Moment 1, Algebra och linjära modeller (Ma2c)

Tidsenheter 29

 

Begrepp och länkar

Bedömda elevexempel

Fördjupning

6

Dugga 1

Algebra, Negativa tal, prioriteringsregler, uttryck, tal i bråkform, formler ekvationer.

 

 

7

Dugga 2

Funktioner, koordinatsystem, Skillnader mellan uttryck ekvation och funktion.

 

 

8

Dugga 3

Räta linjens ekvation, k-värde och m-värde, linjära modeller, räta linjer

Ex_LinMod_C

 

 

Prov

Sammanfattning

 

 

Moment i kursen:

Moment 1: Algebra och linjära modeller, Moment 2: Ekvationssystem, polynom och andragradsekvationer, Moment 3: Ickelinjära modeller, Moment 4: Geometri, Moment 5: Statistik

__________________________________________________________________________upp

 

Oscar Mattsson (2013)