HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Läsår 22/23 Fy1a för TE21B

Vecka Måndag Tisdag, sal 202 Onsdag Torsdag, sal 207 Fredag
33 Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

34

Lektion 1 - Repetition.

Kap. 5 Energi och Arbete

Lektion 2 - Repetition.

Kap. 5 Energiprincipen

35

Lektion 3.

Kap. 5 Effekt och verkningsgrad

Lektion 1. Laddningar och fält

Planeringen för kap 6 finner du här.

Under lektionen gör vi Laddningar, Repulsion och attraktion, Isolatorer och ledare, Halvledare.

Avslutar eventuellt med : FILM (Elektrisk laddning och ström)

36

Lektion 2.

Kap 6.8 Coulombs lag och kap. 6.5-6.7

Vi lär oss om hur man kan påvisa elektrisk laddning med hjälp av elektroskop, se s. 133.

Gamla anteckningar från liknande lektion hittar du här.

Skolval idag

Lektion 4. Elektriska fält s. 141 - 149.

Läs och gör anteckningar till kap. 6.10 s. 145 - 146 och titta på filmen nedan.

Idag börjar vi lektionen med att reda ut era frågor om testladdningar och deras kopplingen till elektriska fält samt homogena fält.

Elektrisk fältstyrka med Daniel Barker

Elektriska fält (fram till 2.57) och Dipolfält (från 6.02-1034) med Daniel Barker

37

Lektion 3 räknepass.

Gamla anteckningar från liknande lektion hittar du här.

Lektion 5. Elektrisk fältstyrka s. 141 - 149.

Gamla anteckningar från liknande lektion hittar du här.

38

Lektion 1. Elektrisk energi och elektrisk spänning

Planeringen för kap 7 finner du här.

Läs s.156-157 och titta på Daniel Barkers klipp Elektrisk energi och Elektrisk spänning.

Gamla anteckningar från liknande lektion hittar du här.

Lektion 2. Elementarladdningen e s.158 och Elektrisk ström s.159-163

Läs s.158-163 och titta på Daniel Barkers klipp Elektrisk ström.

Kolla in detta. Fredrik Lindmark räknar uppgifter ur er bok, kap 7.

Gamla anteckningar från liknande lektion hittar du här.

39

Lektion 3.

Räkneseminarium om Energi och effekt, s. 163-165

Kap 7. Genomgång av formler, ström, energi och effekt.

Lektion 4.

Blandade övningar två och två.

Film : Den nya rena energin

Avslutar eventuellt med : MILSTOLPAR: Ohm och den elektriska resistansen

40

Lektion 5.

Elektronkanon, s. 166-169

Räkneseminarium: Blandade övningar.

Lektion 1 (Kapitel 8)

Planeringen för kap 8 finner du här.

Ohms lag, Sluten krets, Kirchhoffs lag

Serie- och parallellkoppling, Ersättningsresistanser

41

PROV: Kap.6 och Kap.7

STUDIEDAG

42

Lektion 2-3.

Elektrisk effekt, Kirchhoffs lag

Laboration 1/2-klass: Koppla (serie- och parallellkoppling)

Instruktioner finner du här.

43

Lektion 4.

Serie- och parallellkoppling av motstånd

Hur farlig är elektriciteten?

OMPROVTILLFÄLLE: 14.30 - 17 i skrivalen (källaren)

Laboration 1/2-klass: Koppla (serie- och parallellkoppling)

Instruktioner finner du här.

44 Lov Lov Lov Lov Lov
45

Lektion 5. .

Inre resistans, EMS.

Laboration: Batteri (Del 1 och Del 2. Uppstart med SPARKvue)

Instruktioner finner du här.

Utvecklingssamtal 8.30 - 12.00

46

PROV Ma3c kap. 1, 2, 3 (tom. kap. 3.2)

Fysiklektion bytes mot matematikprov

Utvecklingssamtal 12.30 - 17.00

Fortsättning Laboration: Batteri (Inre resistans och ems samt. labrapport)

Instruktioner finner du här.

47 analoga veckan

Introduktion 1.

Grupparbete och presentation av den fysik vi redan läst, det vill säga:

Kap 1 - Vad är Fysik ()

Kap 2 - Krafter i vardagen ()

Kap 3 - Densitet och Tryck ()

Kap 4 - Rörelse ()

Kap 5 - Energi & Arbete ()

Kap 6 - Laddningar & Fält ()

Kap 7 - Elektrisk energi, Spänning och Ström ()

Kap 8 - Elektriska kretsar ()

Dessa presentationer kan vara nyttiga som repetition. När ni får tillfälle att skriva omprov kan dessa presentationer vara till hjälp.

Uppsamlingsheat Ellära-laborationer

Kort genomgång: Potentialvandring, hur funkar det?

Laboration: Koppla

Instruktioner finner du här.

Laboration: Batteri med labrapport

Instruktioner finner du här.

För er som genomfört laborationer, ni gör:

1) färdigt labrapport Batterioch lämnar in i classroom idag.

2) i kunskapsmatrisen "Självtest Krafter". (Provnyckel ges i classroom).

Hinner ni inte klart på lektion så tag hjälp av räknestugetiden!

Räknestuga To: 16 - 17:30 Använd räknestuga och jobba med Självtest - Kap. 2 Krafter.

48

Måndag: 15:30 - 17:30 Använd räknestuga och jobba med Självtest - Kap. 3 Densitet & Tryck.

Laboration - Värme (1/2-klass)

Instruktion till laboration finner du här.

Under tiden ni inte labbar... Läs på om Värme

Lektion 1 - samt laboration (1/2-klass) Kap. 9

Planeringen för kap 8 finner du här.

s. 204 - 207. Värme, Temperatur (Kelvinskalan).

Ni som labbat klart... Gör:

1) i kunskapsmatrisen "Självtest Densitet och Tryck". (Provnyckel ges i classroom).

2) i kunskapsmatrisen "Självtest Energi". (Provnyckel ges i classroom).

Hinner ni inte klart på lektion så tag hjälp av räknestugetiden!

Räknestuga To: 16 - 17:30 Använd räknestuga och jobba med Självtest - Kap. 4 Rörelse.

49

Måndag: 15:30 - 17:30 Använd räknestuga och jobba med Självtest - Kap. 5 Energi.

Introduktion.

Presentationer av den fysik vi har kvar i kursen:

Kap 9 - Värme ()

Kap 10 - Energi, Miljö och Klimat ()

Kap 11 - Rörelse och Kraft ()

Kap 12 - Relativitet ()

Kap 13 - Materia & Naturens krafter ()

Kap 14 - Strålning från atomer och rymden ()

Kap 15 - Kärnenergi ()

Kap 16 - Strålning på gott och ont ()

Framöver kan ni se tillbaka på dessa presentationer som tar upp innehållet i resten av kursen.

Lektion 2 Kap. 9

s. 207 - 219. Uppvärmning och avkylning. Specifik värmekapacitet.

Vi tittar på och tar hjälp av Andreas Josefssons lösningar till läroboken.

Sista möjligheten för er som missat värmekapacitetslabben:

Instruktion till laboration finner du här.

Räknestuga To: 16 - 17:30 Använd räknestuga och jobba med Självtest - Kap. 6,7,8 Ellära

50

Lektion 3 Kap. 9

s. 209 - 212. Faser och fasövergångar.

Tillgång till "Test E-hemuppgifter", enkla viktiga samband om värme.

Lektion 4 Kap. 9

Ev. DEMO: Absoluta nollpunkten.

s. 212 - 217. Termodynamikens huvudsatser

Räkna klart.

En länk till presentation om termodynamikens huvudsatser: "First Law of Thermodynamics introduction" av Khan Academy.

Påbörja i kunskapsmatrisen "Självtest - Kap. 9 Värme". (Provnyckel ges i classroom).

51

Sista inlämning av "Självtest Värme" samt labrapport Värmekapacitet..

Vi startar efter julcabarét ca. kl. 11:30 och håller på till kl. 11.55

Lov Lov
52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Studiedag

Studiedag

Lektion Klimat Workshop 2 Kap 10

TedTalk om klimatmodeller (12 min) med Gavin Schmidt.

Workshop 2: Här hittar ni uppgifter till materialet.

Arbetsmaterial till workshop: här Utarbetat av Daniel Bozi inför Lugnetgymnasiets fysikdag vt 2019.

Räknestuga To: 16 - 17:30 []

3

Räknestuga Må: 15:30 - 17:30 []

Lektion Klimat Workshop 1 Kap 10

Uppgifter för "Steget före" hittar ni här.

Arbetsmaterial till nästa veckas workshop: här Utarbetat av Daniel Bozi inför Lugnetgymnasiets fysikdag vt 2019.

TedTalk om permafrost (9 min) med Sue Natali.

Workshop 1: Här hittar ni uppgifter till materialet.

Lektion 0 - Rörelse: Lab: Tempografen - del 1

Repetition från åk. 1 av hur ett fritt fall kan behandlas experimentellt.

Laboration/Övning: Tempografen

Räknestuga To: 16 - 17:30 []

4

Räknestuga Må: 15:30 - 17:30 []

Lektion 0 - Analys av rörelse:Lab: Tempografen - del 2

Uppgifter för "Steget före" hittar ni här.

Planeringen för kap 11 finner du här.

Lektion 1Kapitel 11 Kraft och rörelse

Om Newtons 1:a lag (Tröghetslagen).

Planeringen för kap 11 finner du här.

Jämvikt med Tomas Sverin

Tröghetslagen med Tomas Sverin

Räknestuga To: 16 - 17:30 [Räkna på uppgifter till dagens lektion]

5

Räknestuga Må: 15:30 - 17:30 [Räkna på uppgifter till morgondagens lektion]

Lektion 2

Uppgifter för "Steget före" hittar ni här.

Vi knyter ihop Tempopgraflaborationen med teorin kring Newtons II:a lag (Kraftekvationen) och Newtons III:e lag (Kraft och Reaktionskraft)

Kraftlagen med Daniel Barker

Lektion 3: Lab: Kraftlagen

Labrapport.

Räknestuga To: 16 - 17:30 [Skriv labrapport]

6

Räknestuga Må: 15:30 - 17:30 [Räkna på uppgifter till morgondagens lektion]

Lektion 4

Uppgifter för "Steget före" hittar ni här.

Lektion 5

Uppsamlingslektion, Rapportskrivning (Extra labbtillfälle)

Räknestuga To: 16 - 17:30 [Repetera uppgifter vi gjort hittills]

7

Räknestuga Må: 15:30 - 17:30 [Räkna på uppgifter till morgondagens lektion]

Lektion 6. Problemlösning, Rörelsemängd och Impuls

Uppgifter för "Steget före" hittar ni här.

Kolla in Wikipedias beskrivning av "stöt".

Lektion 7: DEMO: Impuls är ändring i Rörelsemängd

Räknepass inför kapitelprovet

Länk till: Tomas Sverins youtubekanal , Daniel Barkers youtubekanal och Börje Sundvalls youtubekanal.

Räknestuga To: 16 - 17:30 [Repetera uppgifter på kap. 11]

8

Räknestuga Må: 15:30 - 17:30 [Repetera uppgifter på kap. 11]

PROV Fy1a - prov Mekanik: Kap. 11.

I källaren (skrivsalen).

Lektion 1: Kapitel 12

En planering för kap 12, 13 finner du här.

Vi ordar något om relativitet och har filmvisning.

1) Kapitel 12. Vi börjar med att kolla på filmen "Albert Einstein & relativitetsteorin - Milstolpar" av Filmo AB..

2) Kapitel 13. "Radioaktivitet och strålning" av Filmo AB.. Den riktar sig till högstadieelever men jag tror den kan vara väl värd att se ändå.

Resten av lektionen används åt "Blixtlåset" och repetition.

Räknestuga To: 16 - 17:30 []

9 Sportlov Sportlov Sportlov Sportlov Sportlov
10

Lektion 2.

Uppgifter för "Steget före" hittar ni här.

Blixtlås och räknepass samt. Filmvisning 3.

3)Vi kollar på "Positronen upptäcks" av Utbildningsradion.

En genomgång som ni bör kolla igenom är den som Börje Sundvall gjort (del 1).

och för den som är intresserad av 1900-talets två kanske största fysiker rekommenderas BBC:s serie om Albert Einstein och Stephen Hawking (numer ej tillgänglig).

Lektion 3.

Vi arbetar med uppgifter på kapitel 13 här.

Blixtlås och räknepass.

11

Lektion 1.: Kapitel 14

Planeringen för kap 14 finner du här.

Alfa- beta- och gammasönderfall.

På lektionen kommer vi att titta på och försöka förstå innehållet i denna länk

Lektion 2.: Kapitel 14

Demo av alfastrålning

Innan lektionen skall ni vara förberedda på så sätt att ni skall ha med er frågor på innehållet i denna genomgång (OBS! fram t.o.m. 33:30) som Börje Sundvall gjort (del 2). Han beskriver utförligt hur vi kan behandla olika typer av sönderfall.

12

Lektion 3.

Räknepass

Lektion 4

Laboration: Halvvärdestjocklek

Räkna uppgifter enligt planeringen

13

Lektion 5.

Uppgifter för "Steget före" hittar ni här.

Laboration: Halvvärdestjocklek

Räkna uppgifter enligt planeringen

Till vår hjälp idag nyttjar vi ett utdrag ur "Impuls Fysik 1" från Gleerupa Utbildning AB..

Vi går tillsammans igenom "Sönderfall och joniserande strålning". Den finner ni här.

Lektion 6

Laboration: Halvvärdestjocklek

Räkna uppgifter enligt planeringen

Fortsätt jobba med stencilen "Sönderfall och joniserad strålning".

14

Lektion 7.

Räkna uppgifter enligt planeringen

Fortsätt jobba med stencilen "Sönderfall och joniserad strålning".

Oscar inte här

Lektion 8

Vi avslutar området kärnfysik. Räknar det sista och sammanfattar vad vi lärt oss.

Långfredag
15 Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov Påsklov
16

Repetition inför kursprov. Ellära..

Repetition ur övningsboken: Kap. 1, 6, 7 och 8.

Studiehandledning för ett E - Ellära här.

Repetition inför kursprov. Kraft, Tryck och Värme.

Repetition ur övningsboken: Kap. 1, 2, 3, 9.

Studiehandledning för ett E - Kraft, Tryck och Värme här.

17

Repetition inför kursprov. Rörelse, Energi och Kraft..

Repetition ur övningsboken: Kap. 4, 5, 11.

Studiehandledning för ett E - Rörelse, Energi och Kraft här.

Extra repetition.

Vi tittar på en film om "Theory of relativity explained in 7 mins" av LondonCityGirl.

18 Första maj

STUDIEDAG

Repetition inför kursprov. Kärnfysik..

Repetition ur övningsboken: Kap. 13, 14, 15.

Studiehandledning för ett E - Kärnfysik här.

19

NP En6.

Här finner ni uppgifter där ni tränas i vektorer. här.

Extra repetition.

Seminarium. Muntlig bedömning av prestation

1) Begrepp: Plocka fram de bärande ord som behandlas i texten (storheter och enheter)

2) Samband: Sätt in begreppen i sammanhang (formler som binder begreppen med varandra)

3) Exempel: Ge konkreta exempel på denna fysik in vardagen (eller med hjälp av en uppgift ur lärobok)

20

Lektion Xtra.

Kristi Himmelsfärd Lov
21

Fysiklektion för er som ej läser Ma4.

Nationellt Prov Ma4 er som läser Ma4

Lektion Xtra.

Repetera fysik

Lektion Xtra.

Kursutvärdering. Repetera fysik

Lektion Xtra.

Repetera fysik

22

Obligatoriskt E-Kursprov Fy1a

Tid: 9.10 - 12:20

Plats: Skrivsal 1

Lektion Xtra.

Repetera fysik

Kursprov (C-A) Fy1a

Tid: 11.20 - 13:20

Plats: Skrivsal 1

Återkoppling.

Resultat Ma4/Fysik1a

23 Lov Nationaldag

Betyg meddelas via Unikum

STUDENTEN

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson