlämning senast fredag 24 november (kl. 10:15) för att du skall kunna använda lösningarna åt att tillgodoräkna dig uppgift på kommande prov i januari.

47 Mätningar och Det jordmagnetiska fältet s. 86-94:

Uppgift i lärobok: 5.27, 5.28, 5.31, 5.32, 5.33 (Fördj: 5.29, 5:30)

Övningsuppgifter: 5.23, 5.24

Dugga: kap 5 (sid. 71-85):
48 LABORATION på Magnetism:

Bestämning av elektronens massa.

En teoretisk presentation kring laborationen finner ni via den här länken och

Ett exempel på rapport finner ni här.

Inför laborationen skall ni ha läst igenom s. 86-87.

A: Hjalmar G, Viktor H, Anton L, Jonatan L

B: Oskar B, Hugo H, Martin E

C: Lotta B: Malin W, Philip B

D: Rusul A, Valeria K, Ida B

E: Viktor S, Jonathan S, Arber S, Lucas H

F: Niko A, Filip S, Joakim R

Ej där: Elin B, Sherwan M, Oskar W, Albin J

1/2-klass LABORATION på Magnetism:

Bestämning av elektronens massa.

En teoretisk presentation kring laborationen finner ni via den här länken och

Ett exempel på rapport finner ni här.

Inför laborationen skall ni ha läst igenom s. 86-87.

49 Induktion/Lenz lag

(Oscar VAB)

Induktion/Lenz lag

Deadline kl. 17:00: Rapport "Elektronens massa"

Innan dagens lektion skall ni ha gjort uppgift i lärobok: 6:1, 6:2 och kollat på detta klipp:

Inducerad spänning med Daniel Barker.

Vi arbetar med uppgifterna:

Jag visar ur lärobok: Kontroll 1, Exempel 1

Ni gör: 6.3, 6:4, 6:5, 6.6, 6:7, (Fördj: 6:8 )

Förslag till lösningar till uppgifter ur boken hittas genom denna: länk

50 Laboration: "Det jordmagnetiska fältet"

Alternativt: Vi fortsätter att arbetar med uppgifterna:

Jag visar en demonstration: Hur elektriska fält och magnetiska fält kan användas för att detektera partiklar.

Ni gör: 6:9, 6:10 (Fördj: 6:11, 6:12, 6:13 )

Magnetiskt flöde och Induktionslagen på annan form.

Utdelning av studiehandledning för Magnetism/Induktion. Ni finner den även här.

Vi arbetar med uppgifterna:

Jag visar ur lärobok: Kontroll 3, Kontroll 4

Ni gör: 6:16, 6.17, 6:18, 6:19, 6:20 (Fördj: 6:21 )

51 Virvelströmmar, Självinduktion och brytning av induktiv krets. Demonstration.

Vi arbetar med uppgifterna:

Jag visar ur lärobok: 6:22, Kontroll 5, Kontroll 6

Ni gör: 6:23, 6:25, 6:27, 6.31 (Fördj: 6.24, 6:26, 6.28, 6.29, 6.30)

Lov
52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Studiedag Studiedag Repetition - Induktion
3 Repetition - Induktion Repetition - Induktion

Information om Wallenbergs fysikpris - svensk uttagning till fysikolympiaden: Skolan är anmäld och tävlingen sker till tävlingen 25 jan.

Kolla in på Fysikersamfundet.

4 Dugga: kap 6 (sid. 105-118!) Repetition - Magnetism
5 Inför provet. Fy2 - prov Magnetism & Induktion Återkoppling till provresultat.

Förslag: Ni som inte klarade gränsen för E på provet kan lämna in lösningar till tio (10) valfria uppgifter på vardera kapitel 5 "Magnetism" och kapitel 6 "Induktion". Alltså totalt 20 uppgifter: Dead line fredag v. 8.

Länkar till filmer vi tittar på (om tekniken fungerar)

Elektromagnetiska vågor: (2012).

Big bang: (2017).

Universum - Forskning pågår: (2017).

6 Seminarium á la universitet.

Vi tar ett steg bakåt och tittar översiktligt på vad vi lärt oss av kursen. Redovisninig två och två kring ett delmoment i det centrala innehållet.

Lektion 1 - Vågor: problemlösning/räknelektion

Uppgifter: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.12, 9.13

Vi kollar även på en film om vågor.

7 Lektion 2 - Interferens

Demo av vattenvågor (reflektion, diffraktion, refraktion, interferens) och strängar (stående vågor, frekvens, våglängd)

Uppgifter: 9.14, 9.15, 9.19, 9.20, 9.21

Lektion 3 - Räknepass

Interferens. Via denna länk finner ni hur interferens och nodlinjer funkar.

Uppgifter: 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26 (Fördj: 9.9, 9.11, 9.17, 9.18)

8 Lektion 4 - Ljud

Akustik (ljudintensitet, ljudnivå, decibelskalan och musikinstrument med noder och bukar i öppna och slutna pipor.

Uppgifter: 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7 (Fördj: 13.4, 13.8, 13.9)

FRILUFTSDAG
9 Sportlov
10 Reserv - räknepass

Jag är hemma idag pga. en rejäl snuva. Kolla på detta 20 minuters klipp om ljud från SVT. Kolla från minut 37 och framåt. Se sedan till att du arbetat igenom alla uppgifterna enligt planeringen!

Men jag kan varmt rekommendera att kolla på nästa klipp: De första 30 minutrarna av Vetenskapens värld om gravitationsvågor.

Planering för momentet om vågor ges i denna länk.

Lektion 5 och 6 - Stråloptik

Kap. 10 Stråloptik. Avsnitt 10.4 Avbildning i speglar, 10.6 Ljusets brytning, 10.7 Totalreflexion, 10.8 Linser

Repetera högstadiefysiken (kolla in klippet om Ljusets brytning) gjort av Andreas Sandqvist.

Uppgifter: 10.2, 10.4, 10.5, 10.8, 10.11, 10.13, 10.14

Läxa: 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21

11 Studiedag

Jobba med läxan.

Läxa: 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21

Utv. samtalsdag Lektion 8 - Ljus

Kap. 11 Ljus. Avsnitt om ljusets böjning i spalter 11.1 - 11.6 (s. 209 - 220)

Uppgifter: 11.1, 11.4, 11.7, 11.8, 11.9, 11.12 (Fördj. 11.11, 11.13)

12 Lektion 9 - Laboration - CD MaSpec - prov kap 1, Funktioner, och kap 2, Integraler

UF-mässa

UF-mässa Lektion 10 - Fotonens partikelegenskaper och elektronens vågegenskaper (partikel/våg dualitet).

Avsnitt 12.1 - 12.8 (s. 229 - 239)

DEMO: Elektrondiffraktion, fotoelektrisk effekt, Wiens förskjutningslag och svartkroppsstrålning

Uppgifter: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7

13 Lektion 11 - Laboration - Plancks konstant

Tyvärr bluddrade jag med begreppen Wiens förskjutningslag med de Broglies hypotes senast. Det står rätt i boken!

Uppgifter: 12.8, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21 (Fördj: 12.9)

Långfredag
14
P
Å
S
K
lov
15 Repetition

Kom förberedd till provet! Ett sätt att förbereda sig till provet är att göra uppgifter som finns i studiehandledningen för "Vågor". Här finner du studiehandledningen. Ett E-alternativt sätt att visa E-kunskaper på området vid provet lämna in egna lösningar uppgifter skriftligt, alltså till de uppgifter som ges i studiehandledningen.

NP En7 Repetition

Kom förberedd till provet! Ett sätt att förbereda sig till provet är att göra uppgifter som finns i studiehandledningen för "Vågor". Här finner du studiehandledningen. Ett E-alternativt sätt att visa E-kunskaper på området vid provet lämna in egna lösningar uppgifter skriftligt, alltså till de uppgifter som ges i studiehandledningen.

16 Fy2 - Prov Vågor 10 - 12 Kap 14 - Atomen (Bohr)

Avsnitt 14.1 - 14.4 (s. 267 - 274)

Uppgifter: 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.9 (Fördj: 14.5, 14.6, 14.10).

Vi kollar på en film om "Niels Bohr och hans atommodell" av UR.

Vi löser tillsammans uppgifter på atomen (s. 49-51) sammanställt från gamla centrala prov och nationella prov som finns att tillgå via Georgios Smedja.

17 Kap 14 - Atomen (Schrödinger)

Avsnitt 14.5 - 14.7 (s. 274 - 279)

Uppgifter: 14.12, 14.13, 14.14, 14.16, 14.17, 14.18 (Fördj: 14.15, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.13, 14.24)

Vi kollar på en film om "JOSEPH FRAUNHOFER - Spektrallinjerna" av Kunskapsmedia.

Vi kollar på en film om "Nobels höjdare - Kvantsprång" av UR.

Vi löser tillsammans uppgifter på atomen (s. 51-52) sammanställt från gamla centrala prov och nationella prov som finns att tillgå via Georgios Smedja.

Laboration

Spektroskopi - Vilket är grundämnet?

18 Klämdag. Ledigt Första maj Kap 14 - Atomen Räknepass

Vi kollar tillsammans på uppgifter sammanställt från gamla centrala prov och nationella prov som finns att tillgå via Georgios Smedja.

DEAD LINE kl 17:00: Rapporter.

19. Repetition inför nationella provet. Sv3 del A Kristi himmelsfärds dag Lov
20 Repetition inför nationella provet. Repetition inför nationella provet.
21 Kursprov Fy2. Del A. Tid: 10:15 - 11:45, i de vanliga lektionssalarna. Kursprov Fy2. Del B. Tid: 15:00 - 17:00, återkommer med rum. DEAD LINE

DEAD LINE för ev. komplettering kl. 11:45!

Därefter utvärdering och ni får tillbaka proven.

22 Betygssnack

Lektionen ställ in då Oscar har ärenden på annat håll
reserv

Betygssnack.

23 reserv

Ingen undervisning är inplanerad denna lektion. Jag sätter betyget på morgonen kl 9:00 och tänker knåpa ihop en kursutvärdering åt oss till på fredag. Vi ses då!

Nationaldag reserv

Kursutvärdering.

24 reserv

- - - Studenten
25 A-dag A-dag A-dag Lov Midsommarafton
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson