Studiehandledning Ma3c

Studiehandledning för

Teknikprogrammet på Lugnetgymnasiet

Kursbeteckning:

MATMAT03c

Eleven matematiska förmågor kommer att tränas och utvecklas i undervisningen med hjälp av:

1) Genomgångar på det övergripande och viktiga i varje moment. Länkade klipp finns som tips för den som vill se mer in i detaljnivå på olika lösningar.

2) Diskussioner med varandra under lektionstid. Extra material kommer delges löpande för att djupare arbeta med aktuellt centralt innehåll.

3) Räknepass. Varje vecka avsätts lektionstid åt att lösa problem ur läroboken och ur det utdelade materialet.

4) Prov på varje moment. Det du visar på prov kan användas för att bedöma mot den högsta matematiska kvalitén.

Examination. Med godkända resultat på samtliga moment visar du minst betyget E. Det nationella provresultatet kommer vägas in i den slutliga betygsbedömningen.

Kontaktinformation till ansvarig lärare: Oscar Mattsson, oscar.mattsson@falun.se

Litteraturlista:

Alfredsson, L. m.fl. (2012). Matematik 5000, Kurs 3c. Stockholm: Natur & Kultur.

Sjunnesson, Holmström, Smedhamre (2012). M 1c. Stockholm: Liber AB.

Gunnar Olssons kanal på youtube.com

http://www.danielbarker.se/home

Georgios smedja i matematik och fysik. [Elektronisk källa] http://www.georgiostheodoridis.se/sv/default.asp

Tomas Sverins kanal på youtube.com

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson