Studiehandledning Ma2c

Studiehandledning för

Teknikprogrammet på Lugnetgymnasiet

Kursbeteckning:

MATMAT02c

Eleven matematiska förmågor kommer att tränas och utvecklas i undervisningen med hjälp av:

1) Genomgångar på det övergripande och viktiga i varje moment. Länkade klipp finns som tips för den som vill se mer in i detaljnivå på olika lösningar.

2) Diskussioner med varandra under lektionstid. Extra material kommer delges löpande för att djupare arbeta med aktuellt centralt innehåll.

3) Räknepass. Varje vecka avsätts lektionstid åt att lösa problem ur läroboken och ur det utdelade materialet.

4) Duggor varje måndag och Prov på varje moment. Duggorna hjälper dig att checka av dina förmågor på E-nivå. Det du visar på prov kan användas för att bedöma mot den högsta matematiska kvalitén. Med godkända duggor och prov är du garanterad betyg i kursen.

Kontaktinformation till ansvarig lärare: oscar.mattsson@falun.se

Litteraturlista:

Alfredsson, L. m.fl. (2013). Matematik 5000, Kurs 2bc vux. Stockholm: Natur & Kultur.

Sjunnesson, Holmström, Smedhamre (2012). M 2c. Stockholm: Liber AB.

http://www.danielbarker.se/home

Georgios smedja i matematik och fysik. [Elektronisk källa] http://www.georgiostheodoridis.se/sv/default.asp

Tomas Sverins kanal på youtube.com

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson