HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Hösten 2018 Fy1a för TE18B

Återlämning (Ma1c) och utdelning (Ma2c)

Vecka Tisdag, sal 206
34 Introduktionsdagar

Inställd lektion.

Introduktionsdagar

Inställd lektion.

35 Ma1c.

36 Ma1c.

37 Lektion 1.

En kortfattad genomgång av hela kursen på en lektion.

38 Ma1c.

39 Ma1c.

40 Ma1c.

41 Utv. samtalsdag Ma1c.

42 Ma1c.

43 Tema-halvdag
44 Lov Lov Lov Lov Lov
45 Lektion 1.

Kap.1 SI-enheter, prefix och värdesiffror.

Vetenskaplig metod samt värdesiffror

46 "Challenge".

Lektion 1 på matematiklektionen. Planeringen för kap 2 och kap 3 finner du här.

s. 19 - 29. Tyngdkraft, Normalkraft

Uppgift: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8

47 Studiedag Lektion 2.

1/2-klass med stationslaborationer på kraftpilar.

1/2-klass räknar klart uppgifter för lektion 1 och lektion 2.

s. 30 - 33. Resultant, jämvikt.

Uppgift: 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 (2.16, 2.17)

48 Lektion 3.

s. 30 - 33. Resultant, jämvikt.

Uppgift: 2.18, 2.19, 2.20 (2.21, 2.22)

49 NP Ma1c - muntlig (del A) under lektionstiden. .

Lektion 4 Några av er plockas ut för att göra det nationella provet.

s. 34 - 38. Friktion. Läs på egen hand.

Räkna Uppgift: 2.23, 2.24, 2.26 (2.25, 2.27, 2.28)

Vi får hjälp av Elisabeth på lektionen.

50 Lektion 1 - Fy1a

Kap. 3; Densitet och tryck

Lektion 1: s 43 - 46. Densitet.Densitet, tryck.

Gemensam praktisk övning: Bestäm densiteten. Uppgift 1 och 2.

Uppgift: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.10, 3.11 (3.6, 3.8, 3.9)

51 Lektion 2 - Fy1a

Lektion 2: s 46 - 52. Vätsketryck, kraftförstärkning. Efter konferens med min kollega enades vi om att uppgift 3.16 är tokig. Strunta i den!

Uppgift: 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18 (3.13, 3.16, 3.19)

Prova på dag - Teknikvetenskap - Lektion 3 - Fy1a

Programmera miniräknare... här.

OBS! Lärarlöst på grund av rättning NP.

Räkna på egen hand klart uppgifterna i kapitlet. Använd er av länkar och referenser till kurshemsidan. Framförallt Georgios Theordoridis smedja.

Uppgift: 3.20, 3.22, 3.24, 3.25, 3.28 (3.21, 3.23, 3.26, 3.27)

Vätsketryck, lufttryck.

Eller kolla in detta?

"Hör kvittret/ljudet från två kolliderande svarta hål" med Caltech/MIT/LIGO lab.

För den intresserade finns en entimmes program. Titta på egen hand... "The Long Odyssey from Einstein to Gravitational Waves" från Kungl. Vetenskapsakademien.

Prova på dag - Teknikvetenskap - Lektion 3 - Fy1a

Programmera miniräknare... här.

Inställt pga. Julavslutning
52 Lov Lov Lov Lov Lov
1 Lov Lov Lov Lov Lov
2 A-dag Studiedag Ma2c - Lektion 1

Algebraiska uttryck, ekvationer och omskrivningar.

Förenkling av uttryck med Gunnar Olsson

Lektion 3

s 52 - 60. Lufttryck och en vätskas lyftkraft (Arkimedes princip)

Uppgift: 3.20, 3.22, 3.24, 3.25, 3.28 (3.21, 3.23, 3.26, 3.27)

Lektion 1

Planeringen för kap 5, kap 9 och kap 10 finner du här.

s. 97 - 100. Energiomvandlingar och Arbete.

Uppgift: 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, (5.2)

3 Lektion 2.

s. 101 - 106. Lägesenergi. Jag går igenom tre exempel (Ex 1, Ex 2 och Ex 3 ur lilla häftet)

Uppgift: 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, (5.13, 5.14, 5.15)

Lektion 3.

s. 107 - 109. Rörelseenergi

Uppgift: 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, (5.20, 5.21)

4 Lektion 4.

s. 109 - 116. Energiprincipen (= mekaniska energin är konstant). Jag går igenom tre exempel (Ex 4, Ex 5 och Ex 6 ur lilla häftet)

Uppgift: 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, (5.28)

Ev. Tema, s. 36-37 i Ma2c-boken: Arbete i grupper

5

Tema-vecka. Värdegrund.

Tema-vecka. Värdegrund.

Tema-vecka. Värdegrund.

Matteprov.

Tema-vecka. Värdegrund. Utställning

Tema-vecka. Värdegrund.

6 Lektion 5.

s. 109 - 116. Räknepass

Uppgift: 5.29, 5.30, 5.31, 5.33, 5.34 (5.32, 5.35)

7 Lektion 6.

Som introduktion till kap. 9 och 10 kollar vi på första delen av programmet "Världen i växthuset del 1" ur Vetenskapens värld

s. 117 - 119. Effekt och verkningsgrad.

Avslutande uppgifter: 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.42, 5.44 (5.41, 5.43, 5.45, 5.46)

8 Lektion Extra

Vi jobbar ikapp lite och får era datorer att fungera med PASCO.

Friluftsdag
9 Lov Lov Lov Lov Lov
10 Lektion 1 Kap. 9-10

s. 204 - 209. Värme, Temperatur (Kelvinskalan) och specifik värmekapacitet.

Uppgift: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, (9.7)

11 Lektion 2 och 3 - 1/2-klass Laboration med rapport (värmekapacitet)

Instruktion till laborationen finner du här.

Övriga jobbar på med s. 209 - 217. Fasomvandlingar och Termodymamikens huvudsats.

Uppgift: 9.6, 9.10, (9.8, 9.9)

12 Utv. samtalsdag

Deadline: Laboration Värmekapacitet kl. 23:59

13 PROV Ma2c: Moment 1, 2, 3. 8:30 - 10:30

Resten av tiden: Lektion 4

s. 209 - 217. Räknepass.

Uppgift: 9.11, 9.12, 9.14, (9.13)

14 (Ej NP sv1) Fysik hela förmiddagen - Lektion 5

Vi kollar på fortsättningen av programmet "Världen i växthuset del 2" ur Vetenskapens värld

s. 221 - 230. Klimat och väder

NP Sv1 del C
15 Fysik - Lektion 6

Uppgift: Ideala gaslagen 10.1 tillsammans

s. 231 - 241. Energitillgångar och förbrukning.

Uppgift: 10.2, 10.3, 10.4, (10.5, 10.6)

Prov Moment 4

Geometri.

Matematik. Elisabeth är vikarie

Matematik. Elisabeth är vikarie

16

Matematik. Elisabeth är vikarie

Repetition matematik.

Matematik. Elisabeth är vikarie

Matematik. Elisabeth är vikarie

Matematik. Elisabeth är vikarie

Långfredag
17
P
Å
S
K
lov
18 Repetition - Fysik kap. 2 och kap. 3

Vi tittar på och tar hjälp av Andreas Josefssons lösningar till läroboken.

Första maj ej NP En5 del C
19. Repetition - Fysik kap. 5

ej NP En5 del B "We change" i Borlänge Kunskapstest: Moment 5 - Statistik.

Övrig tid - repetition matematik.

20 Studiedag Repetition - Fysik kap. 5 och kap. 9

21 Repetition - Matematik

NP Ma2c Fysik repetition.
22 Fysik repetition. Fy1a 50-poängsprov (Kap. 2, 3, 5, 9) Prov i Ke1. Rättning av NP för Oscar. Kristi himmelsfärds dag Lov
23 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling Nationaldag
24 - - Kompletteringsdag? Studenten
25 A-dag A-dag A-dag Lov Midsommarafton
VV
WW
VV
WW

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson