HEM

Senaste Nytt

epost till Oscar

Fysik 2

Kursen är uppdelad i tre moment

__________________________________________________________________________upp

Referenser

Gustafsson, J. (2021). Fysik, Fysik 1 och Fysik 2. Lund: Studentlitteratur AB

Alphonce, R. m.fl. (2012). Heureka! Fysik 2.Stockholm: Natur & Kultur

__________________________________________________________________________upp

(Uppdaterad: )

Oscar Mattsson