Avslutar

HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Hösten 2019 Fy1a för TE18B

Vecka Måndag, Tisdag, sal 208 Onsdag, sal 207 Torsdag, sal 207 Fredag, sal 206
34 Introduktionsdagar

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

<

Introduktion 1.

Grupparbete och presentation av den fysik vi redan läst, det vill säga:

Kap 2 - Krafter i vardagen (Maria Jose A-L, Amadeus O, Erik W, Milton W)

Kap 3 - Densitet och tryck (Matilda I, Tove N, Dennis O, Mina R, Joakim Ö)

Kap 5 - Energi (Eric B, Manfred B, Olivia E-F, Gustav F)

Kap 9 - Värme (Joacim J, Alrik K, Theo L, Marcus L, Lukas M, Ahmed M)

Dessa presentationer kan vara nyttiga som repetition. När ni får tillfälle att skriva omprov kan dessa presentationer vara till hjälp.

Oscar försöker under lektionen få en stund för enskilt samtal er.

35

Introduktion 2.

Presentationer av den fysik vi har kvar i kursen:

Kap 4, 11, 12 - Rörelse och Kraft (Arvid K, Kriangkrai K, Jens L, Max S, Pontus V)

Kap 6, 7, 8 - Ellära (Maja G, Jacob H, Wilma H, Maja N-J)

Kap 13, 4, 15 - Kärnfysik (Alaa A, Elias E, Johanna E, Adrian F)

Framöver kan ni se tillbaka på dessa presentationer som tar upp innehållet i resten av kursen.

Oscar försöker få en stund för enskilt samtal med er som inte redan fått samtal.

Lektion 1.

Planeringen för kap 4 finner du här.

36

Lektion 2. Momentanhastighet och medelhastighet

Lektion 3. Hastighet-tid-graf

37

Lektion 4. Acceleration

"Fysik 1 Formler vid konstant acceleration" med Tomas Sverin

"Fritt fall" med Tomas Sverin

Lektion 5. Acceleration

"Fysik 1 Formler vid konstant acceleration" med Tomas Sverin

"Fritt fall" med Tomas Sverin

38

PROV Ma3c moment 1.

Efteråt: Tempografen

Inför laboration/Övning: Fritt Fall

Lektion 6: Tempografen

Laboration/Övning: Tempografen

39

Lektion Extra.

Kom ikapp och räkna klart kap. 4. På begäran uppgift: 4.12, 4.14 och 4.16 ur Övningsboken?

Laboration Krafter.

Repetition från åk. 1 av hur kraftpilar ritas och hur krafter beräknas.

40

Imorgon tisdag (1/10) går årets matematiktävling av stapeln och om man vill vara med så är det bara att dyka upp nere i skrivsalen kl. 08:30 på tisdag morgon. Provet kommer att vara mellan kl. 08:30 - 13:30 och det kommer att finnas varma mackor, frukt mm att äta.

Lektion 1: Krafter åt alla håll, Jämvikt, Kraft och arbete, s. 246-253

Planeringen för kap 11 finner du här.

Jämvikt med Tomas Sverin

Läroboken: 11.1 - 11.7, 11.9 - 11.13 (Fördj: 11.8, 11.14)

Övningshäfte: 11:1, 11:2, 11:3, 11:4, 11:5, 11:6, 11:7, 11:8

Utvecklingssamtal på eftermiddagen

Utvecklingssamtal på eftermiddagen

Lektion 2. Tröghetslagen, s 253-256

Läroboken: 11.15 - 11.19, 11.21 - 11.25 (Fördj: 11.20, 11.26)

Övningshäfte: Vi gör tillsammans 11:9, 11:15 ur övningsboken.

Tröghetslagen med Tomas Sverin

41

Lektion Extra Ma3c + Fy1a

Repetition av formler för likformigt accelererad rörelse.

Ni arbetar med uppgifter ni känner att ni behöver arbeta med.

Lektion 3. Kraftekvationen. 253-264

Läroboken: 11.27 - 11.29, 11.31 - 11.32 (Fördj: 11.30, 11.33 - 11.35)

Övningshäfte: 11:20, 11:21, 11:22

42

Lektion Labb. Lab: 1/2-klass Kraftlagen

1/2 klass räknar valfritt Ma3c.

Labrapport.

Lektion 4. Kap. 11.5 Kraftekvationen vid fritt fall, s. 257-262

Kraftlagen med Daniel Barker

Läroboken: 11.27 - 11.29, 11.31 - 11.32 (Fördj: 11.30, 11.33 - 11.35)

Övningshäfte: 11:23, 11:24, 11:25, 11:26, 11:27, 11:28
43

Lektion 5. Problemlösning, Rörelsemängd och Impuls

Läroboken: 11.37 - 11.38, 11.40 - 11.43 (Fördj: 11.39, 11.44 - 11.45)

Övningshäfte: 11:20, 11:21, 11:22

Övningshäfte: 11:29, 11:32, 11:34, 11:38, 11:39

Länk till: Tomas Sverins youtubekanal , Daniel Barkers youtubekanal och Börje Sundvalls youtubekanal.

Oscar inte här idag

Repetition Ma3c.

Hackaton?

PROV Ma3c - moment 1,2 och del av 3..

Rum: Skrivsal 1

Tid: 15:00 - 17:00

Lektion 6. Lab: 1/2-klass Impuls el. Rörelsemängd

Kolla in Wikipedias beskrivning av "stöt".

Övriga räknar valfritt Ma3c eller Fy1a.

Labrapport kan göras för de känner sig manad att visa fler rapporter i kursen.

44 Lov Lov Lov Lov Lov
45

PROV Fy1a - prov Mekanik

I källaren (skrivsalen).

Lektion 1. Laddningar och fält

Planeringen för kap 6, 7 och 8 finner du här.

Läs i förväg igenom s.128-130. Vi tittar på en studieteknik, SITRA. Fundera också på hur du skulle kunna svara på frågorna:

Kan en vanlig bok bli elektriskt laddad?

Under lektionen gör vi egna anteckningar om innehållet i s. 130 - 136. Vi lär oss om hur man kan påvisa elektrisk laddning med hjälp av elektroskop, se s. 133.

Vad menas med elektrisk laddningar?

Uppgift: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7

46

Studiedag.

Lektion 2

Lektion 3. Till idag ska du läsa klart kap. 6.5-6.7 och göra egna anteckningar till dessa sidor. Vi börjar lektionen med att repetera dessa kapitel genom att diskuera utifrån era anteckningar.

Kap 6.8 Coulombs lag och kap. 6.5-6.7

Du också läsa om Coulombs lag på s. 137 och s. 139. Till dessa sidor finns det också en film, kolla länken: Coulombs lag med Daniel Barker.

Innan lektionen skall ni svara på dessa frågor.

Efter lektionen besvarar ni följande frågor.

Uppgift: 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 (6.15, 6.16, 6.17)

47

Lektion 4. .

Gör klart uppgifterna 6.8 och 6.12-6.14. Innan lektionen ska du läsa och göra anteckningar till s. 141-144. Titta också på filmerna:

Elektriska fält (fram till 2.57) och Dipolfält (från 6.02-1034) med Daniel Barker

Svara på följande frågor innan eller under lektionen.

Skugga en ingenjör

OBS idag! kl. 15-17 finns en första möjligheter att skriva E-omprov på kap.4 och kap.11. I skrivsalen i källaren.

Lektion 5. Elektriska fält och Elektrisk fältstyrka s. 141 - 149.

Läs och gör anteckningar till kap. 6.10 s. 145 - 146 och titta på filmen nedan.

Idag börjar vi lektionen med att reda ut era frågor om testladdningar och deras kopplingen till elektriska fält samt homogena fält.

Elektrisk fältstyrka med Daniel Barker

Svara på följande frågor.

Uppgift: 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.23 (6.22, 6.25, 6.26)

Ni jobbar med uppgifterna enligt planeringen.

48

Lektion 6.

Uppgift: 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.23 (6.22, 6.25, 6.26)

Ni jobbar klart uppgifterna på kap. 6.

Skugga en ingenjör

Dugga?. Kap 6 "Laddningar och Fält"

Duggan ställs in.

Lektion 0. Elektrisk energi och elektrisk spänning

Uppgift: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,

49

PROV moment 3 och 4..

Rum: Skrivsal 1

Tid: 08:30 - 11:30

Lektion 1. Elektrisk energi och elektrisk spänning

Läs s.156-157 och titta på Daniel Barkers klipp Elektrisk energi och Elektrisk spänning.

Svara på följande frågor.

Uppgift: 7.8, 7.9 (7.5, 7.6, 7.7, 7.10)

50

Repetition.

Inför Nationella provet.

NATIONELLT PROV: Ma3c.

Lektion 2. Elementarladdningen e s.158 och Elektrisk ström s.159-163

Läs s.158-163 och titta på Daniel Barkers klipp Elektrisk ström.

Svara på följande frågor. Och titta igen på förra veckans frågor.

Uppgift: 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, (7.15)

Kolla in detta. Fredrik Lindmark räknar uppgifter ur er bok, kap 7.

Lektion 3.

Jag räknar på tavlan några exempel på ström och laddning. Ni blir klara med uppgifter enligt planering (t.o.m. 7.16)

OBS: Lösningar till kapitel 7 finner du här!

51

Lektion 4 och 5.

Räkneseminarium om Energi och effekt, s. 163-165

Kap 7. Genomgång av exempel 3 (s. 58 i övningsboken)

7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 7.23 (7.21, 7.24)

Elektronkanon, s. 166-169

Uppgifter på egen hand (några är redan där...): 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29

Vikarie idag. Jag är inte här.

Julavslutning.

Lov

52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 Lov

Lov

Studiedag

Studiedag

Studiedag

3 Lektion 1.

Laboration: Serie och parallellkoppling, Ersättningsresistanser, s.182-186

Uppgift: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 (Fördj: 8.3, 8.4)

Avslutar eventuellt med : FILM (Elektrisk laddning och ström)

OBS idag! kl. 15-17 finns sista möjligheten att skriva E-omprov på kap.4 och kap.11. I skrivsalen i källaren. Lektion 2-3.

Fortsätt med uppgift: 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13 (Fördj: 8.12)

Avslutar eventuellt med : FILM (Halvledare, dioder och transistorer)

4 Lektion 4.

Uppgift: 8.14, 8.16, 8.18, 8.19 (Fördj: 8.15, 8.17, 8.20, 8.21)

Lektion 5-6.

Uppgift: 8.22, 8.23, 8.25, 8.26, 8.27 (Fördj: 8.24, 8.28, 8.29)

5 Lektion 7.

Uppgift: 8.30, 8.32, 8.33, 8.34 (Fördj: 8.31, 8.35)

Fy1a Lektion 8 / Ma4 - Lektion 11.

Denna lektion får ske på egen hand. Jag finns tillgänglig mellan kl. 16-17 för frågor.

6 Fy1a - prov Ellära kap 6, 7, 8 (fram t.o.m. kap 8.5) Lektion 1.

Planeringen för kap 12, 13 finner du här.

Filmvisning 1 och 2.

1) Kapitel 12. Vi börjar med att kolla på filmen "Albert Einstein & relativitetsteorin - Milstolpar" av Filmo AB..

2) Kapitel 13. Sedan kollar vi på filmen "Radioaktivitet och strålning" av Filmo AB.. Den riktar sig till högstadieelever men jag tror den kan vara väl värd att se ändå.

Efter dessa filmer finns det tid att uppgifter 12.2, 12.3 samt 13.1, 13.2, 13.3, 13.4.

7 Lektion 2-3.

Filmvisning 3.

3) Sist kollar vi på "Positronen upptäcks" av Utbildningsradion.

En genomgång som ni bör kolla igenom är den som Börje Sundvall gjort (del 1).

Den är på en halvtimme och går igenom grundläggande begrepp inom kärnfysik. Mycket kommer ni känna igen från kemin i årkurs 1!

Uppgifter 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 (13.10, 13.11)

Friluftsdag
8 Lektion 1.

Planeringen för kap 14, 15 finner du här.

Läxan till idag blir att i förväg arbeta med de problem, som vi inte hann med under lektionstiden hittills och under förra veckan.

Uppgifter:14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 (14.6)

Lösningar (facit till uppgifter ur läroboken kan ni finna via denna länk. Det är Andreas Josefsson, Tullängsskolan Örebro som gjort dem.

Ni får under lektionen hjälp av mig att komma tillrätta med era problem.

Lektion 2.

Alfa- beta- och gammasönderfall. Innan lektionen skall ni vara förberedda på så sätt att ni skall ha med er frågor på innehållet i denna genomgång (OBS! fram t.o.m. 33:30) som Börje Sundvall gjort (del 2). Han beskriver utförligt hur vi kan behandla olika typer av sönderfall.

På lektionen kommer vi att titta på och försöka förstå innehållet i denna länk

Läxan till idag blir att i förväg titta på filmen och komma förberedd genom att ha arbetat med dessa problem

Uppgifter: 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14,11, 14.12 (Fördj. 14.13, 14.14).

9 Sportlov
10 Lektion Klimat - Extra 1 Repetition kap 9, 10

Ni har i uppdrag att kolla på programmet "Världen i växthuset del 1" ur Vetenskapens värld

Oscar är inte på plats. Ni får i uppgift att genomföra dagens uppdrag.

Fysikdagen på Lugnetgymnasiet?

9.00 - 9.45 Ulf föreläser. Berättelse om hur jorden och dess förutsättningar för livet utvecklats.

10.00 - 10.45 Fredrik föreläser. Om att göra klimatmodeller, en del av fysiken bakom, fenomenen förstärkande och försvagande återkopplingar, tipping point.

Under föreläsningen visas TedTalk med Gavin Schmidt.om klimatmodeller (12 min)

11 Lektion 2 - igen

Alfa- beta- och gammasönderfall. Innan lektionen skall ni vara förberedda på så sätt att ni skall ha med er frågor på innehållet i denna genomgång (OBS! fram t.o.m. 33:30) som Börje Sundvall gjort (del 2). Han beskriver utförligt hur vi kan behandla olika typer av sönderfall.

På lektionen kommer vi att titta på och försöka förstå innehållet i denna länk

Läxan till idag blir att i förväg titta på filmen och komma förberedd genom att ha arbetat med dessa problem

Uppgifter: 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14,11, 14.12 (Fördj. 14.13, 14.14).

Lektion 3. Demonstration av alfa strålning. Vi tittar på spåret efter partiklar.

Halveringstid och livslängd. Innan lektionen skall ni vara förberedda på så sätt att ni skall ha med er frågor på innehållet i denna genomgång (OBS! fr.o.m. 33:30 och framåt) som Börje Sundvall gjort (del 2).

Läxan till idag blir att i förväg titta på filmen och komma förberedd genom att ha arbetat med dessa problem

Uppgifter: 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.20, 14.22 (Fördj. 14.19, 14,21).

12 Lektion Extra

Räkna på i egen takt och bli klar med kap. 14 och räkna på kapitel 15.

Lektion 4. Laboration på halveringstjocklek. Genomgång av teorin bakom och hur en vetenskapligt arbete rapporteras. Ni indelas i åtta grupper slumpmässigt. Ni skall skriva rapport på detta arbeta
13 Lektion 5 Uppgifter: 15.1, 15.2, 15.3 (fördj. 15.4) och repetition Repetition Fortsatt laboration och repetition.

Skriv era labbrapporter

14 Lektion Klimat Repetition kap 9, 10

Ni har i uppdrag att kolla på fortsättningen, programmet "Världen i växthuset del 2" ur Vetenskapens värld

Oscar är inte på plats. Er uppgift är att genomföra dagens uppdrag.

Repetition Fortsatt laboration och repetition.

Dead Line: Skriv era labbrapporter och skicka in i Classroom.

15 Dugga/Prov/Test Kärnfysik

vi jobbar med utdelade stenciler med uppgifter på kap 13, 14 och 15.

Långfredag
16 Lov Lov Lov Lov Lov
17

Repetition inför kursprov..

NP. En6 (del C)

Repetition inför kursprov..

18 Repetition av kursen. Vi kollar på gamla "nationella prov"..

Första maj
19 Repetition inför kursprov..

NP. En6 (del B)

Repetition inför kursprov..

20 Repetition inför kursprov..

Repetition inför kursprov..

21

Ma4 - Repetition på egen hand..

Oscar kanske är vakt på NA Ma2c.

NP Ma4 Kristi himmelsfärds dag Lov
22

Repetition.

Kapitel 1-4. Frågor?

Repetition inför kursprov..

23

NP Fy1a: Skrivsalen 08:30 - 12:30

Återkoppling på provresultat?.
24 Måndag avslutningsveckan Tisdag avslutningsveckan Onsdag avslutningsveckan Kompletteringsdag? Studenten
XY

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson